Första Föregående
5
6
7
8
9

I dag är dagen då vi förbrukat årets ekologiska resurser
Pressmeddelande | Publicerad: 1.8.2018

I dag, onsdagen den 1 augusti, har människorna förbrukat de förnybara naturresurser som jorden producerat i år. På bara sju månader förbrukar vi alltså de naturresurser som borde räcka för hela året. ......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Klimat och luft > I dag är dagen då vi förbrukat årets ekologiska resurser
Konsumtion och produktion > I dag är dagen då vi förbrukat årets ekologiska resurser
Gipsen stoppar näringsläckaget
Nyhet | Publicerad: 31.7.2018

Genom att sprida ut gips på åkrarna kan man minska näringsläckaget med hälften. Också andra sätt att råda bot på läckaget undersöks....

Samma innehåll finns på flera ställen:
Hav > Gipsen stoppar näringsläckaget
Vatten > Gipsen stoppar näringsläckaget
Det är viktigt att döda fiskar och musslor bortskaffas på rätt sätt
Pressmeddelande | Publicerad: 27.7.2018

På olika håll i Finland har de senaste dagarna påträffats döda fiskar och musslor som ligger och flyter på vattnet i sjöarna. Från sjön Enäjärvi i Vichtis har samlats in flera tusen kilo döda musslor.......

Natur > Det är viktigt att döda fiskar och musslor bortskaffas på rätt sätt
Riksomfattande algöversikt 26.7.2018: Fortsättningsvis kraftiga blomningar av blågrönalger i Södra och Sydvästra Finlands havsområden samt i insjöarna
Pressmeddelande | Publicerad: 26.7.2018

De kraftiga blomningarna av blågrönalger fortsätter i Finlands havsområden. Rikligt med blågrönalger har observerats söder om Åland och Skärgårdshavet samt i hela Finska viken. I insjöarna är algsitua......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Hav > Riksomfattande algöversikt 26.7.2018: Fortsättningsvis kraftiga blomningar av blågrönalger i Södra och Sydvästra Finlands havsområden samt i insjöarna
Kartor och statistik > Riksomfattande algöversikt 26.7.2018: Fortsättningsvis kraftiga blomningar av blågrönalger i Södra och Sydvästra Finlands havsområden samt i insjöarna
Vatten > Riksomfattande algöversikt 26.7.2018: Fortsättningsvis kraftiga blomningar av blågrönalger i Södra och Sydvästra Finlands havsområden samt i insjöarna
Miljöministeriet inleder ett stödprogram för träbyggande: den första omgången är inriktad på projekt som främjar digitaliseringen
Pressmeddelande | Publicerad: 24.7.2018

Målet med det stödprogram som ska ingå i programmet för träbyggande är att stimulera användningen av trä i byggandet. Under den första ansökningsomgången kan stöd sökas av projekt som tillhandahåller ......

Byggande > Miljöministeriet inleder ett stödprogram för träbyggande: den första omgången är inriktad på projekt som främjar digitaliseringen
Riksomfattande algöversikt 19.7.2018: Rikliga blomningar av blågrönalger i Finska viken och i Skärgårdshavets södra och sydöstra delar, fortsatta blomningar i insjöarna
Pressmeddelande | Publicerad: 19.7.2018

Mängden blågrönalger har varit exceptionell i Finska viken och i Skärgårdshavets södra och sydöstra delar. Mängden blågrönalger har även ökat söder och sydväst om Åland. Rikliga blomningar av blågröna......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Hav > Riksomfattande algöversikt 19.7.2018: Rikliga blomningar av blågrönalger i Finska viken och i Skärgårdshavets södra och sydöstra delar, fortsatta blomningar i insjöarna
Kartor och statistik > Riksomfattande algöversikt 19.7.2018: Rikliga blomningar av blågrönalger i Finska viken och i Skärgårdshavets södra och sydöstra delar, fortsatta blomningar i insjöarna
Vatten > Riksomfattande algöversikt 19.7.2018: Rikliga blomningar av blågrönalger i Finska viken och i Skärgårdshavets södra och sydöstra delar, fortsatta blomningar i insjöarna
Östersjöns näringsbelastning fortfarande för stor, risken för blågrönalgblomning större även till följd av klimatuppvärmningen
Pressmeddelande | Publicerad: 17.7.2018

I Finska viken och en del av Skärgårdshavet har det under senaste dagarna förekommit ovanligt omfattande blågrön algblomning. Enligt väderprognosen fortsätter det mycket varma vädret hela veckan och d......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Hav > Östersjöns näringsbelastning fortfarande för stor, risken för blågrönalgblomning större även till följd av klimatuppvärmningen
Kartor och statistik > Östersjöns näringsbelastning fortfarande för stor, risken för blågrönalgblomning större även till följd av klimatuppvärmningen
Vatten > Östersjöns näringsbelastning fortfarande för stor, risken för blågrönalgblomning större även till följd av klimatuppvärmningen
Världen behöver en global överenskommelse om kemikalier
Nyhet | Publicerad: 13.7.2018

Världen behöver en global överenskommelse om kemikalier säger ministrar och viceministrar från åtta länder. En sund hantering av kemikalier och avfall måste erkännas som en viktig del i en hållbar utv......

Konsumtion och produktion > Världen behöver en global överenskommelse om kemikalier
Riksomfattande algöversikt 12.7.2018: Kraftigare blomningar av blågrönalger i Finska viken och i Skärgårdshavet; rikligt med blågrönalger även i insjöarna
Pressmeddelande | Publicerad: 12.7.2018

Mängden blågrönalger har ökat kraftigt i synnerhet i Finlands sydvästra och södra havsområden. Även i insjöarna finns det rikligt med blågrönalger. Om vädret enligt prognoserna blir varmt och lugnt, k......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Hav > Riksomfattande algöversikt 12.7.2018: Kraftigare blomningar av blågrönalger i Finska viken och i Skärgårdshavet; rikligt med blågrönalger även i insjöarna
Kartor och statistik > Riksomfattande algöversikt 12.7.2018: Kraftigare blomningar av blågrönalger i Finska viken och i Skärgårdshavet; rikligt med blågrönalger även i insjöarna
Vatten > Riksomfattande algöversikt 12.7.2018: Kraftigare blomningar av blågrönalger i Finska viken och i Skärgårdshavet; rikligt med blågrönalger även i insjöarna
Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten
Innehållssidå | Publicerad: 31.10.2013

Vattenförvaltningsplanerna som täcker hela Finland, och som sträcker sig till år 2021, godkändes i statsrådet i slutet av år 2015. Nu uppdateras förvaltningsplanerna inför planeringsperioden 2021–202...

Vatten > Vattenskydd > Vattenvårdsplanering och samarbete > Vattenvården i NTM-centralerna > Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten
Riksomfattande algöversikt 5.7.2018: Mer blågrönalger än vanligt i insjöarna, ställvis rikliga blomningar i havsområdena
Pressmeddelande | Publicerad: 5.7.2018

Mängden av blågrönalger i insjöarna är rikligare än vanligt för tidpunkten. Större mängder blågrönalger har observerats på vissa ställen längs kusten i Finska viken och i Skärgårdshavet....

Samma innehåll finns på flera ställen:
Hav > Riksomfattande algöversikt 5.7.2018: Mer blågrönalger än vanligt i insjöarna, ställvis rikliga blomningar i havsområdena
Kartor och statistik > Riksomfattande algöversikt 5.7.2018: Mer blågrönalger än vanligt i insjöarna, ställvis rikliga blomningar i havsområdena
Vatten > Riksomfattande algöversikt 5.7.2018: Mer blågrönalger än vanligt i insjöarna, ställvis rikliga blomningar i havsområdena
Internationella landskapsdagen
Innehållssidå | Publicerad: 4.7.2018

Internationella landskapsdagen firas den 20 oktober. Landskapsdagen började firas på initiativ av Europarådet och målet är att den ska bli en årlig tradition. Landskapsdagens syfte är att uppmärksamm...

Natur > Landskap > Internationella landskapsdagen
Hydrologisk översikt i slutet av juni 2018: Vattennivån ställvis låg såväl i vattendragen som grundvattnen
Pressmeddelande | Publicerad: 3.7.2018

Den regnfattiga våren och början av sommaren har påverkat vattnen så att vattenståndet är lägre och vattenföringen mindre än medelvärdena för årstiden. Situationen förändrades inte mycket ens av regne......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Kartor och statistik > Hydrologisk översikt i slutet av juni 2018: Vattennivån ställvis låg såväl i vattendragen som grundvattnen
Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av juni 2018: Vattennivån ställvis låg såväl i vattendragen som grundvattnen
Finland ordförande för skyddskommissionen för Östersjön – Målet en ambitiös och genomförbar aktionsplan för Östersjön
Pressmeddelande | Publicerad: 2.7.2018

Den viktigaste uppgiften under ordförandeskapsperioden är att uppdatera aktionsplanen för Östersjön. Det kommer dessutom att utarbetas en gemensam strategi för återvinning av näringsämnen i Östersjöom......

Hav > Finland ordförande för skyddskommissionen för Östersjön – Målet en ambitiös och genomförbar aktionsplan för Östersjön
Äldre mer bekymrade över naturens tillstånd – klimatförändringen och nedskräpningen de största hoten enligt finländarna
Pressmeddelande | Publicerad: 29.6.2018

Över 90 % av finländarna anser att naturen är viktig, upplever den vara en del av den nationella identiteten och tror att naturen ökar människornas välbefinnande och hälsa. Detta framgår av den enkät ......

Natur > Äldre mer bekymrade över naturens tillstånd – klimatförändringen och nedskräpningen de största hoten enligt finländarna
Riksomfattande algöversikt 28.6.2018:Blågrönalger har ökat i insjöarna och havsområdena
Pressmeddelande | Publicerad: 28.6.2018

För tidpunkten finns det mer än normalt av blågrönalger i insjöarna. Också i havsområdena har mängden blågrönalger ökat. Den kraftiga vinden kommer troligtvis att skuffa blågrönalger bort från kusten ......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Hav > Riksomfattande algöversikt 28.6.2018:Blågrönalger har ökat i insjöarna och havsområdena
Kartor och statistik > Riksomfattande algöversikt 28.6.2018:Blågrönalger har ökat i insjöarna och havsområdena
Vatten > Riksomfattande algöversikt 28.6.2018:Blågrönalger har ökat i insjöarna och havsområdena
Regeringen föreslår ett nytt anmälningsförfarande som är smidigare än tillståndsförfarandet
Pressmeddelande | Publicerad: 27.6.2018

Statsrådet lämnade idag en regeringsproposition till riksdagen som innebär att det införs ett nytt smidigare anmälningsförfarande vid sidan om de nuvarande tillstånds- och registreringsförfarandena....

Konsumtion och produktion > Regeringen föreslår ett nytt anmälningsförfarande som är smidigare än tillståndsförfarandet
Statsrådet godkände lagförslag som underlättar förbränning av naturgödsel
Pressmeddelande | Publicerad: 27.6.2018

Statsrådet godkände i dag lagförslag som underlättar användning av gödsel från produktionsdjur i energiproduktionen. För förbränning av naturgödsel krävs inget tillstånd för avfallsförbränning när det......

Konsumtion och produktion > Statsrådet godkände lagförslag som underlättar förbränning av naturgödsel
Miljöministeriet ber om kommentarer till en kodförteckning över olika plantyper och planskeden
Nyhet | Publicerad: 25.6.2018

Miljöministeriet har börjat utarbeta kodförteckningar för planläggningen i enlighet med EU:s INSPIRE-direktiv. Inledningsvis utarbetas nationella kodförteckningar som beskriver olika plantyper och pla......

Livsmiljön och planläggning > Miljöministeriet ber om kommentarer till en kodförteckning över olika plantyper och planskeden
Riksomfattande algöversikt 21.6.2018: Ställvis blomningar av blågrönalger i havsområdena och insjöarna
Pressmeddelande | Publicerad: 21.6.2018

I Finlands havsområden har blågrönalger upptäckts i Vederlax, Nystad och Jakobstads kuster samt i Aspö. I insjöarna har en aning blågrönalger observerats, rikligt endast på några observationsplatser. ......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Hav > Riksomfattande algöversikt 21.6.2018: Ställvis blomningar av blågrönalger i havsområdena och insjöarna
Kartor och statistik > Riksomfattande algöversikt 21.6.2018: Ställvis blomningar av blågrönalger i havsområdena och insjöarna
Vatten > Riksomfattande algöversikt 21.6.2018: Ställvis blomningar av blågrönalger i havsområdena och insjöarna

Första Föregående
5
6
7
8
9