Hoppa till huvudinnehåll

Bothnia Offshore Omega havsvindpark, Sveriges ekonomiska zon

En havsbaserad vindkraftspark planeras i Sveriges ekonomiska zon, i havsområdet Bottenviken.
Projektstatus
Tillstånd: Anhängig
Områden: Utländer, Sverige
Ämne: Vindkraft

En havsbaserad vindkraftspark planeras i Sveriges ekonomiska zon, i havsområdet Bottenviken. Maximal installerad effekt för projektet beräknas till 1500 MW och en förväntad årsproduktion produktion på cirka 5,4 TWh. Projektområdet är 419 kvadratkilometer stort. Maximalt antal turbiner för projektet är 83. Det maximal totalhöjd för vindkraftverken är 330 meter och en installerad effekt på 20 MW.

Avståndet till närmsta belägna ö, Rödkallen, är cirka 34 kilometer och är lokaliserad nordväst om projektområdet och den kortaste utmätta sträcka till fastlandet är till Luleå på cirka 55 kilometer. Havsdjupet varierar mellan cirka 50–70 vid turbinpositionerna. Vindkraftverken inom anläggningen kommer att knytas samman via ett internkabelnät som kopplas till en eller flera havsbaserade transformatorstationer för överföring till land via en eller flera anslutningskablar.

Verksamhetsutövare är Njordr Offshore Wind AB.

MKB-förfarandet

Finlands miljöcentral har tagit emot en underrättelse från Sverige om att ett förfarande för miljökonsekvensbedömning (MKB) har inletts gällande en havsbaserad vindkraftspark i Sveriges ekonomiska zon. Denna underrättelse är en tillämpning av FN:s ekonomiska kommission för Europas avtal om miljökonsekvensbedömningar i ett gränsöverskridande sammanhang (E/ECE/1250, FördrS 67/1997, Esbokonventionen).

Finlands miljöcentral är den behöriga myndigheten för Esbokonventionen i Finland.

MKB-program

Den projektansvarige har utarbetat samrådsdokumenten för miljökonsekvensbedömning som innehåller information om gränsöverskridande miljökonsekvenser. Myndigheter, invånare och sammanslutningar i Finland hade möjlighet att lämna utlåtanden vid 17.2.-20.3.2023 om Finlands deltagande i Sveriges MKB-förfarandet och innehåll av samrådsdokumenten.

Finlands svar till Sverige och utlåtanden

Finlands miljöcentral har informerat Naturvårdsverket om att Finland deltar i MKB-förfarandet. MKB-rapport ska göras offentlig för samråd och synpunkter i senare skede i Finland.

Samrådsdokumenten 17.2.–20.3.2023

Projektets kontaktuppgifter
Projektansvarige: Njordr Offshore Wind AB, Niklas Sondell, tel. +46 70 218 50, fornamn.efternamn@modernenergy.se
Kontaktmyndighet: Esbokonventionen: Finlands miljöcentral, överinspektör Laura Aitala-Martesuo, tel. 0295 251 325, laura.aitala-martesuo@syke.fi

Sveriges MKB-förfarandet: Naturvårdsverket, Richard Kristoffersson, tel. + 46 10 698 0000, richard.kristoffersson@naturvardsverket.se
Diarienummer: SYKE/2023/273

Utgivare