Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar

Byggnader från olika tidsperioder
Innehållssidå | Publicerad: 17-11-2016

En byggnads energieffektivitet uttrycks i energicertifikatet som energieffektivitetstal och -klass. Energieffektivitetstalet anger byggnadens energiförbrukning i förhållande till den uppvärmda areale...

Byggande > Reparationsinformation > Bostadsaktiebolag > Energieffektivitet > Energiförbrukningen > Byggnader från olika tidsperioder
Energiereparationer
Innehållssidå | Publicerad: 17-11-2016

Det första steget mot att minska fastighetens energiförbrukning är att ta reda på vad som förbrukar energi och på vilket sätt energiförbrukningen kunde minskas. Bra verktyg i detta arbete är energice...

Byggande > Reparationsinformation > Bostadsaktiebolag > Energieffektivitet > Energiereparationer
Eldrivna apparater
Innehållssidå | Publicerad: 17-11-2016

I bostadshöghus behövs det el för de gemensamma utrymmenas och gårdsområdenas belysning, hustekniska apparater såsom pumpar och fläktar, husets bastu, maskinerna i tvättstugan, hissen samt bilarnas e...

Byggande > Reparationsinformation > Bostadsaktiebolag > Energieffektivitet > Energiförbrukningen > Eldrivna apparater
Energiförbrukningen
Innehållssidå | Publicerad: 17-11-2016

© Tuire Kauhanen I ett bostadshöghus behövs det energi för att värma rummen och det varma bruksvattnet samt för fastighetens gemensamma elapparater. I vissa nyare fastigheter kan det ocks...

Byggande > Reparationsinformation > Bostadsaktiebolag > Energieffektivitet > Energiförbrukningen
Energisyn
Innehållssidå | Publicerad: 17-11-2016

En energisyn inkluderar grundläggande och tekniska uppgifter om byggnaden samt en analys av byggnadens energiförbrukning och förslag till energieffektivitetsförbättringar inklusive lönsamhetsberäknin...

Byggande > Reparationsinformation > Bostadsaktiebolag > Energieffektivitet > Energiereparationer > Energisyn
Renhet i ventilationssystem
Innehållssidå | Publicerad: 17-11-2016

Med hjälp av ett rent och balanserat ventilationssystem upprätthålls en god kvalitet på inomhusluften och en lämplig temperatur på ett energieffektivt sätt. Orenheter samlas i ventilationssystemet be...

Byggande > Reparationsinformation > Bostadsaktiebolag > Problem med inomhusluften > Inomhusluftens kvalitet > Renhet i ventilationssystem
Renhet i ventilationssystem
Innehållssidå | Publicerad: 21-11-2016

Med hjälp av ett rent och balanserat ventilationssystem upprätthålls en god kvalitet på inomhusluften och en lämplig temperatur på ett energieffektivt sätt. Orenheter samlas i ventilationssystemet be...

Byggande > Reparationsinformation > Småhus > Problem med inomhusluften > Inomhusluftens kvalitet > Renhet i ventilationssystem
Finansiering av stora grundliga renoveringar med hjälp av tillbyggnad
Innehållssidå | Publicerad: 17-11-2016

En stor del av Finlands byggnadsbestånd håller på att nå den tekniska reparationsåldern 40-50 år. Enbart reparationsbehovet för vatten- och avloppssystemen och fasaderna är utan motstycke i Finlands ...

Byggande > Reparationsinformation > Bostadsaktiebolag > Reparationsprojekt > Kompletterande byggande och tillbyggnad > Finansiering av stora grundliga renoveringar med hjälp av tillbyggnad
Fukt- och mögelskador
Innehållssidå | Publicerad: 17-11-2016

Inomhusluftens dåliga kvalitet är ett av de värsta miljöhälsoproblemen i vårt land. Fukt- och mögelskador är det största orsakerna till dålig inomhusluft. Detta medför för sin del betydande hälsooläg...

Byggande > Reparationsinformation > Bostadsaktiebolag > Problem med inomhusluften > Fukt- och mögelskador
Problem med inomhusluften
Innehållssidå | Publicerad: 17-11-2016

  Vi tillbringar största delen av vårt liv inomhus. Det är alltså inte oväsentligt hurdan luft vi andas inomhus. Inomhusluftens dåliga kvalitet är ett av de största miljöhälsoproblem...

Byggande > Reparationsinformation > Bostadsaktiebolag > Problem med inomhusluften
Fönster
Innehållssidå | Publicerad: 17-11-2016

Fönstren är byggnadens svagaste del i fråga om värmeisoleringen. Fönstrens värmeisoleringsförmåga är 5-8 gånger sämre än ytterväggskonstruktionens, och fönstrens andel av värmeförlusten ungefär lika ...

Byggande > Reparationsinformation > Bostadsaktiebolag > Energieffektivitet > Energiförbrukningen > Fönster
Förbrukningsuppföljning
Innehållssidå | Publicerad: 17-11-2016

I ett bostadsaktiebolag är det styrelsens uppgift att ordna uppföljningen av energi- och vattenförbrukningen. I regel deltar flera parter i uppföljningen. Därför finns det skäl att noggrant utreda an...

Byggande > Reparationsinformation > Bostadsaktiebolag > Energieffektivitet > Energiereparationer > Förbrukningsuppföljning
Förbättring av energieffektiviteten
Innehållssidå | Publicerad: 17-11-2016

Reparationer i byggnader genomförs i princip aldrig enbart för att förbättra energieffektiviteten, utan har nästan utan undantag anknytning till något annat reparationsbehov. I samband med en reparat...

Byggande > Reparationsinformation > Bostadsaktiebolag > Energieffektivitet > Förbättring av energieffektiviteten
Förekomsten av radon
Innehållssidå | Publicerad: 16-11-2016

Radon är en osynlig och luktfri ädelgas som finns i marken och kan tränga in i byggnaden genom springor i grundkonstruktionen. Långvarig exponering för radon ökar risken att insjukna i lungcancer. ...

Byggande > Reparationsinformation > Bostadsaktiebolag > Reparationsprojekt > Andra byggnadsdelar > Förekomsten av radon
Förnybar energi och fjärrvärme
Innehållssidå | Publicerad: 17-11-2016

Fjärrvärme är en miljövänlig och energieffektiv uppvärmningsform i tätorter. Vid sidan av fjärrvärme blir också nya energiproduktionsformer allt mer populära. Jordvärmetekniken, som har blivit vanlig...

Byggande > Reparationsinformation > Bostadsaktiebolag > Energieffektivitet > Förnybar energi och fjärrvärme
Grundlig reparation av hissen
Innehållssidå | Publicerad: 17-11-2016

Största delen av hissarna byggda på 1960–70-talet och innan dess har nått slutet av sin tekniska livslängd. Finlands hissbestånd genomgår en grundläggande renoveringsfas som kommer att pågå de följan...

Byggande > Reparationsinformation > Bostadsaktiebolag > Tillgänglighet > Byggande och reparation av hiss > Grundlig reparation av hissen
Fördelning av energiförbrukningen
Innehållssidå | Publicerad: 17-11-2016

Cirka hälften av förbrukningen av värmeenergi utgörs av svinn som uppstår när värmen leds genom konstruktionerna, 30 procent går åt till att värma tilluften och 20 procent till att värma det varma br...

Byggande > Reparationsinformation > Bostadsaktiebolag > Energieffektivitet > Energiförbrukningen > Fördelning av energiförbrukningen
Telesystem
Innehållssidå | Publicerad: 17-11-2016

Med telesystem avses husets informations- och säkerhetssystem. Datakommunikationen i en höghusfastighet löses med allmän kabeldragning och önskade nät byggs efter behov. Centralantennsystemet fö...

Byggande > Reparationsinformation > Bostadsaktiebolag > Reparationsprojekt > Elreparationer > Telesystem
Inomhusluftens kvalitet
Innehållssidå | Publicerad: 17-11-2016

Inomhusluftens kvalitet i bostäderna är särskilt viktig för personer som ständigt vistas inomhus: sjuka och många åldringar. Inomhusmiljön består av temperaturförhållandena, inomhusluften, de ak...

Byggande > Reparationsinformation > Bostadsaktiebolag > Problem med inomhusluften > Inomhusluftens kvalitet
Inomhusluftens kvalitet
Innehållssidå | Publicerad: 21-11-2016

Inomhusluftens kvalitet i bostäderna är särskilt viktig för personer som ständigt vistas inomhus: sjuka och många åldringar. Inomhusmiljön består av temperaturförhållandena, inomhusluften, de ak...

Byggande > Reparationsinformation > Småhus > Problem med inomhusluften > Inomhusluftens kvalitet

Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar