Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
4
5
6
7
8
9

Alternativen för avloppsvattenhantering i Vichtis
Publicerad: 17-07-2015

Bedömningsprogrammet på finska  (pdf 22,7 Mb) har mottagits: 26.9.2013 Bedömningsprogrammet av Vichtis Vattenverk (sammandrag)  (pdf 354 Kb)  har mottagits: 26...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Alternativen för avloppsvattenhantering i Vichtis

Innehållssidå | Publicerad: 24-09-2013

Ytvattnen Sjöar och vattendrag Inom vattenförvaltningsområdet Kymmene älv ? Finska viken är de flesta typer av finska sjöar och vattendrag representerade. Den totala sjöarealen dom...

Vatten > Vattenskydd > Vattenvårdsplanering och samarbete > Vattenförvaltnings-områden > Kymmene älv - Finska viken >
Kymmene älv - Finska viken
Innehållssidå | Publicerad: 24-09-2013

Vattenförvaltningsområdet Kymmene älv - Finska viken (VHA 2) utgörs av avrinningsområdena för de åar och älvar som rinner ut i Finska viken från finländskt område. På avrinningsområdet för den störst...

Vatten > Vattenskydd > Vattenvårdsplanering och samarbete > Vattenförvaltnings-områden > Kymmene älv - Finska viken
Anvisningar och guider för jordbrukarna
Innehållssidå | Publicerad: 15-01-2014

RaHa-projektets publicerade material riktat åt jordbrukarna:   Fakta Bättre markstruktur med hjälp av rötter (på finska) pdf 23.6.2014 Att upplagra vatten ...

Näringsurlakningen under kontroll > Anvisningar och guider för jordbrukarna
Kontaktuppgifter
Innehållssidå | Publicerad: 08-10-2013

För RaHa-projektet ansvarade Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland Irmeli Ahtela, puh. 0295 021 372,  förnamn.efternamn@ely-centralen.fi   Projektets Internetsida ...

Näringsurlakningen under kontroll > Kontaktuppgifter
Observationsförsök
Innehållssidå | Publicerad: 15-01-2014

Läs mera om resulten från observationsförsök: Erfarenheter frånd jordbrukarnas åkrar  (pdf) RaHa-projektets observationsförsök går ut på att jämföra nya och annorlunda jordbruksmetod...

Näringsurlakningen under kontroll > Observationsförsök
Video om naturenlig dränering
Innehållssidå | Publicerad: 08-10-2013

Målsättningen med naturlig dränering är att iståndsätta bäckfårorna på ett miljövänligare och mindre kraftfullt sätt än rensning som utförs på traditionellt sätt. Under vintern 2010 genomfö...

Näringsurlakningen under kontroll > Video om naturenlig dränering
Näringsurlakningen under kontroll
Innehållssidå | Publicerad: 15-01-2014

                                ...

Näringsurlakningen under kontroll
Miljöns tillstånd i Nyland 2008
Innehållssidå | Publicerad: 11-03-2009

Miljöns tillstånd i Nyland är förhållandevis bra, fast området är stadd i kraftig utveckling och befolkningstätheten är den högsta i hela landet. Livsmiljöns kvalitet är hotad i tätortern......

Kartor och statistik > Miljöns tillstånd i Finland 2017-2018 > Miljöns tillstånd i Finland 2008 > Miljöns tillstånd i Nyland 2008

Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
4
5
6
7
8
9