Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
2
3
4
5
6
7
8
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar

Utveckling av Senkkeri:s verksamhetsområdet, Tusby
Publicerad: 17-07-2015

Bedömningsprogrammet har mottagits: 12.10.2006 Bedömningsprogrammet finns påseende: 23.10. - 21.12.2006 Kungörelse om bedömningsprogrammet (pdf 28 Kb): 20.10.2006 Informationsmöten:...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Utveckling av Senkkeri:s verksamhetsområdet, Tusby
Utvidgning av deponin för överskottsjord på Pitkäsuo, Vanda
Publicerad: 17-07-2015

Bedömningsprogrammet har mottagits:11.12.2006 Bedömningsprogrammet finns påseende:8.1- 28.2.2007 Kungörelse om bedömningsprogrammet (pdf 21 Kb):27.12.2006 Informationsmöten: -den...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Utvidgning av deponin för överskottsjord på Pitkäsuo, Vanda
Utvidgning av svinstallsverksamhet i Lappträsk
Publicerad: 17-07-2015

Bedömningsprogrammet har mottagits: 2.5.2006 Bedömningsprogrammet finns påseende: 9.5. - 22.6.2006 Kungörelse om bedömningsprogrammet (pdf 27 Kb): 5.5.2006 Informationsmöten: - T...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Utvidgning av svinstallsverksamhet i Lappträsk
400 kV kraftledningsprojekt Västersundom- Nordsjö, Vanda - Helsingfors
Publicerad: 17-07-2015

Bedömningsprogrammet har mottagits: 15.1.2007 Bedömningsprogrammet finns påseende: 22.1-15.3.2007 Kungörelse om bedömningsprogrammet (pdf 28 Kb): 12.1.200 Begäran om bedömningsprog...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > 400 kV kraftledningsprojekt Västersundom- Nordsjö, Vanda - Helsingfors
Byggandet av Finno hamn
Publicerad: 17-07-2015

MKB-programmet  (sammandraget på svenska)(pdf 9,08 Mb) har mottagits: 22.3.2013 Bedömningsprogrammet finns påseende: 27.3.2013 - 27.5.2013 Kungörelsen  (...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Byggandet av Finno hamn
Avloppsreningsverk i Esbo
Publicerad: 17-07-2015

  Bedömningsprogrammet har mottagits: 1.2.2008 Bedömningsprogrammet finns påseende: 18.2.-17.4.2008 Kungörelse om bedömningsprogrammet (pdf 20 Kb)  Informatio...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Avloppsreningsverk i Esbo
Brytning och förädling av marksubstans inom Bastukärrs kommande detaljplaneområde i Sibbo, Mårtensby
Publicerad: 17-07-2015

Bedömningsprogrammet (pdf  2559 Kb) har mottagits: 20.11.2007 Bedömningsprogrammet finns påseende: 3.12.2007-1.2.2008 Kungörelse om bedömningsprogrammet (pdf 25Kb) 29...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Brytning och förädling av marksubstans inom Bastukärrs kommande detaljplaneområde i Sibbo, Mårtensby
Förstoring av schaktbacken i Malmgård, Helsingfors
Publicerad: 17-07-2015

...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Förstoring av schaktbacken i Malmgård, Helsingfors
StyroChem Finland Oy:s utvidgningsprojekt för produktionsenheten i Borgå
Publicerad: 17-07-2015

  Bedömningsprogrammet ( på finska pdf 1466 Kb) har mottagits: 25.7.2008 Sammandrag (pdf 59 Kb) Bedömningsprogrammet finns påseende: 4.8. - 17.9.2008 Kungörelse om bedö...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > StyroChem Finland Oy:s utvidgningsprojekt för produktionsenheten i Borgå
Behandling av överskottsmassor och stubbar från byggverksamhet samt lagring av stödkonstruktioner på Aurinkokallioområdet, Vanda
Publicerad: 17-07-2015

  Bedömningsprogrammet ( på finska.pdf , 3986 Kb) har mottagits: 22.5.2008 Sammandrag.pdf (853 Kb) Bedömningsprogrammet finns påseende: 28.5. - 10.7.2008 Kungörelse om b...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Behandling av överskottsmassor och stubbar från byggverksamhet samt lagring av stödkonstruktioner på Aurinkokallioområdet, Vanda
Deponeringen av rena överskottsmassor och marktäkt på Vinkelkärrområdet i Esbo
Publicerad: 17-07-2015

  Bedömningsprogrammet har mottagits: 1.8.2008 Bedömningsprogrammet finns påseende: 11.8. - 30.9.2008 Kungörelse om bedömningsprogrammet (pdf 26 Kb) 8.8.2008 Informationsm...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Deponeringen av rena överskottsmassor och marktäkt på Vinkelkärrområdet i Esbo
Naturgasledningsprojektet från Mäntsälä till Sjundeå
Publicerad: 17-07-2015

  Bedömningsprogrammet har mottagits: 23.9.2008 Bedömningsprogrammet finns påseende: 6.10. - 30.11.2008 Kungörelsen om bedömningsprogrammet (pdf 22 Kb) 3.10.2008 Informati...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Naturgasledningsprojektet från Mäntsälä till Sjundeå
Återvinning av stenmaterial i Haxböle i Vanda
Publicerad: 17-07-2015

Bedömningsprogrammet (på finska) har mottagits: 2.2.2009 Bedömningsprogrammet finns påseende: 16.2.-31.3.2009 Kungörelsen om bedömningsprogrammet (pdf 28 Kb) 11.2.2009 Information...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Återvinning av stenmaterial i Haxböle i Vanda
Brytning av marksubstans i Focusområdet, Tusby
Publicerad: 17-07-2015

Bedömningsprogrammet har mottagits: 30.1.2009 Bedömningsprogrammet finns påseende: 16.2.-16.4.2009 Kungörelsen om bedömningsprogrammet (pdf 22 Kb) 11.2.2009 Informationsmöte: Tor...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Brytning av marksubstans i Focusområdet, Tusby
Energiproduktionens förnyelseprojekt vid M-real Abp:s fabrik i Gerknäs, Lojo
Publicerad: 17-07-2015

  Bedömningsprogrammet har mottagits: 29.9.2006 Bedömningsprogrammet finns påseende: 9.10. - 7.12.2006 Kungörelse om bedömningsprogrammet (pdf 28 Kb): 4.10.2006 Informatio...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Energiproduktionens förnyelseprojekt vid M-real Abp:s fabrik i Gerknäs, Lojo
Information och händelser
Innehållssidå | Publicerad: 08-10-2013

Viljelijäkirjeet / Jordbrukarbreven                       Viljelijäkirje 1/2010 ...

Näringsurlakningen under kontroll > Information och händelser
Kontaktuppgifter
Innehållssidå | Publicerad: 08-10-2013

För RaHa-projektet ansvarade Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland Irmeli Ahtela, puh. 0295 021 372,  förnamn.efternamn@ely-centralen.fi   Projektets Internetsida ...

Näringsurlakningen under kontroll > Kontaktuppgifter
Marktäktsverksamhet i Ripuby i Vanda
Publicerad: 17-07-2015

Bedömningsprogrammet (på finska).pdf (3930 kb) har mottagits: 8.7.2009 Bedömningsprogrammet finns påseende: 3.8.-2.10.2009 Kungörelse om bedömningsprogrammet.pdf (60 kb) 24.7.2009 ...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Marktäktsverksamhet i Ripuby i Vanda
Naturgasledning från Ryssland till Tyskland längs med havsbottnen genom Finlands ekonomiska zon
Publicerad: 17-07-2015

  Bedömningsprogrammet har mottagits: 14.11.2006 Bedömningsprogrammet finns påseende: 27.11.2006 - 26.1.2007 (En list över påseende platser , pdf 7 Kb) Kungörelse om bedömni...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Naturgasledning från Ryssland till Tyskland längs med havsbottnen genom Finlands ekonomiska zon
Täkt av mark i Kråkö, Borgå
Publicerad: 17-07-2015

Bedömningsprogrammet har mottagits: 20.3.2006 Bedömningsprogrammet finns påseende: 28.3. - 4.5.2006 Kungörelse om bedömningsprogrammet (pdf 28 Kb): 27.3.2006 Informationsmöten: -...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Täkt av mark i Kråkö, Borgå

Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
2
3
4
5
6
7
8
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar