Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
1
2
3
4
5
6
...
10
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar

Vattenmätning
Innehållssidå | Publicerad: 17-11-2016

Det mest effektiva sättet att minska vattenförbrukningen är att påverka användarnas förbrukningsvanor. Det är dock svårt att förändra vanorna permanent. Därför behövs det också andra metoder än infor...

Byggande > Reparationsinformation > Bostadsaktiebolag > Energieffektivitet > Energiereparationer > Vattenmätning
Materialeffektivitet
Innehållssidå | Publicerad: 18-11-2016

Reparationsbyggande och framför allt rivning i samband med reparationsbyggande producerar idag största delen av avfallet från husbyggandet. Mängden avfall som uppstår vid reparationer ökar dessutom s...

Byggande > Reparationsinformation > Småhus > Reparationsprojekt > Materialeffektivitet
Dataförbindelser
Innehållssidå | Publicerad: 18-11-2016

De gamla antenn- och telefonnätens kapacitet är inte tillräcklig för moderna bredbandsförbindelser. Det lönar sig att kombinera en förnyelse av systemen med till exempel en rörsanering eller annan gr...

Byggande > Reparationsinformation > Småhus > Reparationsprojekt > VVSE-reparationer > Dataförbindelser
Solenergi
Innehållssidå | Publicerad: 18-11-2016

Solen bjuder på rikligt med gratis energi. Det lönar sig att utnyttja denna energi i småhus även i finländska förhållanden. Solenergi kan utnyttjas som både värme och el. Uppvärmnings- och bruks...

Byggande > Reparationsinformation > Småhus > Energieffektivitet > Energikällor > Solenergi
Reparationsprojekt
Innehållssidå | Publicerad: 18-11-2016

  Genom regelbundna inspektioner och behovsbaserat underhåll av småhusets ytkonstruktioner och tekniska system kan man avsevärt minska skadorna och det omedelbara reparationsbehovet....

Byggande > Reparationsinformation > Småhus > Reparationsprojekt
Pelletsuppvärmning
Innehållssidå | Publicerad: 18-11-2016

Pellets är bioenergi i komprimerad form. Pellets pressas i regel samman av sågspån och spån från träindustrin. Ibland kan också flis eller långved användas som råmaterial. I ett korrekt justerat syst...

Byggande > Reparationsinformation > Småhus > Energieffektivitet > Energikällor > Pelletsuppvärmning
Energibesparingar
Innehållssidå | Publicerad: 18-11-2016

Småhus är individuella. Därför ska också åtgärder som ger ökade energibesparingar planeras specifikt för varje hus. Ett hundra år gammalt stockhus som värms med el kräver andra åtgärder än ett småhus...

Byggande > Reparationsinformation > Småhus > Energieffektivitet > Energieffektivitet i småhus > Energibesparingar
Problem med inomhusluften
Innehållssidå | Publicerad: 18-11-2016

Vi tillbringar största delen av vårt liv inomhus. Det är alltså inte oväsentligt hurdan luft vi andas inomhus. Inomhusluftens dåliga kvalitet är ett av de största miljöhälsoproblemen i Finland. ...

Byggande > Reparationsinformation > Småhus > Problem med inomhusluften
Projektplanering
Innehållssidå | Publicerad: 18-11-2016

  Ett reparationsprojekt i ett småhus är i bästa fall en del av den långsiktiga reparationsplanen. Då har projektet redan avgränsats i grova drag. Under beredningen av projektet tar ...

Byggande > Reparationsinformation > Småhus > Reparationsprojekt > Projektplanering
Fasadreparationer
Innehållssidå | Publicerad: 18-11-2016

Fasader och balkonger utsätts för ständiga väderpåfrestningar. Fasadernas reparationsbehov påverkas av husets fasadmaterial samt väderbelastning såsom regn, vind, köld och solsken som riktas mot fasa...

Byggande > Reparationsinformation > Småhus > Reparationsprojekt > Fasad- och takreparationer > Fasadreparationer
Reparation och byte av fönster
Innehållssidå | Publicerad: 18-11-2016

Fönstren är i regel den svagaste länken i värmeisoleringen i husets klimatskärm. Så mycket som 15-20 procent av värmeenergin går förlorad genom fönstren. Energiförlusten kan minskas på många sätt. De...

Byggande > Reparationsinformation > Småhus > Energieffektivitet > Energireparationer > Reparation och byte av fönster
Andra byggnadsdelar
Innehållssidå | Publicerad: 18-11-2016

Bärande byggnadsdelar som kompletterar stommen i ett småhus är bl.a. fönster och dörrar samt lätta mellanväggar. I det här avsnittet beskrivs reparation av kompletterande byggnadsdelar som är central...

Byggande > Reparationsinformation > Småhus > Reparationsprojekt > Andra byggnadsdelar
Dräneringsdiken och socklar
Innehållssidå | Publicerad: 18-11-2016

Dräneringsdiket har till uppgift att begränsa grundvattennivån och således förhindra fuktproblem i konstruktionerna orsakade av grundvatten. Förutom dräneringsröret och -brunnen inkluderar konstrukti...

Byggande > Reparationsinformation > Småhus > Reparationsprojekt > Fasad- och takreparationer > Dräneringsdiken och socklar
Våtrumsrenoveringar
Innehållssidå | Publicerad: 18-11-2016

Fukt är den värsta fienden i synnerhet för småhus med träkonstruktion. Också en liten mängd läckagevatten kan med tiden förorsaka svåra fuktskador om det kommer in i konstruktionerna. Våtrumsrenoveri...

Byggande > Reparationsinformation > Småhus > Reparationsprojekt > Våtrumsrenoveringar
Rivning och sortering
Innehållssidå | Publicerad: 18-11-2016

Det är förnuftigt att minimera rivningsbehovet både med tanke på miljöeffekterna och den egna plånboken. När rivningsarbeten är nödvändiga kan de göras på ett miljövänligt sätt. Ända fram till 1960-t...

Byggande > Reparationsinformation > Småhus > Reparationsprojekt > Materialeffektivitet > Rivning och sortering
Förberedelse
Innehållssidå | Publicerad: 18-11-2016

Fastighetsägaren har ofta många roller i ett reparationsprojekt som gäller ett egnahemshus. Ägaren kan smidigt växla mellan byggherrens, övervakarens och arbetstagarens uppgifter. Om reparationsarbet...

Byggande > Reparationsinformation > Småhus > Reparationsprojekt > Projektplanering > Förberedelse
Rörsanering
Innehållssidå | Publicerad: 18-11-2016

En rörsanering i ett småhus börjar alltid med att en kompetent VVS-sakkunnig upprättar en plan. En erfaren planerare känner till material, apparater och metoder och kan bilda en helhet av dessa som s...

Byggande > Reparationsinformation > Småhus > Reparationsprojekt > VVSE-reparationer > Rörsanering
Energiförbrukning
Innehållssidå | Publicerad: 18-11-2016

I ett småhus behövs det mest energi för att värma lokalerna. Dessutom går det åt energi till uppvärmning av bruksvattnet, hushållsel och kylning. Ju längre norrut huset ligger, desto större är uppvär...

Byggande > Reparationsinformation > Småhus > Energieffektivitet > Energieffektivitet i småhus > Energiförbrukning
Småhusets servicebok
Innehållssidå | Publicerad: 18-11-2016

Det är alltid ägaren som ansvarar för småhusets skick. Ägaren har i regel ingen teknisk disponent eller fastighetsskötare att vända sig till. Bland annat de allt mer komplicerade VVSE-tekniska system...

Byggande > Reparationsinformation > Småhus > Planmässig hushantering > Småhusets servicebok
Snabbguide i småhusunderhåll
Innehållssidå | Publicerad: 18-11-2016

Känn din fastighet Sätt dig in i husets och tomtens konstruktioner, material och tekniska anordningar både på papper och på plats. Det finns också skäl att känna till teknik som är dold eller fi...

Byggande > Reparationsinformation > Småhus > Planmässig hushantering > Underhåll och användning av småhus > Snabbguide i småhusunderhåll

Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
1
2
3
4
5
6
...
10
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar