Gå till innehållet


Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
1
2
3
4
5
...
9
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar

Hangö Hamns Ab och Trafikledsverkets avsikt att utvidga hamnen i Koverhar, Hangö
Publicerad: 15.3.2019

Beskrivning av projektet Hangö Hamn Ab planerar att utvidga hamnen i Koverhar på Hangö udd. Hamnen kommer att utvidgas genom att bygga till en eller flera kajer. Även farledens in till hamnen so...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Hangö Hamns Ab och Trafikledsverkets avsikt att utvidga hamnen i Koverhar, Hangö
Nord Stream 2 AG, Nord Stream 2, Nyland
Publicerad: 7.4.2017

Beskrivning av projektet Nord Stream utbyggnadsprojektet omfattar två naturgasledningar under vatten från Ryssland till Tyskland längs Östersjön. Sträckningsalternativen för naturgasledningarna ...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Nord Stream 2 AG, Nord Stream 2, Nyland

Innehållssidå | Publicerad: 5.12.2016

Regionens närings-, trafik- och miljöcentraler (NTM-centraler) är ansvarsmyndigheter på vattenförvaltningsområdet. Vattenförvaltningsområdet Kymmene älv-Finska viken hör till NTM-centralerna i S...

Vatten > Vattenskydd > Vattenvårdsplanering och samarbete > Vattenförvaltnings-områden > Kymmene älv - Finska viken >
Utveckling av Slåtlidens krossområde, Borgå, Vekkox Oy
Publicerad: 10.2.2016

Beskrivning av projektet Vekkox Oy håller på att utveckla och utvidga Slåtlidens krossområde för att öka stenmaterialets krossningskapacitet. Projektområdet ligger i Söderveckoski by i Borgå sta...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Utveckling av Slåtlidens krossområde, Borgå, Vekkox Oy

Innehållssidå | Publicerad: 28.1.2014

Regionala ELY-centraler av vattenförvaltningsområdet Kymmene älv - Finska viken   NTM-centralen i Södra Savolax - Vesienhoidon suunnittelu ja yhte...

Vatten > Vattenskydd > Vattenvårdsplanering och samarbete > Vattenförvaltnings-områden > Kymmene älv - Finska viken >
Översvämningsgruppen för Helsingfors och Esbo kustområde
Innehållssidå | Publicerad: 18.12.2015

Översvämningsgruppen för Helsingfors och Esbo kustområdes uppgift är att behandla utredningar som gjorts för planen för hantering av översvämningsrisker i nämnda område, slå fast mål för hanteringen ......

Vatten > Flöden och översvämningar > Hantering av översvämningsrisker > Planering av hanteringen av översvämningsrisker > Översvämningsgrupper > Översvämningsgruppen för Helsingfors och Esbo kustområde
Översvämningsgruppen för Lovisa kustområde
Innehållssidå | Publicerad: 18.12.2015

Översvämningsgruppen för Lovisa kustområdes uppgift är att behandla utredningar som gjorts för planen för hantering av översvämningsrisker i Lovisa kustområde, slå fast mål för hanteringen av översvä......

Vatten > Flöden och översvämningar > Hantering av översvämningsrisker > Planering av hanteringen av översvämningsrisker > Översvämningsgrupper > Översvämningsgruppen för Lovisa kustområde
Förvaltningsplanen och bakgrundsutredningar
Innehållssidå | Publicerad: 16.11.2015

Förvaltningsplanen för Kymmene älvs-Finska vikens vattenförvaltningsområde åren 2016-2021 Utgående från de åtgärdsprogram för vattenvården som närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-...

Vatten > Vattenskydd > Vattenvårdsplanering och samarbete > Vattenförvaltnings-områden > Kymmene älv - Finska viken > Förvaltningsplanen och bakgrundsutredningar
Marksubstans-MKB för Östersundom, Helsingfors
Publicerad: 30.10.2018

Beskrivning av projektet I Östersundom, på ett område som tillhör Helsingfors, Sibbo och Vanda, har utarbetats en gemensam generalplan för att bygga ett nytt urbant bostadsområde. Byggande av om...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Marksubstans-MKB för Östersundom, Helsingfors
Föroreningar i luften - Nyland
Innehållssidå | Publicerad: 28.10.2014

Regionala indikatorer för Nyland: Sura föreningar skadar naturen och människans hälsa Partikelutsläppen försämrar luftkvaliteten ...

Kartor och statistik > Indikatorer för miljöns tillstånd > Luftföroreningar > Föroreningar i luften - Nyland
Grön ekonomi - Nyland
Innehållssidå | Publicerad: 28.10.2014

Regional indikator för Nyland: Ekologisk odling vinner gehör i takt med ökad efterfrågan ...

Kartor och statistik > Indikatorer för miljöns tillstånd > Grön ekonomi > Grön ekonomi - Nyland
Klimatförändring och energi - Nyland
Innehållssidå | Publicerad: 28.10.2014

Regionala indikatorer för Nyland: Utsläppen av växthusgaser minskade Elförbrukningen på väg att plana ut Användningen av fossila bränslen fortsätter Användningen av förn......

Kartor och statistik > Indikatorer för miljöns tillstånd > Klimatförändring och energi > Klimatförändring och energi - Nyland
Naturlig mångfald - Nyland
Innehållssidå | Publicerad: 28.10.2014

Regional indikator för Nyland: Det frivilliga skyddet av skogarna tilltar ...

Kartor och statistik > Indikatorer för miljöns tillstånd > Naturens mångfald > Naturlig mångfald - Nyland
Naturresurser - Nyland
Innehållssidå | Publicerad: 28.10.2014

Regionala indikatorer för Nyland: Byggandet kräver stentäkt som belastar miljön Utnyttjandet av samhällsavfall ökar successivt ...

Kartor och statistik > Indikatorer för miljöns tillstånd > Naturresursser > Naturresurser - Nyland
Regional struktur - Nyland
Innehållssidå | Publicerad: 28.10.2014

Regionala indikatorer för Nyland: Stadsregionens randområde växer Arbetsresans medellängd har ökat till mer än 12 kilometer Antalet personbilar ökar Vägtrafikens utsläpp......

Kartor och statistik > Indikatorer för miljöns tillstånd > Regional struktur > Regional struktur - Nyland
Sötvatten och hav - Nyland
Innehållssidå | Publicerad: 28.10.2014

Regionala indikatorer för Nyland:  Grundvattnens goda tillstånd i Nyland är hotad Näringsbelastningen syns i sjöar, vattendrag och längs kust Punktbelastningen av närings......

Kartor och statistik > Indikatorer för miljöns tillstånd > Sötvatten och hav > Sötvatten och hav - Nyland
Plan för hantering av översvämningsrisker i kustområdet i Helsingfors och Esbo
Innehållssidå | Publicerad: 26.9.2014

Förslag till plan för hantering av översvämningsriskerna i Helsingfors och Esbo kustområde för åren 2022–2027 Förslaget till plan för hantering av översvämningsriskerna i Helsingfors och Esbo ku......

Vatten > Flöden och översvämningar > Hantering av översvämningsrisker > Planering av hanteringen av översvämningsrisker > Planer för hantering av översvämningsrisker > Plan för hantering av översvämningsrisker i kustområdet i Helsingfors och Esbo
Plan för hantering av översvämningsrisker i kustområdet i Lovisa
Innehållssidå | Publicerad: 26.9.2014

Plan för hantering av översvämningsriskerna i Lovisa kustområde för åren 2022–2027 Förslaget till plan för hantering av översvämningsriskerna i Lovisa kustområde för åren 2022–2027 har beretts a......

Vatten > Flöden och översvämningar > Hantering av översvämningsrisker > Planering av hanteringen av översvämningsrisker > Planer för hantering av översvämningsrisker > Plan för hantering av översvämningsrisker i kustområdet i Lovisa
Jordtäktverksamhetet i Bastukärr i Sibbo av företaget Rudus Oy
Publicerad: 17.7.2015

Beskrivning av projektet Projektet gäller stentäkt, mottagning av ren marksubstans samt återvinning av stenmaterial på om-rådet Bastukärr i Sibbo. Projektområdets totala areal är cirka 100 hekta...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Jordtäktverksamhetet i Bastukärr i Sibbo av företaget Rudus Oy
Brytningen och krossningen av stenmaterial på Vinkelkärrområdet i Esbo
Publicerad: 17.7.2015

•Bedömningsprogrammet (på finska, pdf 4,2 Mb): 19.9.20154 Sammandraget (pdf 417 Mb) Bedömningsprogrammet finns påseende: 24.9.2014 - 24.11.2014 Kungörelsen om MKB-programmet ...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Brytningen och krossningen av stenmaterial på Vinkelkärrområdet i Esbo

Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
1
2
3
4
5
...
9
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar