Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
1
2
3
4
5
...
10
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar

System som kan användas året runt
Innehållssidå | Publicerad: 18-11-2016

Också i en fastighet som används året runt är det möjligt att ha en torrtoalett och separat hantering av gråvatten. En torrtoalett kan installeras inomhus utan estetiska eller hygieniska olägenheter ...

Byggande > Reparationsinformation > Småhus > Reparationsprojekt > Avloppsvatten i glesbygdsområden > System som kan användas året runt
Elvärmesystem
Innehållssidå | Publicerad: 18-11-2016

En stor del av småhusen i Finland värms med el. Elvärmen har i regel genomförts på följande sätt: Vid direkt elvärme har alla rum separata elektriska värmeelement. Ackumulerande golvvärm...

Byggande > Reparationsinformation > Småhus > Energieffektivitet > Energikällor > Elvärmesystem
Elarbeten
Innehållssidå | Publicerad: 18-11-2016

Elutrustningen i ett småhus som genomgår en grundlig renovering är i regel tiotals år gammal och därför inte längre uppdaterad. Det finns ofta för få eluttag och dessutom kan hela elsystemet bli över...

Byggande > Reparationsinformation > Småhus > Reparationsprojekt > VVSE-reparationer > Elarbeten
Badrumsrenovering
Innehållssidå | Publicerad: 18-11-2016

Ett våtrum är ett utrymme där golvytan vid användning utsätts för vatten och där vatten kan stänka eller kondensera på väggytorna. Sådana utrymmen är badrum, tvättrum, duschrum och i tillämpliga dela...

Byggande > Reparationsinformation > Småhus > Reparationsprojekt > Våtrumsrenoveringar > Badrumsrenovering
Luftvärmepump
Innehållssidå | Publicerad: 18-11-2016

En luftvärmepump är en populär anläggning som i bästa fall kan spara 30-50 procent av den energi som behövs för att värma ett småhus med elvärme. Enbart en luftvärmepump är inte tillräcklig, utan den...

Byggande > Reparationsinformation > Småhus > Energieffektivitet > Energikällor > Luftvärmepump
En utredning av nuläget
Innehållssidå | Publicerad: 18-11-2016

Om ett hus ligger utanför kommunens eller ett övrigt vattenverks avloppsnät, ska fastighetsägaren eller -innehavaren alltså själv ansvara för hanteringen av avloppsvatten. Hanteringsnivån ska motsvar...

Byggande > Reparationsinformation > Småhus > Reparationsprojekt > Avloppsvatten i glesbygdsområden > En utredning av nuläget
Energieffektivitet
Innehållssidå | Publicerad: 18-11-2016

Det kan vara motiverat att tilläggsisolera ytterväggen i samband med en fasadreparation. Den förbättrade boendekomforten talar fota för en tilläggsisolering. Den ekonomiska nyttan av tilläggsisolerin...

Byggande > Reparationsinformation > Småhus > Reparationsprojekt > Fasad- och takreparationer > Energieffektivitet
Energieffektivitet
Innehållssidå | Publicerad: 18-11-2016

  Byggnaderna står för cirka 40 % av all energi som används i Finland. De är den största enskilda källan till utsläpp av växthusgaser. Tack vare de allt striktare byggbestämmels...

Byggande > Reparationsinformation > Småhus > Energieffektivitet
Energieffektivitet i småhus
Innehållssidå | Publicerad: 18-11-2016

I Finland förbrukar småhusen mer energi en rad- och höghusen tillsammans. Det blir dyrt för invånarna och påskyndar klimatförändringen. I ett småhus innebär energi el och värme. Förbrukningen av...

Byggande > Reparationsinformation > Småhus > Energieffektivitet > Energieffektivitet i småhus
Fasad- och takreparationer
Innehållssidå | Publicerad: 18-11-2016

  Småhusets fasad och tak har många viktiga uppgifter: de bildar husets bärande stomme, håller värmen inne samt vind och fukt ute. Å andra sidan är de den mest synliga delen av huset...

Byggande > Reparationsinformation > Småhus > Reparationsprojekt > Fasad- och takreparationer
Fjärrvärme
Innehållssidå | Publicerad: 18-11-2016

Fjärrvärmesystemet grundar sig på att värmen produceras centralt och distribueras till ett stort område i tätorten via fjärrvärmerör. I regel produceras värmen i ett kraftverk eller så består den av ...

Byggande > Reparationsinformation > Småhus > Energieffektivitet > Energikällor > Fjärrvärme
Fukt- och mögelskador
Innehållssidå | Publicerad: 18-11-2016

Inomhusluftens dåliga kvalitet är ett av de värsta miljöhälsoproblemen i vårt land. Fukt- och mögelskador är det största orsakerna till dålig inomhusluft. Detta medför för sin del betydande hä...

Byggande > Reparationsinformation > Småhus > Problem med inomhusluften > Fukt- och mögelskador
Byggrätt
Innehållssidå | Publicerad: 18-11-2016

Markanvändnings- och bygglagen innehåller allmänna krav och bestämmelser om bl.a. områdesanvändning och byggandets tillståndspliktighet. I byggbestämmelsesamlingen ingår noggrannare bestämmelser om t...

Byggande > Reparationsinformation > Småhus > Reparationsprojekt > Projektplanering > Byggrätt
Reparation av fönster
Innehållssidå | Publicerad: 16-11-2016

Att ta hand om fönsterkonstruktionerna innebär att följa fönstrens skick och reparera fel. Det blir svårt att öppna fönstren om underhållet försummas. Det uppstår skador i ytbeläggningen, luft- och v...

Byggande > Reparationsinformation > Bostadsaktiebolag > Reparationsprojekt > Reparation av fönster
Fönsterreparationer
Innehållssidå | Publicerad: 18-11-2016

Att ta hand om fönsterkonstruktionerna innebär att följa fönstrens skick och reparera fel. Det blir svårt att öppna fönstren om underhållet försummas. Det uppstår skador i ytbeläggningen, luft- och v...

Byggande > Reparationsinformation > Småhus > Reparationsprojekt > Fönsterreparationer
Hushanteringens betydelse ökar
Innehållssidå | Publicerad: 18-11-2016

Ett egnahemshus är i regel den största investeringen i livet. Planmässig hushantering är det bästa sättet att se till att egendomens värde bibehålls och huset fungerar. Invånare i egnahemshus har til...

Byggande > Reparationsinformation > Småhus > Planmässig hushantering > Hushanteringens betydelse ökar
VVSE-reparationer
Innehållssidå | Publicerad: 18-11-2016

Reparationer med anknytning till värme-, vatten-, ventilations- och elsystem förutsätter även i småhus att sakkunniga anlitas för både planeringen och genomförandet av arbetet. En småhusägare bör doc...

Byggande > Reparationsinformation > Småhus > Reparationsprojekt > VVSE-reparationer
Fördelning av ansvar
Innehållssidå | Publicerad: 18-11-2016

Stora reparationsprojekt i egnahemshus kan beroende på projektet ha flera parter. Ofta sköter fastighetsägaren, dvs. byggherren, många överlappande uppgifter, men andra centrala personer i projektet ...

Byggande > Reparationsinformation > Småhus > Reparationsprojekt > Projektplanering > Fördelning av ansvar
Jordvärme
Innehållssidå | Publicerad: 18-11-2016

Jordvärme grundar sig på värmeenergi som lagras i marken. Inne i urberget är det 5-8 grader varmt året runt. Denna värme kan utnyttjas för uppvärmning av en byggnad med hjälp av en markkollektor. Jor...

Byggande > Reparationsinformation > Småhus > Energieffektivitet > Energikällor > Jordvärme
Kartläggning av fukt- och mögelskador
Innehållssidå | Publicerad: 18-11-2016

Om man misstänker fukt- eller mögelskador i en fastighet, lönar det sig att vända sig till den tjänsteinnehavare på orten som ansvarar för inspektion av bostäder. Denna person har ofta titeln ...

Byggande > Reparationsinformation > Småhus > Problem med inomhusluften > Fukt- och mögelskador > Kartläggning av fukt- och mögelskador

Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
1
2
3
4
5
...
10
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar