Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
1
2
3
4
5
6
7
8
...
10
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar

Granska helheten
Innehållssidå | Publicerad: 17-11-2016

Man bör och kan inte bedöma reparationernas lönsamhet enbart utifrån energibesparingar. Däremot ska man i samband med varje underhållsreparation överväga inte bara standardlösningen, utan också mer e...

Byggande > Reparationsinformation > Bostadsaktiebolag > Energieffektivitet > Förbättring av energieffektiviteten > Granska helheten
Hälsofarliga ämnen
Innehållssidå | Publicerad: 17-11-2016

Asbest har använts som byggnadsmaterial sedan 1920-talet. Användningen var mest omfattande i övergången mellan 60- och 70-talet. Asbest föredrogs eftersom det är ett obrännbart material med god värme...

Byggande > Reparationsinformation > Bostadsaktiebolag > Problem med inomhusluften > Hälsofarliga ämnen
Balansering av ventilationssystem
Innehållssidå | Publicerad: 17-11-2016

Bakgrunden till dåligt fungerande ventilation är för stora eller för små luftströmmar. Balansering av ventilationen är en viktig del av förbättringen av inomhusklimatet och energihushållningen. ...

Byggande > Reparationsinformation > Bostadsaktiebolag > Problem med inomhusluften > Inomhusluftens kvalitet > Balansering av ventilationssystem
Balansering av värmenätet
Innehållssidå | Publicerad: 17-11-2016

Enligt en uppskattning har tre fjärdedelar av bostadsbyggnadsbeståndet i Finland bristfälliga grundinställningar. När värmesystemet inte är i balans, uppstår lätt temperaturskillnader mellan lägenhet...

Byggande > Reparationsinformation > Bostadsaktiebolag > Reparationsprojekt > Husteknik > Balansering av värmenätet
Sparande byggande
Innehållssidå | Publicerad: 17-11-2016

Sparande reparationsbyggande innebär att man undviker onödig rivning i samband med reparationer av en byggnad. På så sätt minskar man avfallsmängderna och transporterna i samband med reparationsarbet...

Byggande > Reparationsinformation > Bostadsaktiebolag > Reparationsprojekt > Materialeffektivitet och avfallshantering > Sparande byggande
Bruksvatten
Innehållssidå | Publicerad: 17-11-2016

Vattenavgiften utgör en betydande del av skötselkostnaderna för ett typiskt bostadshöghus. Dessutom går det åt energi till att värma vattnet. Kostnaderna för vattenanvändningen består av vattenavgift...

Byggande > Reparationsinformation > Bostadsaktiebolag > Energieffektivitet > Energiförbrukningen > Bruksvatten
Bastu i en lägenhet
Innehållssidå | Publicerad: 17-11-2016

En lägenhetsbastu är en bastu som finns i direkt anslutning till en bostadslägenhet. Bygglov krävs om en ny bastu byggs i ett rum som för närvarande är torrt, ändringar görs i den nuvarande vatteniso...

Byggande > Reparationsinformation > Bostadsaktiebolag > Reparationsprojekt > Lägenhetsrenoveringar > Bastu i en lägenhet
Byggande och reparation av hiss
Innehållssidå | Publicerad: 17-11-2016

Alla tekniska anordningar slits och behöver inte bara underhållas, utan också vid behov förnyas. I ett bostadshus ansvarar innehavaren av hissen, dvs. bostadsaktiebolaget, för hissarnas säkerhet och ...

Byggande > Reparationsinformation > Bostadsaktiebolag > Tillgänglighet > Byggande och reparation av hiss
Byte av fönster
Innehållssidå | Publicerad: 16-11-2016

I finländska höghus byts fönstren med cirka 20-40 års mellanrum. Å andra sidan är det ofta möjligt att reparera fönstren i hus byggda före 1960-talet. Det lönar sig att byta ut gamla fönster som är i...

Byggande > Reparationsinformation > Bostadsaktiebolag > Reparationsprojekt > Andra byggnadsdelar > Byte av fönster
Vertikala ledningar
Innehållssidå | Publicerad: 17-11-2016

Elledningar och rörlinjer dras i stort sett längs samma rutter, vilket innebär att besparingar uppstår under flera arbetsfaser, med början från rivningen. Det lönar sig att betona för planerarna att ...

Byggande > Reparationsinformation > Bostadsaktiebolag > Reparationsprojekt > Elreparationer > Vertikala ledningar
Mätning
Innehållssidå | Publicerad: 17-11-2016

Grunden för alla förbättringar av energieffektiviteten är att ta reda på bakgrundsuppgifter. I detta ingår bland annat att utreda förbrukningen, kartlägga användarvanorna, bedöma värmejusteringarnas ...

Byggande > Reparationsinformation > Bostadsaktiebolag > Energieffektivitet > Förbättring av energieffektiviteten > Mätning
Elarbeten i en lägenhet
Innehållssidå | Publicerad: 17-11-2016

En representant för bostadsaktiebolaget ska i god tid innan arbetet inleds ha möjlighet att ta del av planerna för elarbeten som ska utföras i en lägenhet. Bostadsaktiebolaget ska i förväg få informa...

Byggande > Reparationsinformation > Bostadsaktiebolag > Reparationsprojekt > Elreparationer > Elarbeten i en lägenhet
Elreparationer
Innehållssidå | Publicerad: 17-11-2016

Det lönar sig att överväga en förnyelse av fastighetens eldistributionssystem när det gamla systemets säkerhet och kapacitet inte längre motsvarar kraven. En elrenovering är på sin plats också när et...

Byggande > Reparationsinformation > Bostadsaktiebolag > Reparationsprojekt > Elreparationer
Badrumsrenovering
Innehållssidå | Publicerad: 18-11-2016

Ett våtrum är ett utrymme där golvytan vid användning utsätts för vatten och där vatten kan stänka eller kondensera på väggytorna. Sådana utrymmen är badrum, tvättrum, duschrum och bastur. Alla våtru...

Byggande > Reparationsinformation > Bostadsaktiebolag > Reparationsprojekt > Lägenhetsrenoveringar > Badrumsrenovering
Installation av hiss
Innehållssidå | Publicerad: 17-11-2016

I ett bostadshus ansvarar innehavaren av hissen, dvs. bostadsaktiebolaget, för hissarnas säkerhet och funktion. Bolagets representanter i hissärenden är styrelseordföranden och disponenten. Alla...

Byggande > Reparationsinformation > Bostadsaktiebolag > Tillgänglighet > Byggande och reparation av hiss > Installation av hiss
Lägenhetsrenoveringar
Innehållssidå | Publicerad: 17-11-2016

    Reparationer som utförs i en fastighet indelas i ett bostadsaktiebolag i reparationer utförda av bolaget och reparationer utförda av aktieägaren. Bolagets och akt...

Byggande > Reparationsinformation > Bostadsaktiebolag > Reparationsprojekt > Lägenhetsrenoveringar
Tillgänglighetsutredningen
Innehållssidå | Publicerad: 02-12-2016

Människor har olika behov när de är verksamma i den byggda miljön. Om miljön inte svarar på dessa behov, uppstår hinder för rörligheten och verksamheten. En tillgänglighetsutredning producerar n...

Byggande > Reparationsinformation > Bostadsaktiebolag > Tillgänglighet > Tillgänglig byggnad > Tillgänglighetsutredningen
Drifttekniska åtgärder
Innehållssidå | Publicerad: 17-11-2016

Energibesparingsåtgärder som kan genomföras utan apparatinvesteringar kallas drifttekniska energibesparingsåtgärder. En del av dessa kan utföras i samband med det normala fastighetsunderhållet. Vissa...

Byggande > Reparationsinformation > Bostadsaktiebolag > Energieffektivitet > Energiereparationer > Drifttekniska åtgärder
Energicertifikat
Innehållssidå | Publicerad: 17-11-2016

Energicertifikatet för bostadshöghus beaktar förbrukningen av värmeenergi, fastighetsel samt eventuell kylenergi. Energicertifikatet beräknas enligt vädret i Jyväskylä, vilket innebär att energieffek...

Byggande > Reparationsinformation > Bostadsaktiebolag > Energieffektivitet > Energiereparationer > Energicertifikat
Energieffektivitet
Innehållssidå | Publicerad: 17-11-2016

Byggnadernas energiförbrukning är den största enskilda orsaken till klimatförändringen. Finland har via EU förbundit sig att minska utsläppen av växthusgaser genom att förbättra byggnadernas energief...

Byggande > Reparationsinformation > Bostadsaktiebolag > Energieffektivitet

Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
1
2
3
4
5
6
7
8
...
10
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar