Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
1
2
3
4
5
6
...
9
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar

Klimatförändring och energi - Nyland
Innehållssidå | Publicerad: 28-10-2014

Regionala indikatorer för Nyland: Utsläppen av växthusgaser minskade Elförbrukningen på väg att plana ut Användningen av fossila bränslen fortsätter Användningen av förn......

Kartor och statistik > Indikatorer för miljöns tillstånd > Klimatförändring och energi > Klimatförändring och energi - Nyland
Naturlig mångfald - Nyland
Innehållssidå | Publicerad: 28-10-2014

Regional indikator för Nyland: Det frivilliga skyddet av skogarna tilltar ...

Kartor och statistik > Indikatorer för miljöns tillstånd > Naturens mångfald > Naturlig mångfald - Nyland
Naturresurser - Nyland
Innehållssidå | Publicerad: 28-10-2014

Regionala indikatorer för Nyland: Byggandet kräver stentäkt som belastar miljön Utnyttjandet av samhällsavfall ökar successivt ...

Kartor och statistik > Indikatorer för miljöns tillstånd > Naturresursser > Naturresurser - Nyland
Regional struktur - Nyland
Innehållssidå | Publicerad: 28-10-2014

Regionala indikatorer för Nyland: Stadsregionens randområde växer Arbetsresans medellängd har ökat till mer än 12 kilometer Antalet personbilar ökar Vägtrafikens utsläpp......

Kartor och statistik > Indikatorer för miljöns tillstånd > Regional struktur > Regional struktur - Nyland
Sötvatten och hav - Nyland
Innehållssidå | Publicerad: 28-10-2014

Regionala indikatorer för Nyland:  Grundvattnens goda tillstånd i Nyland är hotad Näringsbelastningen syns i sjöar, vattendrag och längs kust Punktbelastningen av närings......

Kartor och statistik > Indikatorer för miljöns tillstånd > Sötvatten och hav > Sötvatten och hav - Nyland
Jordtäktverksamhetet i Bastukärr i Sibbo av företaget Rudus Oy
Publicerad: 17-07-2015

Beskrivning av projektet Projektet gäller stentäkt, mottagning av ren marksubstans samt återvinning av stenmaterial på om-rådet Bastukärr i Sibbo. Projektområdets totala areal är cirka 100 hekta...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Jordtäktverksamhetet i Bastukärr i Sibbo av företaget Rudus Oy
Brytningen och krossningen av stenmaterial på Vinkelkärrområdet i Esbo
Publicerad: 17-07-2015

•Bedömningsprogrammet (på finska, pdf 4,2 Mb): 19.9.20154 Sammandraget (pdf 417 Mb) Bedömningsprogrammet finns påseende: 24.9.2014 - 24.11.2014 Kungörelsen om MKB-programmet ...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Brytningen och krossningen av stenmaterial på Vinkelkärrområdet i Esbo
Jordtäktverksamhetet av företaget Esbogård Ab, Esbo
Publicerad: 17-07-2015

Bedömningsprogrammet (sammandraget på svenska)   har mottagits: 5.5.2014 (pdf 7,1 Mb) Bedömningsprogrammet finns påseende: 12.5.2014 - 13.6.2014 Kungörelsen  om bedö...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Jordtäktverksamhetet av företaget Esbogård Ab, Esbo
Byggandet av en LNG-terminal i Ingå
Publicerad: 17-07-2015

MKB-programmet  har mottagits: 28.5.2014 (pdf 4 Mb) Bedömningsprogrammet finns påseende: 2.6.2014 - 1.9.2014 Kungörelsen  om bedömningsprogrammet Informationmöten: på...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Byggandet av en LNG-terminal i Ingå
Förnyande av kraftverk vid Borgå raffinaderi
Publicerad: 17-07-2015

MKB-programmet  (6,4 Mb) har mottagits: 26.4.2013 Bedömningsprogrammet finns påseende: 2.5.2013 - 1.7.2013 Kungörelsen  (86 Kb) om bedömningsprogra...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Förnyande av kraftverk vid Borgå raffinaderi
Öka användningen av biobränslen i produktionen av Helsingfors Energi
Publicerad: 17-07-2015

MKB-programmet  (sammandraget på svenska)(pdf 7,3 Mb) har mottagits: 15.2.2013 Bedömningsprogrammet finns påseende: 25.2.2013 - 25.4.2013 Kungörelsen  (p...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Öka användningen av biobränslen i produktionen av Helsingfors Energi

Publicerad: 17-07-2015

Havsvindkraftpark utanför Raseborg-Ingå Projekt som är under arbete Projekt: Havsvindpark utanför Raseborg-Ingå Diarienummer: UUDELY/55/07.04/2010 (UUS-2008-R-27) Projekt...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt >
Spårtrafik till Degerö
Publicerad: 17-07-2015

MKB-programmet  har mottagits: 31.8.2010 Bedömningsprogrammet finns påseende: 13.9.2010 12.11.2010 Kungörelsen  om bedömningsprogrammet  Informationsmöten: på ti...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Spårtrafik till Degerö
Miljöns tillstånd i Nyland 2013
Innehållssidå | Publicerad: 06-02-2014

Miljön i Nyland visar vissa tecken på förbättring Miljöns tillstånd i Nyland har successivt förbättrats. Kustvattnen är dock fortfarande i otillfredsställande skick, antalet personbilar ökar......

Kartor och statistik > Miljöns tillstånd i Finland 2017-2018 > Miljöns tillstånd i Finland 2013 > Miljöns tillstånd i Nyland 2013
Gasum Oy, Balticconnector, Ingå
Publicerad: 17-07-2015

MKB-programmet  har mottagits: 27.1.2014 Bedömningsprogrammet finns påseende: 10.2.2014 - 7.4.2014 Kungörelsen  om bedömningsprogrammet, korrigerad kungörelse Infor...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Gasum Oy, Balticconnector, Ingå
Byggandet av en LNG-terminal i Borgå och Ingå
Publicerad: 18-05-2022

Byggandet av en LNG-terminal i Borgå och Ingå   Projekt: Byggandet av LNG-terminal i Borgå och i Ingå Diarienummer: UUDELY/5/07.04/2012 Projektansvar...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Byggandet av en LNG-terminal i Borgå och Ingå
Produktionområdet av Rudus Oy i Ingå
Publicerad: 17-07-2015

MKB-programmet (sidor 1-57) (8,64 Mb) MKB-projektet (sidor 58-107) (5,44 Mb)  har mottagits: 18.12.2013 Bilaga nr 1 (på finska) Bedömningsprogrammet finns påseende: 30.12.20...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Produktionområdet av Rudus Oy i Ingå
Samarbetsgrupp
Innehållssidå | Publicerad: 21-01-2014

Enligt vattenförvaltningslagen har NTM-centralerna inom sina respektive områden inrättat minst en samarbetsgrupp, till vilken det ska utses tillräcklig representation från centrala aktörer inom vatte...

Vatten > Vattenskydd > Vattenvårdsplanering och samarbete > Vattenvården i NTM-centralerna > Nyland > Samarbetsgrupp
Sibbo å
Innehållssidå | Publicerad: 02-12-2013

Områdeskod FI0100086 Kommun Sibbo, Borgnäs Längd 69 km Typ av o......

Natur > Skyddsområden > Natura 2000 -områden > Sibbo å
Åtgärdsprogram för vattenvården i Nyland
Innehållssidå | Publicerad: 02-12-2013

Åtgärdsprogram för vattenvården i Nyland 2022–2027 Syftet med vattenvården är att förbättra och upprätthålla status i våra vatten. Information om vattnens status och de faktorer som påverkar vat...

Vatten > Vattenskydd > Vattenvårdsplanering och samarbete > Vattenvården i NTM-centralerna > Nyland > Åtgärdsprogram för vattenvården i Nyland

Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
1
2
3
4
5
6
...
9
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar