Första Föregående
5
6
7
8
9

Mängden oljeutsläpp observerade till havs nästan oförändrad
Pressmeddelande | Publicerad: 15.3.2017

År 2016 underrättades de finländska myndigheterna om ungefär samma mängd observationer av eventuella fartygsutsläpp av olja i havsområdena som föregående år. 48 utsläpp visade sig vara olja, år 2015 v......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Hav > Mängden oljeutsläpp observerade till havs nästan oförändrad
Kartor och statistik > Mängden oljeutsläpp observerade till havs nästan oförändrad
Gös och abborre har ökat i antal trots storskarvarna
Pressmeddelande | Publicerad: 13.3.2017

Abborr- och gösfångsterna har inte minskat i områden där det finns rikligt med storskarvar, visar en undersökning gjord av Finlands miljöcentral, Naturresursinstitutet och Helsingfors universitet....

Samma innehåll finns på flera ställen:
Kartor och statistik > Gös och abborre har ökat i antal trots storskarvarna
Natur > Gös och abborre har ökat i antal trots storskarvarna
Hydrologisk översikt i slutet av februari 2017: Snöbelastningen på tak ställvis stor i norra och östra Finland – stora hallars tak bör granskas
Pressmeddelande | Publicerad: 1.3.2017

Snöbelastningen ökade i slutet av februari kraftigt i östra och norra Finland, där det nu allmänt taget finns 100–150 kilogram snö per kvadratmeter. Finlands miljöcentral uppmanar hallägare att följa ......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Kartor och statistik > Hydrologisk översikt i slutet av februari 2017: Snöbelastningen på tak ställvis stor i norra och östra Finland – stora hallars tak bör granskas
Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av februari 2017: Snöbelastningen på tak ställvis stor i norra och östra Finland – stora hallars tak bör granskas
Arandas observationsresa: Det dåliga tillståndet i Östersjöns huvudbassäng återspeglas i Finlands havsområden
Pressmeddelande | Publicerad: 24.2.2017

Finska vikens fosforhalter är nu exceptionellt höga, vilket beror på en kombinerad effekt av väderförhållanden och det dåliga tillståndet i Östersjöns huvudbassäng. Även i Skärgårdshavet och i Bottenh......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Hav > Arandas observationsresa: Det dåliga tillståndet i Östersjöns huvudbassäng återspeglas i Finlands havsområden
Kartor och statistik > Arandas observationsresa: Det dåliga tillståndet i Östersjöns huvudbassäng återspeglas i Finlands havsområden
Vatten > Arandas observationsresa: Det dåliga tillståndet i Östersjöns huvudbassäng återspeglas i Finlands havsområden
CITES-trädarter
Innehållssidå | Publicerad: 16.9.2013

Aktuellt EU:s nya artförordning trädde i kraft 4.2.2017. I CITES-artlistan samt EU:s nya artförordning upptas många nya trädarter. För flera nya trädarter krävs nu...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Tillstånd, anmälningar och registrering > Internationell och EU-intern handel med hotade arter och de tillstånd som krävs för detta (CITES) > Växter och CITES > CITES-trädarter
Kundservice för miljöfrågor
Innehållssidå | Publicerad: 21.2.2017

Tel. 0295 020 900 mon.–fre. kl. 9–16 lna/mta chat kl. 12-15 kundservice.miljo(at)ely-centralen.fi...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Kontaktuppgifter > Kundservice för miljöfrågor
Restaurering av våtmarker hjälper sjöfåglar
Pressmeddelande | Publicerad: 9.2.2017

När våtmarkernas kvalitet har försämrats har många sjöfågelstammar minskat, till och med i Finland – de tusen sjöarnas land. En ny undersökning visar att åtgärder som förhindrar att våtmarker växer ig......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Kartor och statistik > Restaurering av våtmarker hjälper sjöfåglar
Natur > Restaurering av våtmarker hjälper sjöfåglar
Fluorerade växthusgaser
Innehållssidå | Publicerad: 15.12.2013

Fluorerade växthusgaser (F-gaser) är en grupp växthusgaser som består av flera kemiska föreningar. Till dem hör fluorkolväten (HFC-föreningar), perfluorkolväten (PFC-föreningar) och svavelhexafluo...

Klimat och luft > Utsläppen av växthusgaser – uppföljning och rapportering > Finlands inventeringssystem för utsläpp av växthusgaser > Fluorerade växthusgaser
F-gaser i företagsverksamhet 
Innehållssidå | Publicerad: 11.11.2014

Den här sidan behandlar användningen av fluorerade växthusgaser i anläggningar och produkter samt framställning, import, installation och service av dessa. F-gaserna omfattar både rena gaser och bl...

Klimat och luft > Utsläppen av växthusgaser – uppföljning och rapportering > Finlands inventeringssystem för utsläpp av växthusgaser > Fluorerade växthusgaser > F-gaser i företagsverksamhet
Rekommendation: Försäljning av luftvärmepump ska kombineras med kvalificerad installation
Pressmeddelande | Publicerad: 6.2.2017

Miljöministeriet och Finlands miljöcentral rekommenderar att utrustning som innehåller fluorerade växthusgaser och vars kylkrets kräver montering på plats säljs i kombination med kvalificerad installa......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Boende > Rekommendation: Försäljning av luftvärmepump ska kombineras med kvalificerad installation
Klimat och luft > Rekommendation: Försäljning av luftvärmepump ska kombineras med kvalificerad installation
Konsumtion och produktion > Rekommendation: Försäljning av luftvärmepump ska kombineras med kvalificerad installation
Skyldigheter för innehavare av anläggningar
Innehållssidå | Publicerad: 11.11.2014

För användningen av F-gaser med kraftigast växthusgaseffekt är begränsningar och förbud på väg. De presenteras på sidan Användningsbegränsningar och förbud . Användningen av fluorerade växthusgaser ...

Klimat och luft > Utsläppen av växthusgaser – uppföljning och rapportering > Finlands inventeringssystem för utsläpp av växthusgaser > Fluorerade växthusgaser > Skyldigheter för innehavare av anläggningar
Ny kalkylator visar den näringsämnesbelastning som konsumtionen orsakar i Östersjön
Pressmeddelande | Publicerad: 3.2.2017

Finlands miljöcentral och Naturresursinstitutet har utvecklat en kalkylator för Östersjön, med vilken konsumenten kan ta reda på effekterna av hans eller hennes konsumtionsvanor på näringsämnesbelastn......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Hav > Ny kalkylator visar den näringsämnesbelastning som konsumtionen orsakar i Östersjön
Kartor och statistik > Ny kalkylator visar den näringsämnesbelastning som konsumtionen orsakar i Östersjön
Konsumtion och produktion > Ny kalkylator visar den näringsämnesbelastning som konsumtionen orsakar i Östersjön
Vatten > Ny kalkylator visar den näringsämnesbelastning som konsumtionen orsakar i Östersjön
Hydrologisk översikt i slutet av januari 2017: Snöbelastningen växer i norra och östra Finland –stora hallars tak bör granskas
Pressmeddelande | Publicerad: 1.2.2017

I norra och östra Finland har snöbelastningen ökat i januari till 80–120 kilogram per kvadratmeter. I Lapska armen finns det ställvis tydligt mer snö än så. Finlands miljöcentral uppmanar hallägare at......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Kartor och statistik > Hydrologisk översikt i slutet av januari 2017: Snöbelastningen växer i norra och östra Finland –stora hallars tak bör granskas
Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av januari 2017: Snöbelastningen växer i norra och östra Finland –stora hallars tak bör granskas
Ny tjänst ger väder- och översvämningsvarningar nu för fem dygn
Pressmeddelande | Publicerad: 1.2.2017

Med hjälp av varningstjänsten är det nu också möjligt att följa med översvämningsvarningar för vattendrag som produceras av SYKE. På varningskartan syns endast farliga och mycket farliga översvämnings......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Kartor och statistik > Ny tjänst ger väder- och översvämningsvarningar nu för fem dygn
Vatten > Ny tjänst ger väder- och översvämningsvarningar nu för fem dygn
Undervattensbullret i Östersjön: risk för fisk och marina däggdjur
Pressmeddelande | Publicerad: 25.1.2017

Undervattensbullret i Östersjön har kartlagts för första gången. Enligt en internationell studie som letts av Totalförsvarets forskningsinstitut i Sverige håller bullret framkallat av människan på att......

Hav > Undervattensbullret i Östersjön: risk för fisk och marina däggdjur
Se hur effektivt ditt vattentjänstverk fungerar
Pressmeddelande | Publicerad: 16.1.2017

Finlands miljöcentral öppnade i januari 2016 en informationstjänst inom vattentjänster som heter VEETI. Nu är det allt enklare att jämföra vattentjänstverken eftersom alla har tillgång till verkens up......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Kartor och statistik > Se hur effektivt ditt vattentjänstverk fungerar
Vatten > Se hur effektivt ditt vattentjänstverk fungerar
Hydrologisk översikt i slutet av året 2016: I södra Finland svaga isar och snöfritt, i Norra Österbotten risk för kravisöversvämningar
Pressmeddelande | Publicerad: 3.1.2017

Årslutet var snöfri och mild i södra Finland men rätt vintrig i norr. Det är viktigt att se upp för svag is på de stora sjöarnas fjärdar och strömställen, eftersom isarna blev tunnare i slutet av dec......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Kartor och statistik > Hydrologisk översikt i slutet av året 2016: I södra Finland svaga isar och snöfritt, i Norra Österbotten risk för kravisöversvämningar
Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av året 2016: I södra Finland svaga isar och snöfritt, i Norra Österbotten risk för kravisöversvämningar
Ansvaret och arbetsfördelning
Innehållssidå | Publicerad: 14.12.2016

Vid havsvård Miljöministeriet har helhetsansvaret. Förvaltningsplanen utarbetas i samarbete mellan miljöministeriet, jo...

Påverka vattendragen > Ansvaret och arbetsfördelning
Vattenvården
Innehållssidå | Publicerad: 14.12.2016

På denna sida hittar du vattenvårdsområdena och deras samrådshandlingar (pdf) som också innehåller information om att inleda och genomföra en miljöbedömning enligt lagen om bedömning av miljökonsekve...

Påverka vattendragen > Vattenvården
Väder- och klimatrisker bör hanteras effektivt
Pressmeddelande | Publicerad: 2.12.2016

För att upprätthålla ett välfungerande och säkert samhälle krävs det att man aktivt förbereder sig för extrema väderfenomen. I förberedelserna bör man beakta att klimatförändringen kan leda till förän......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Klimat och luft > Väder- och klimatrisker bör hanteras effektivt
Livsmiljön och planläggning > Väder- och klimatrisker bör hanteras effektivt

Första Föregående
5
6
7
8
9