Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
1
2
3
4
5
...
9
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar

Finest Bay Area Development Ab:s järnvägtunneln mellan Finland och Estland
Publicerad: 04-01-2019

Beskrivning av projektet Projektets mål är att bygga en cirka 100 kilometer lång järnvägstunnel under vatten mellan Finland och Estland. I förfarandet av miljökonsekvensbedömningarna på den fins...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Finest Bay Area Development Ab:s järnvägtunneln mellan Finland och Estland
Remeo Ab:s återvinningsanläggning, Vanda
Publicerad: 16-08-2018

Beskrivning av projektet Remeo Oy planerar att koncentrera avfallshanteringen till östra sidan av förbränningsanläggningen på Långmossebergen i Vanda. En mekanisk anläggning för avfallssortering...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Remeo Ab:s återvinningsanläggning, Vanda
Utvidgning av Vanda Energi Ab:s avfallskraftverket, Vanda
Publicerad: 13-11-2018

Beskrivning av projektet Vanda Energis avfallskraftverk stod klart år 2014 och nu planerar Vanda Energi en utbyggnad av avfallskraftverket. Utbyggnaden är på samma tomt som den nuvarande anläggn...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Utvidgning av Vanda Energi Ab:s avfallskraftverket, Vanda
Preliminär bedömning av översvämningsrisker – Nyland
Innehållssidå | Publicerad: 06-04-2018

Förslag till områden med översvämningsrisk i Nyland Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) i Nyland har i enlighet med lagen om hantering av översvämningsrisker (620/2010) under......

Vatten > Flöden och översvämningar > Hantering av översvämningsrisker > Planering av hanteringen av översvämningsrisker > Preliminär bedömning av översvämningsrisker från vattendrag och från havet > Preliminär bedömning av översvämningsrisker – Nyland
Borealis Polymers Oy:n bergscistern, Borgå
Publicerad: 13-03-2018

  Beskrivning av projektet Borealis Polymers Oy:s etenanläggning i Sköldvik i Borgå använder industribensin och flytgas som råvara. Industribensinen har hittills lagrats i en cistern s...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Borealis Polymers Oy:n bergscistern, Borgå
NCC Industry Ab:s jordavstjälpningsplats, Borgnäs
Publicerad: 13-03-2018

Beskrivning av projektet NCC Industry Oy har ett pågående bergsbrott i byn Laha i Borgnäs kommun. Där sker brytning, krossning och lagring av stenmaterial. Det här förfarandet vid miljökonsekven...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > NCC Industry Ab:s jordavstjälpningsplats, Borgnäs
Helen Ab:s värmecentral i Tattarmossen, Helsingfors
Publicerad: 21-02-2018

Helen Ab planerar biomassa eller biomassa och avfallsbaserade fraktioner av återvinningsbränsle som bränsle i värmecentralen som uppförs i Tattarmossen i nordöstra Helsingfors. Värmecentralens p...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Helen Ab:s värmecentral i Tattarmossen, Helsingfors
Deltagande i vattenvården
Innehållssidå | Publicerad: 30-09-2014

 Förslag till fFFFörslaget Statsrådet har godkänt vattenförvaltningsplanen för vattenförvaltningsområdet 16.12.2021. Den godkända planen finns på vår  Förvaltningsplanen och bak...

Vatten > Vattenskydd > Vattenvårdsplanering och samarbete > Vattenförvaltnings-områden > Kymmene älv - Finska viken > Deltagande i vattenvården
Nyland
Innehållssidå | Publicerad: 02-12-2013

  Bild: Tiina Ahokas Syftet är god status i vattnen Syftet med vattenvården är att uppnå god status i åarna, älvarna, sjöarna och kustvattnen samt grundvattnen och samtidig...

Vatten > Vattenskydd > Vattenvårdsplanering och samarbete > Vattenvården i NTM-centralerna > Nyland
YIT Infra Ab:s cirkulärekonomicenter i Kila i Vanda
Publicerad: 15-11-2018

Beskrivning av projektet YIT Infra Ab har för avsikt att jämna ut marken på fastigheten som Lemminkäinen Infra Ab äger för cirkulärekonomifunktioner samt för en betong- och asfaltstation. P...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > YIT Infra Ab:s cirkulärekonomicenter i Kila i Vanda
Nord Stream 2 AG, Nord Stream 2, Nyland
Publicerad: 07-04-2017

Beskrivning av projektet Nord Stream utbyggnadsprojektet omfattar två naturgasledningar under vatten från Ryssland till Tyskland längs Östersjön. Sträckningsalternativen för naturgasledningarna ...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Nord Stream 2 AG, Nord Stream 2, Nyland

Innehållssidå | Publicerad: 05-12-2016

Regionens närings-, trafik- och miljöcentraler (NTM-centraler) är ansvarsmyndigheter på vattenförvaltningsområdet. Vattenförvaltningsområdet Kymmene älv-Finska viken hör till NTM-centralerna i S...

Vatten > Vattenskydd > Vattenvårdsplanering och samarbete > Vattenförvaltnings-områden > Kymmene älv - Finska viken >
Utveckling av Slåtlidens krossområde, Borgå, Vekkox Oy
Publicerad: 10-02-2016

Beskrivning av projektet Vekkox Oy håller på att utveckla och utvidga Slåtlidens krossområde för att öka stenmaterialets krossningskapacitet. Projektområdet ligger i Söderveckoski by i Borgå sta...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Utveckling av Slåtlidens krossområde, Borgå, Vekkox Oy

Innehållssidå | Publicerad: 28-01-2014

Regionala ELY-centraler av vattenförvaltningsområdet Kymmene älv - Finska viken   NTM-centralen i Södra Savolax - Vesienhoidon suunnittelu ja yhte...

Vatten > Vattenskydd > Vattenvårdsplanering och samarbete > Vattenförvaltnings-områden > Kymmene älv - Finska viken >
Översvämningsgruppen för Helsingfors och Esbo kustområde
Innehållssidå | Publicerad: 18-12-2015

Översvämningsgruppen för Helsingfors och Esbo kustområdes uppgift är att behandla utredningar som gjorts för planen för hantering av översvämningsrisker i nämnda område, slå fast mål för hanteringen ......

Vatten > Flöden och översvämningar > Hantering av översvämningsrisker > Planering av hanteringen av översvämningsrisker > Översvämningsgrupper > Översvämningsgruppen för Helsingfors och Esbo kustområde
Översvämningsgruppen för Lovisa kustområde
Innehållssidå | Publicerad: 18-12-2015

Översvämningsgruppen för Lovisa kustområdes uppgift är att behandla utredningar som gjorts för planen för hantering av översvämningsrisker i Lovisa kustområde, slå fast mål för hanteringen av översvä......

Vatten > Flöden och översvämningar > Hantering av översvämningsrisker > Planering av hanteringen av översvämningsrisker > Översvämningsgrupper > Översvämningsgruppen för Lovisa kustområde
Förvaltningsplanen och bakgrundsutredningar
Innehållssidå | Publicerad: 16-11-2015

Förvaltningsplanen för Kymmene älvs-Finska vikens vattenförvaltningsområde åren 2022-2027 Utgående från de åtgärdsprogram för vattenvården som närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-...

Vatten > Vattenskydd > Vattenvårdsplanering och samarbete > Vattenförvaltnings-områden > Kymmene älv - Finska viken > Förvaltningsplanen och bakgrundsutredningar
Marksubstans-MKB för Östersundom, Helsingfors
Publicerad: 30-10-2018

Beskrivning av projektet I Östersundom, på ett område som tillhör Helsingfors, Sibbo och Vanda, har utarbetats en gemensam generalplan för att bygga ett nytt urbant bostadsområde. Byggande av om...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Marksubstans-MKB för Östersundom, Helsingfors
Föroreningar i luften - Nyland
Innehållssidå | Publicerad: 28-10-2014

Regionala indikatorer för Nyland: Sura föreningar skadar naturen och människans hälsa Partikelutsläppen försämrar luftkvaliteten ...

Kartor och statistik > Indikatorer för miljöns tillstånd > Luftföroreningar > Föroreningar i luften - Nyland
Grön ekonomi - Nyland
Innehållssidå | Publicerad: 28-10-2014

Regional indikator för Nyland: Ekologisk odling vinner gehör i takt med ökad efterfrågan ...

Kartor och statistik > Indikatorer för miljöns tillstånd > Grön ekonomi > Grön ekonomi - Nyland

Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
1
2
3
4
5
...
9
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar