Gå till innehållet


Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
1
2
3
4
5
6
...
9
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar

Jordtäktverksamhetet av företaget Esbogård Ab, Esbo
Publicerad: 17.7.2015

Bedömningsprogrammet (sammandraget på svenska)   har mottagits: 5.5.2014 (pdf 7,1 Mb) Bedömningsprogrammet finns påseende: 12.5.2014 - 13.6.2014 Kungörelsen  om bedö...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Jordtäktverksamhetet av företaget Esbogård Ab, Esbo
Byggandet av en LNG-terminal i Ingå
Publicerad: 17.7.2015

MKB-programmet  har mottagits: 28.5.2014 (pdf 4 Mb) Bedömningsprogrammet finns påseende: 2.6.2014 - 1.9.2014 Kungörelsen  om bedömningsprogrammet Informationmöten: på...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Byggandet av en LNG-terminal i Ingå
Förnyande av kraftverk vid Borgå raffinaderi
Publicerad: 17.7.2015

MKB-programmet  (6,4 Mb) har mottagits: 26.4.2013 Bedömningsprogrammet finns påseende: 2.5.2013 - 1.7.2013 Kungörelsen  (86 Kb) om bedömningsprogra...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Förnyande av kraftverk vid Borgå raffinaderi
Öka användningen av biobränslen i produktionen av Helsingfors Energi
Publicerad: 17.7.2015

MKB-programmet  (sammandraget på svenska)(pdf 7,3 Mb) har mottagits: 15.2.2013 Bedömningsprogrammet finns påseende: 25.2.2013 - 25.4.2013 Kungörelsen  (p...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Öka användningen av biobränslen i produktionen av Helsingfors Energi

Publicerad: 17.7.2015

Havsvindkraftpark utanför Raseborg-Ingå Projekt som är under arbete Projekt: Havsvindpark utanför Raseborg-Ingå Diarienummer: UUDELY/55/07.04/2010 (UUS-2008-R-27) Projekt...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt >
Spårtrafik till Degerö
Publicerad: 17.7.2015

MKB-programmet  har mottagits: 31.8.2010 Bedömningsprogrammet finns påseende: 13.9.2010 12.11.2010 Kungörelsen  om bedömningsprogrammet  Informationsmöten: på ti...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Spårtrafik till Degerö
Miljöns tillstånd i Nyland 2013
Innehållssidå | Publicerad: 6.2.2014

Miljön i Nyland visar vissa tecken på förbättring Miljöns tillstånd i Nyland har successivt förbättrats. Kustvattnen är dock fortfarande i otillfredsställande skick, antalet personbilar ökar......

Kartor och statistik > Miljöns tillstånd i Finland 2017-2018 > Miljöns tillstånd i Finland 2013 > Miljöns tillstånd i Nyland 2013
Gasum Oy, Balticconnector, Ingå
Publicerad: 17.7.2015

MKB-programmet  har mottagits: 27.1.2014 Bedömningsprogrammet finns påseende: 10.2.2014 - 7.4.2014 Kungörelsen  om bedömningsprogrammet, korrigerad kungörelse Infor...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Gasum Oy, Balticconnector, Ingå

Publicerad: 17.7.2015

Byggandet av en LNG-terminal i Finland    Projekt: Byggandet av LNG-terminal i Borgå och i Ingå Diarienummer: UUDELY/5/0...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt >
Produktionområdet av Rudus Oy i Ingå
Publicerad: 17.7.2015

MKB-programmet (sidor 1-57) (8,64 Mb) MKB-projektet (sidor 58-107) (5,44 Mb)  har mottagits: 18.12.2013 Bilaga nr 1 (på finska) Bedömningsprogrammet finns påseende: 30.12.20...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Produktionområdet av Rudus Oy i Ingå
Samarbetsgrupp
Innehållssidå | Publicerad: 21.1.2014

Enligt vattenförvaltningslagen har NTM-centralerna inom sina respektive områden inrättat minst en samarbetsgrupp, till vilken det ska utses tillräcklig representation från centrala aktörer inom vatte...

Vatten > Vattenskydd > Vattenvårdsplanering och samarbete > Vattenvården i NTM-centralerna > Nyland > Samarbetsgrupp
Sibbo å
Innehållssidå | Publicerad: 2.12.2013

Områdeskod FI0100086 Kommun Sibbo, Borgnäs Längd 69 km Typ av o......

Natur > Skyddsområden > Natura 2000 -områden > Sibbo å
Åtgärdsprogram för vattenvården i Nyland
Innehållssidå | Publicerad: 2.12.2013

Förslag till åtgärdsprogram för vattenvården i Nyland 2022–2027 Syftet med vattenvården är att förbättra och upprätthålla status i våra vatten. För tillfället pågår samrådet om förslaget till va...

Vatten > Vattenskydd > Vattenvårdsplanering och samarbete > Vattenvården i NTM-centralerna > Nyland > Åtgärdsprogram för vattenvården i Nyland
Borgå åmynning - Stensböle
Innehållssidå | Publicerad: 29.11.2013

Områdeskod FI0100074 Kommun Borgå Areal 1331 ha Typ av område ......

Natur > Skyddsområden > Natura 2000 -områden > Borgå åmynning - Stensböle
Bredvikens fågelområde
Innehållssidå | Publicerad: 29.11.2013

Områdeskod FI0100028 Kommun Esbo Areal 192 ha Typ av område ......

Natur > Skyddsområden > Natura 2000 -områden > Bredvikens fågelområde
Byträsket
Innehållssidå | Publicerad: 29.11.2013

Områdeskod FI0100098 Kommun SIbbo Areal 18,5 ha Typ av område ......

Natur > Skyddsområden > Natura 2000 -områden > Byträsket
Bånberget, urskogsområde
Innehållssidå | Publicerad: 29.11.2013

   Områdeskod FI0100091 Kommun Esbo Areal 18 ha Typ a......

Natur > Skyddsområden > Natura 2000 -områden > Bånberget, urskogsområde
Bölsviken - Stormossen
Innehållssidå | Publicerad: 29.11.2013

Områdeskod FI0100001 Kommun Raseborg Areal 282 ha Typ av område......

Natur > Skyddsområden > Natura 2000 -områden > Bölsviken - Stormossen
De skyddsvärda marina områdena i Ekenäs och Hangö skärgård och Pojoviken
Innehållssidå | Publicerad: 29.11.2013

Områdeskod FI0100005 Kommun Raseborg, Hangö, Ingå Areal 52 630......

Natur > Skyddsområden > Natura 2000 -områden > De skyddsvärda marina områdena i Ekenäs och Hangö skärgård och Pojoviken
Den gamla skogen vid Finnträsk
Innehållssidå | Publicerad: 29.11.2013

Områdeskod FI0100022 Kommun Kyrkslätt Areal 154 ha Typ av områd......

Natur > Skyddsområden > Natura 2000 -områden > Den gamla skogen vid Finnträsk

Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
1
2
3
4
5
6
...
9
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar