Första Föregående
1
2
3
4
5
6
7
8
...
10
Nästa Sista

Lähdeneva
Innehållssidå | Publicerad: 25.9.2019

Koodi FI1000036 Kommun Karleby, Brahestad Areal 246 ha Områdestyp SAC/SPA Området på kartan ......

Natur > Skyddsområden > Natura 2000 -områden > Lähdeneva
Ristimossen
Innehållssidå | Publicerad: 25.9.2019

Kod FI1000029 Kommun Kronoby, Karleby Areal 272 ha Områdestyp SAC Området på kartan Finla......

Natur > Skyddsområden > Natura 2000 -områden > Ristimossen
Naturskyddsområden inrättas på statlig mark som reserverats för skyddsändamål i norra Lappland
Pressmeddelande | Publicerad: 23.9.2019

I norra Lappland kommer det att inrättas nya naturskyddsområden på statsägd mark. De områden som enligt planerna ska bli skyddsområden har redan tidigare reserverats för naturskyddsändamål. Miljöminis......

Natur > Naturskyddsområden inrättas på statlig mark som reserverats för skyddsändamål i norra Lappland
Miljöministeriet utreder en eventuell utvidgning av MBT-avtalsförfarandet till regionerna Jyväskylä, Lahtis och Kuopio
Pressmeddelande | Publicerad: 19.9.2019

Miljöministeriet har inlett en utredning om hur förfarandet med avtal för markanvändning, boende och trafik (MBT) kunde utvidgas till stadsregionerna Jyväskylä, Lahtis och Kuopio. Arkitekten Matti Vat......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Boende > Miljöministeriet utreder en eventuell utvidgning av MBT-avtalsförfarandet till regionerna Jyväskylä, Lahtis och Kuopio
Livsmiljön och planläggning > Miljöministeriet utreder en eventuell utvidgning av MBT-avtalsförfarandet till regionerna Jyväskylä, Lahtis och Kuopio
Arbetsgrupp: Sortering och separat insamling av avfall bör börja gälla betydligt fler fastigheter
Pressmeddelande | Publicerad: 16.9.2019

Den arbetsgrupp som behandlat frågor som rör revideringen av avfallslagen föreslår att den separata insamlingen av bioavfall och förpackningsavfall (plast-, kartong-, metall- och glasförpackningar) sk......

Konsumtion och produktion > Arbetsgrupp: Sortering och separat insamling av avfall bör börja gälla betydligt fler fastigheter
Bildande av producentsammanslutning
Innehållssidå | Publicerad: 16.9.2019

Vem kan bilda en producentsammanslutning Producenter kan gemensamt bilda en producentsammanslutning för att ta hand om de lagstadgade producentansvarsskyldigheterna. Om det bland dem som bildar ...

Konsumtion och produktion > Avfall och avfallshantering > Producentansvar > Bildande av producentsammanslutning
Förpackningar
Innehållssidå | Publicerad: 17.9.2019

Producentansvaret gäller de företag som förpackar produkter eller importerar förpackade produkter och har en omsättning på minst en miljon euro. Nästan alla produkter som har importerats till den ...

Konsumtion och produktion > Avfall och avfallshantering > Producentansvar > Förpackningar
Däck
Innehållssidå | Publicerad: 17.9.2019

Producentansvar för kasserade däck gäller däck till motordrivna anordningar som är avsedda för färd på marken (gäller inte däck till flygplan). Producentansvaret omfattar däck till person-, paket-...

Konsumtion och produktion > Avfall och avfallshantering > Producentansvar > Däck
Returpapper
Innehållssidå | Publicerad: 17.9.2019

Producentansvaret gäller den som yrkesmässigt importerar pappersprodukter eller den som tillverkar eller importerar papper som används för tillverkning av pappersprodukter. Dessa företag har skyld...

Konsumtion och produktion > Avfall och avfallshantering > Producentansvar > Returpapper
Vardagslandskapet och vattnet teman under landskapsdagen
Pressmeddelande | Publicerad: 13.9.2019

I de tusen sjöarnas land spelar vattnet en central roll i finländarnas vardag. Hur syns vattnet i våra dagliga miljöer? Rinner det en liten bäck bredvid dig på väg till butiken? Tar du kvällspromenade......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Natur > Landskap > Internationella landskapsdagen > Vardagslandskapet och vattnet teman under landskapsdagen
Natur > Vardagslandskapet och vattnet teman under landskapsdagen
Bedömning från internationell forskningsgrupp: Världssituationen för hållbar utveckling är allvarlig, lösningar finns
Pressmeddelande | Publicerad: 11.9.2019

En internationell forskargrupp tillsatt av FN har bedömt världssituationen för hållbar utveckling som oroväckande. Trots att goda tecken har observerats i världen, förhindrar vissa kända orsaker effe......

Konsumtion och produktion > Bedömning från internationell forskningsgrupp: Världssituationen för hållbar utveckling är allvarlig, lösningar finns
Uppföljningsresultaten avslöjar: Områdena med syrebrist i Finska viken är större än förra sommaren
Pressmeddelande | Publicerad: 6.9.2019

I Finska viken är områdena med syrebrist större än förra sommaren. Områdena med syrebrist i Östersjöns huvudbassäng är ungefär lika stora som hösten 2018, då Sveriges meteorologiska och hydrologiska i......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Hav > Uppföljning av Östersjöns tillstånd > Uppföljningsresultaten avslöjar: Områdena med syrebrist i Finska viken är större än förra sommaren
Hav > Uppföljningsresultaten avslöjar: Områdena med syrebrist i Finska viken är större än förra sommaren
Kartor och statistik > Uppföljningsresultaten avslöjar: Områdena med syrebrist i Finska viken är större än förra sommaren
Lappfjärds ådal
Innehållssidå | Publicerad: 3.9.2019

Kod FI0800111 Kommun Storå, Bötom, Kauhajoki, Kristinestad Areal 314 ha Områdestyp SAC Området p......

Natur > Skyddsområden > Natura 2000 -områden > Lappfjärds ådal
Förhandlingarna om de nya målen för att stoppa förlusten av biologisk mångfald har nu inletts – mål utarbetas för 2030, 2040 och 2050
Pressmeddelande | Publicerad: 2.9.2019

Den 27–30 augusti inleddes förhandlingar i Nairobi om den nya strategin för biologisk mångfald och de mål som ska ingå i den. Strategin kommer att innehålla metoder som på lång och kort sikt ska främj......

Natur > Förhandlingarna om de nya målen för att stoppa förlusten av biologisk mångfald har nu inletts – mål utarbetas för 2030, 2040 och 2050
Medborgarnas klimatavtryck halveras före 2030 – fyra klimatlösningar beviljas fortsatt finansiering
Pressmeddelande | Publicerad: 29.8.2019

I den klimatpolitiska planen på medellång sikt uppmanas medborgarna halvera sitt klimatavtryck före 2030. Miljöministeriet och Motiva efterlyste idéer om hur detta kunde göras på ett enkelt och sporra......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Konsumtion och produktion > Medborgarnas klimatavtryck halveras före 2030 – fyra klimatlösningar beviljas fortsatt finansiering
Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Medborgarnas klimatavtryck halveras före 2030 – fyra klimatlösningar beviljas fortsatt finansiering
Riksomfattande algsammandrag juni-augusti 2019: Varierande algläge i sjöarna, i havsområdena förekom algerna främst blandade i vattnet på grund av vindar
Pressmeddelande | Publicerad: 29.8.2019

Under sommaren fanns det rikligt med blågrönalger särskilt i norra delen av Östersjöns huvudbassäng, vid Finska vikens mynning samt söder om Åland. Blågrönalger observerades ställvis som ytsamlingar m......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Hav > Riksomfattande algsammandrag juni-augusti 2019: Varierande algläge i sjöarna, i havsområdena förekom algerna främst blandade i vattnet på grund av vindar
Kartor och statistik > Riksomfattande algsammandrag juni-augusti 2019: Varierande algläge i sjöarna, i havsområdena förekom algerna främst blandade i vattnet på grund av vindar
Vatten > Riksomfattande algsammandrag juni-augusti 2019: Varierande algläge i sjöarna, i havsområdena förekom algerna främst blandade i vattnet på grund av vindar
Utvidgningen av Petikkotoppen, Vanda Stad
Publicerad: 26.8.2019

Beskrivning av projektet Petikkotoppens (f.d. Långmossens) fyllnadsbacke är ett i bruk varande deponiområde för jordmassor. Området är beläget i Vanda stad i Petikko stadsdel. I detta miljökonse...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Utvidgningen av Petikkotoppen, Vanda Stad
En utredning om olika alternativ för förvaltning och underhåll av havsforskningsfartyget Aranda har nu slutförts
Pressmeddelande | Publicerad: 28.8.2019

Utredaren Markku Mylly har färdigställt sin rapport om olika alternativ för förvaltning och underhåll av havsforskningsfartyget Aranda....

Hav > En utredning om olika alternativ för förvaltning och underhåll av havsforskningsfartyget Aranda har nu slutförts
En utredning om olika alternativ för förvaltning och underhåll av havsforskningsfartyget Aranda har nu slutförts
Pressmeddelande | Publicerad: 28.8.2019

Utredaren Markku Mylly har färdigställt sin rapport om olika alternativ för förvaltning och underhåll av havsforskningsfartyget Aranda....

Vatten > En utredning om olika alternativ för förvaltning och underhåll av havsforskningsfartyget Aranda har nu slutförts
Striktare villkor införs i den internationella handeln med hotade arter – starkare skydd av elefanter och hotade havsdjur
Pressmeddelande | Publicerad: 28.8.2019

I dag, den 28 augusti 2019, avslutades partskonferensen för CITES-konventionen om internationell handel med hotade arter. Under konferensen fattades viktiga beslut som bidrar till bevarandet av nature......

Natur > Striktare villkor införs i den internationella handeln med hotade arter – starkare skydd av elefanter och hotade havsdjur

Första Föregående
1
2
3
4
5
6
7
8
...
10
Nästa Sista