Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
1
2
3
4
5
6
7
...
10
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar

Tillgänglighet
Innehållssidå | Publicerad: 17-11-2016

Befolkningen i Finland åldras för tillfället snabbast i Europa. När de "stora åldersklasserna" som föddes efter kriget går i pension ökar Finlands försörjningsförhållande (förhållandet mellan ...

Byggande > Reparationsinformation > Bostadsaktiebolag > Tillgänglighet
Tilläggsisolering
Innehållssidå | Publicerad: 18-11-2016

En ökning av värmeisoleringen i byggnadens klimatskärm kan avsevärt förbättra byggnadens energieffektivitet. Det lönar sig i regel att genomföra tilläggsisoleringen i samband med andra reparationer a...

Byggande > Reparationsinformation > Småhus > Energieffektivitet > Energireparationer > Tilläggsisolering
System för fritidsbostäder
Innehållssidå | Publicerad: 18-11-2016

För en fritidsbostad som inte är avsedd att användas året runt kan man välja enklare system. Den förnuftigaste lösningen är i regel en torrtoalett i en separat gårdsbyggnad och behandling av gråvatte...

Byggande > Reparationsinformation > Småhus > Reparationsprojekt > Avloppsvatten i glesbygdsområden > System för fritidsbostäder
Fukt- och mögelskador i småhus byggda på 1960-talet och tidigare
Innehållssidå | Publicerad: 18-11-2016

I gamla hus byggda på 1800-talet och i början av 1900-talet är det vanligt med skador förorsakade av markfukt i grunden och källarutrymmena. Konstruktionsmässiga orsaker till överflödig fukt ä...

Byggande > Reparationsinformation > Småhus > Problem med inomhusluften > Fukt- och mögelskador > Fukt- och mögelskador i småhus byggda på 1960-talet och tidigare
Fukt- och mögelskador i småhus byggda på 1970-talet och senare
Innehållssidå | Publicerad: 18-11-2016

De vanligaste fuktproblemen i småhus från 1970-talet har att göra med dolda skador i de falska sockelkonstruktionerna samt bottenbjälklagets träkonstruktioner. Skadorna har uppstått när fukt h...

Byggande > Reparationsinformation > Småhus > Problem med inomhusluften > Fukt- och mögelskador > Fukt- och mögelskador i småhus byggda på 1970-talet och senare
Luftläckage
Innehållssidå | Publicerad: 18-11-2016

Luftläckage är vanliga i gamla hus: varm och fuktig inomhusluft läcker ut genom springor och hål i klimatskärmen. Samtidigt kommer kall luft in. Luftläckage kan också förekomma i nya hus. Tätnin...

Byggande > Reparationsinformation > Småhus > Energieffektivitet > Energireparationer > Luftläckage
Underhåll och användning av småhus
Innehållssidå | Publicerad: 18-11-2016

En exceptionell situation är alarmerande. Vad gör man om... En ovanlig förändring eller händelse upptäcks i fastigheten Alla ovanliga förändringar borde leda till att "larmklockor" ringer h...

Byggande > Reparationsinformation > Småhus > Planmässig hushantering > Underhåll och användning av småhus
Reparation av yttertaket
Innehållssidå | Publicerad: 18-11-2016

Ett yttertak behöver underhållas och inspekteras två gånger per år: på våren och hösten. Den mest påfrestande tiden för ett tak är från hösten till våren, dvs. från det att löven faller tills isen sm...

Byggande > Reparationsinformation > Småhus > Reparationsprojekt > Fasad- och takreparationer > Reparation av yttertaket
Hushanteringskostnaderna
Innehållssidå | Publicerad: 18-11-2016

Det lönar sig alltid att granska hushanteringskostnaderna på lång sikt. Med hjälp av planmässig fastighetshantering, rätt lösningar, kostnadsuppföljning och åtgärder i rätt tid kan man i betydande gr...

Byggande > Reparationsinformation > Småhus > Planmässig hushantering > Hushanteringskostnaderna
Avloppsvattenplan och tillståndsärenden
Innehållssidå | Publicerad: 18-11-2016

Innan planeringen av förnyelse- eller effektiveringsåtgärder inleds, finns det skäl att kontakta kommunen för att ta reda på om ett gemensamt avloppsnät planeras i området, som det vore möjlig att an...

Byggande > Reparationsinformation > Småhus > Reparationsprojekt > Avloppsvatten i glesbygdsområden > Avloppsvattenplan och tillståndsärenden
Energieffektivt boende
Innehållssidå | Publicerad: 18-11-2016

Det finns stora skillnader i energiförbrukningen i olika familjer. Olika boendevanor är en viktig förklarande faktor. Enkla val har avgörande betydelse för hur mycket värme och el som förbrukas i ett...

Byggande > Reparationsinformation > Småhus > Energieffektivitet > Energieffektivt boende
Energikällor
Innehållssidå | Publicerad: 18-11-2016

På nordliga breddgrader går det åt rikligt med energi till uppvärmning av småhus. Idag är alternativa energikällor tillgängliga i större utsträckning än någonsin tidigare. Valet av ett lämpligt värme...

Byggande > Reparationsinformation > Småhus > Energieffektivitet > Energikällor
Ventilation
Innehållssidå | Publicerad: 18-11-2016

I ett småhus som genomgår en grundlig renovering består ventilationssystemet i regel av antingen ett självdragssystem eller maskinell frånluftsventilation. Självdragsventilation grundar sig på t...

Byggande > Reparationsinformation > Småhus > Reparationsprojekt > VVSE-reparationer > Ventilation
Ventilation
Innehållssidå | Publicerad: 18-11-2016

Ventilationssystem och energieffektivitet Ventilationens uppgift är att transportera ut fukt och orenheter och leda in frisk luft. Luftrörelserna grundar sig på det undertryck som ventilationssy...

Byggande > Reparationsinformation > Småhus > Energieffektivitet > Energieffektivt boende > Ventilation
Valet av avloppsvattensystemet
Innehållssidå | Publicerad: 18-11-2016

Även om det finns skäl att anlita en sakkunnig för att upprätta planen för avloppsvattensystemet, bör fastighetsägaren känna till de viktigaste faktorerna som påverkar valet av metod. Hushållsavlopps...

Byggande > Reparationsinformation > Småhus > Reparationsprojekt > Avloppsvatten i glesbygdsområden > Valet av avloppsvattensystemet
Luft-vattenvärmepump
Innehållssidå | Publicerad: 18-11-2016

En luft-vattenvärmepump tar värme från utomhusluften och överför den till ett vattenburet värmesystem. Utomhusenheten transporterar värmeenergi till inomhusenheten med hjälp av ett köldmedium. Från i...

Byggande > Reparationsinformation > Småhus > Energieffektivitet > Energikällor > Luft-vattenvärmepump
Ackumulerande spis
Innehållssidå | Publicerad: 18-11-2016

Att elda med ved i en ackumulerande spis är förnuftigt med tanke på både ekonomin och miljön. I hus med elvärme kan man spara hundratals euro per år genom att elda med ved. Besparingarna uppnå...

Byggande > Reparationsinformation > Småhus > Energieffektivitet > Energikällor > Ackumulerande spis
Ved- och flispannor
Innehållssidå | Publicerad: 18-11-2016

Ved- och flispannor kan anslutas till ett vattenburet värmesystem. De fungerar enligt samma princip som olje- och pelletspannor: bränslet värmer vattnet i pannan och vattnet cirkulerar sedan i byggna...

Byggande > Reparationsinformation > Småhus > Energieffektivitet > Energikällor > Ved- och flispannor
Energireparationer
Innehållssidå | Publicerad: 18-11-2016

Energisaneringar och -reparationer i ett småhus bör grunda sig på faktainformation om byggnadens skick. Energicertifikatet för fastigheten och den energisyn som har gjorts utifrån certifikatet är en ...

Byggande > Reparationsinformation > Småhus > Energieffektivitet > Energireparationer
Övervakning och granskningar
Innehållssidå | Publicerad: 18-11-2016

Det fästs ofta för liten vikt vid övervakningen av reparationsarbetet. För att arbetet ska lyckas är det dock centralt att man är säker på att arbetet utförs på rätt sätt och med de planerade materia...

Byggande > Reparationsinformation > Småhus > Reparationsprojekt > Våtrumsrenoveringar > Övervakning och granskningar

Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
1
2
3
4
5
6
7
...
10
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar