Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar

Klassificering av inomhusluft
Innehållssidå | Publicerad: 17-11-2016

Man glömmer ofta bort att beakta inomhusluften i olika faser av planeringen och byggandet. Följden kan vara problem som förorsakar hälsoolägenheter eller drag, buller och lukt. Även i samband med rep...

Byggande > Reparationsinformation > Bostadsaktiebolag > Problem med inomhusluften > Inomhusluftens kvalitet > Klassificering av inomhusluft
Klassificering av inomhusluft
Innehållssidå | Publicerad: 21-11-2016

Man glömmer ofta bort att beakta inomhusluften i olika faser av planeringen och byggandet. Följden kan vara problem som förorsakar hälsoolägenheter eller drag, buller och lukt. Även i samband med rep...

Byggande > Reparationsinformation > Småhus > Problem med inomhusluften > Inomhusluftens kvalitet > Klassificering av inomhusluft
Kompletterande byggande och tillbyggnad
Innehållssidå | Publicerad: 17-11-2016

Kompletterande byggande eller tillbyggnad på tomten är ofta förnuftigt och lönsamt för både bostadsaktiebolaget och kommunen: bostadsaktiebolaget får tack vare det kompletterande byggandet möjlighet ...

Byggande > Reparationsinformation > Bostadsaktiebolag > Reparationsprojekt > Kompletterande byggande och tillbyggnad
Kostnaderna för en hiss
Innehållssidå | Publicerad: 17-11-2016

I den nya lagen om bostadsaktiebolag definieras kostnaderna för byggande av en hiss. Enligt lagen ska kostnaderna för byggande av en hiss fördelas på ett sätt som beaktar aktieägarnas nytta av hissen...

Byggande > Reparationsinformation > Bostadsaktiebolag > Tillgänglighet > Byggande och reparation av hiss > Kostnaderna för en hiss
Rörsaneringar
Innehållssidå | Publicerad: 17-11-2016

Bruksvatten- och avloppsrör har en teknisk livslängd på 40-50 år. Däremot är livslängden för de stopp- och linjejusteringsventiler som finns i rörsystemet endast 25-30 år. Sanering av vatten- och avl...

Byggande > Reparationsinformation > Bostadsaktiebolag > Reparationsprojekt > Husteknik > Rörsaneringar
Lönsamhetsberäkning
Innehållssidå | Publicerad: 17-11-2016

I ett bostadsaktiebolag förutsätter investeringar alltid beslutsfattande. Drifttekniska åtgärder och små investeringar som görs inom ramarna för budgeten kan genomföras enligt styrelsens beslut. Stör...

Byggande > Reparationsinformation > Bostadsaktiebolag > Energieffektivitet > Energiereparationer > Lönsamhetsberäkning
Minneslista för underhåll som sparar energi
Innehållssidå | Publicerad: 17-11-2016

Värmesystem och ventilation 1. Fastighetsskötaren har tillgång till bruksanvisningarna för olik VVSE-apparater och man har avtalat om utförandet av uppgifter med anknytning till apparaternas anv...

Byggande > Reparationsinformation > Bostadsaktiebolag > Energieffektivitet > Energiereparationer > Drifttekniska åtgärder > Minneslista för underhåll som sparar energi
Datakommunikations- förbindelser
Innehållssidå | Publicerad: 02-12-2016

När en bostadsfastighet får utrustning för befintliga och framtida datakommunikationsapplikationer, installeras ett ledningsnät i bostaden, dvs. fasta kablar. Då får varje bostadslägenhet en partvinn...

Byggande > Reparationsinformation > Bostadsaktiebolag > Reparationsprojekt > Elreparationer > Datakommunikations- förbindelser
Låssäkerheten
Innehållssidå | Publicerad: 16-11-2016

Alla ytterdörrar ska utrustas med ändamålsenliga lås. Inte ens det bästa låset hjälper dock om nycklarna förvaras vårdslöst. Man bör aldrig skriva namn, adress eller telefonnummer på nycklarna till b...

Byggande > Reparationsinformation > Bostadsaktiebolag > Reparationsprojekt > Andra byggnadsdelar > Låssäkerheten
När finns det skäl att misstänka en mögelskada?
Innehållssidå | Publicerad: 17-11-2016

  Det finns skäl att misstänka att en byggnad är mögelskadad om vistelse i lokalerna förorsakar sveda i ögonen, symptom i de övre andningsvägarna, täppt näsa, hudsymptom, huvudvärk, ...

Byggande > Reparationsinformation > Bostadsaktiebolag > Problem med inomhusluften > Fukt- och mögelskador > När finns det skäl att misstänka en mögelskada?
När finns det skäl att misstänka en mögelskada?
Innehållssidå | Publicerad: 18-11-2016

  Det finns skäl att misstänka att en byggnad är mögelskadad om vistelse i lokalerna förorsakar sveda i ögonen, symptom i de övre andningsvägarna, täppt näsa, hudsymptom, huvudvärk, ...

Byggande > Reparationsinformation > Småhus > Problem med inomhusluften > Fukt- och mögelskador > När finns det skäl att misstänka en mögelskada?
Byggande av hiss
Innehållssidå | Publicerad: 17-11-2016

En hiss förbättrar boendekomforten och ökar lägenheternas värde. En hiss gör det möjligt för många åldringar och rörelsehindrade att bo i egen bostad. Initiativet till att inleda ett hissprojekt...

Byggande > Reparationsinformation > Bostadsaktiebolag > Tillgänglighet > Byggande och reparation av hiss > Byggande av hiss
Köksrenovering
Innehållssidå | Publicerad: 18-11-2016

Köksrenoveringar kan till sin omfattning variera från enbart målning av inredning, apparater och ytor till en fullständig förnyelse av köket. En köksrenovering kräver i normala fall inget bygglov ell...

Byggande > Reparationsinformation > Bostadsaktiebolag > Reparationsprojekt > Lägenhetsrenoveringar > Köksrenovering
PCB och bly
Innehållssidå | Publicerad: 17-11-2016

PCB-föreningar användes i elastiska fog- och tätningsmassor under det effektiva elementbyggandets era, i synnerhet i slutet av 1960-talet i industrifastigheter, offentliga byggnader och elementhöghus...

Byggande > Reparationsinformation > Bostadsaktiebolag > Problem med inomhusluften > Hälsofarliga ämnen > PCB och bly
Pelletsuppvärmning
Innehållssidå | Publicerad: 17-11-2016

I ett bostadsaktiebolag som har ett vattenburet system är det möjligt att omvandla systemet till pelletsuppvärmning. I Finland fanns det i slutet av år 2010 cirka tusen större fastigheter eller grupp...

Byggande > Reparationsinformation > Bostadsaktiebolag > Energieffektivitet > Förnybar energi och fjärrvärme > Pelletsuppvärmning
Andra byggnadsdelar
Innehållssidå | Publicerad: 16-11-2016

I underhållet av en byggnad ingår det att man tar hand om hela fastigheten och dess delar. Reparation är det förmånligaste alternativet för gamla fönster med en fungerande konstruktion och energihush...

Byggande > Reparationsinformation > Bostadsaktiebolag > Reparationsprojekt > Andra byggnadsdelar
Husteknik
Innehållssidå | Publicerad: 17-11-2016

En linjesanering, eller rörsanering, är idag det vanligaste reparationsprojektet när det gäller husteknik. Detta reparationsprojekt, som har fått ett synnerligen negativt rykte, kan i regel genomföra...

Byggande > Reparationsinformation > Bostadsaktiebolag > Reparationsprojekt > Husteknik
Asbest
Innehållssidå | Publicerad: 17-11-2016

Material som innehåller asbest förorsakar ingen fara vid normal användning av fastigheten. Asbest blir ett problem först när materialet tas ur användning eller konstruktioner som innehåller asbest bl...

Byggande > Reparationsinformation > Bostadsaktiebolag > Problem med inomhusluften > Hälsofarliga ämnen > Asbest
Rivning och sortering
Innehållssidå | Publicerad: 17-11-2016

Med tanke på miljökonsekvenserna är det bäst att minimera rivningsbehovet. När rivningsarbeten är nödvändiga kan de göras på ett miljövänligt sätt. Ända fram till 1960-talet gjordes rivningarna oftas...

Byggande > Reparationsinformation > Bostadsaktiebolag > Reparationsprojekt > Materialeffektivitet och avfallshantering > Rivning och sortering
Kassettkonstruktion från 1970- och 1980-talet
Innehållssidå | Publicerad: 17-11-2016

Kassettkonstruktionen var vanlig i byggandet av förorter under 1970- och 1980-talen. Badrummets ytkonstruktion bestod av en plastöverdragen plåt, även om en del av badrummen under tidsperioden visser...

Byggande > Reparationsinformation > Bostadsaktiebolag > Reparationsprojekt > Våtrumsreparationer > Kassettkonstruktion från 1970- och 1980-talet

Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar