Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
5
6
7
8
9

Korsnäs havsvindpark, Korsnäs
Publicerad: 17-07-2015

Beskrivning av projektet: Man planerar en havsvindpark på havsområdet väster om Korsnäs beläget ca 10 - 15 kilometer från kusten på ett ca 18 000 hektar stort utredningsområde, vilket i sin helh...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Korsnäs havsvindpark, Korsnäs

Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
5
6
7
8
9