Första Föregående
1
2
3
4
5
6
7
...
10
Nästa Sista

Sandsundsfjärden
Innehållssidå | Publicerad: 8.10.2019

Kod FI0800067 Kommun Pedersöre, Jakobstad Areal 159 ha Områdestyp SAC/SPA Området på kartan ......

Natur > Skyddsområden > Natura 2000 -områden > Sandsundsfjärden
Iskmo ön
Innehållssidå | Publicerad: 7.10.2019

Kod FI0800095 Kommun Korsholm Areal 236 ha Områdestyp SAC/SPA Området på kartan Finlands ......

Natur > Skyddsområden > Natura 2000 -områden > Iskmo ön
Södra Stadsfjärden-Söderfjärden-Öjen
Innehållssidå | Publicerad: 7.10.2019

Kod FI0800057 Kommun Korsholm, Vasa Areal 2855 ha Områdestyp SAC/SPA Området på kartan Fi......

Natur > Skyddsområden > Natura 2000 -områden > Södra Stadsfjärden-Söderfjärden-Öjen
Vassorfjärden
Innehållssidå | Publicerad: 7.10.2019

Kod FI0800056 Kommun Vörå, Korsholm Areal 1537 ha Områdestyp SAC/SPA Området på kartan Fi......

Natur > Skyddsområden > Natura 2000 -områden > Vassorfjärden
Furubacken
Innehållssidå | Publicerad: 4.10.2019

Kod FI0800142 Kommun Korsholm Areal 18,9 ha Områdestyp SAC Området på kartan Finlads milj......

Natur > Skyddsområden > Natura 2000 -områden > Furubacken
Igelträsket
Innehållssidå | Publicerad: 4.10.2019

Kod FI0800144 Kommun Korsholm Areal 26 ha Områdestyp SAC Området på kartan Finlands miljö......

Natur > Skyddsområden > Natura 2000 -områden > Igelträsket
Kackurmossen
Innehållssidå | Publicerad: 4.10.2019

Kod FI0800018 Kommun Malax, Närpes Areal 760 ha Områdestyp SAC/SPA Området på kartan Finl......

Natur > Skyddsområden > Natura 2000 -områden > Kackurmossen
Sanemossen
Innehållssidå | Publicerad: 4.10.2019

Kod FI0800021 Kommun Malax, Närpes Areal 1053 ha Områdestyp SAC/SPA Området på kartan Fin......

Natur > Skyddsområden > Natura 2000 -områden > Sanemossen
Sidländet
Innehållssidå | Publicerad: 4.10.2019

Kod FI0800096 Kommun Korsholm Areal 507 ha Områdestyp SAC/SPA Området på kartan Finlands ......

Natur > Skyddsområden > Natura 2000 -områden > Sidländet
Vedahugget
Innehållssidå | Publicerad: 4.10.2019

Kod FI0800097 Kommun Korsholm Areal 40 ha Områdestyp SAC Området på kartan Finlands miljö......

Natur > Skyddsområden > Natura 2000 -områden > Vedahugget
Ängesholmen
Innehållssidå | Publicerad: 4.10.2019

Kod FI0800160 Kommun Korsholm Areal 54,3 ha Aluetyyppi SAC Alue kartalla Finlands miljöce......

Natur > Skyddsområden > Natura 2000 -områden > Ängesholmen
Bötombergen
Innehållssidå | Publicerad: 3.10.2019

Kod FI0800077 Kommun Kristinestad Areal 126 ha Områdestyp SAC Området på kartan Finlands ......

Natur > Skyddsområden > Natura 2000 -områden > Bötombergen
Kajaneskogen
Innehållssidå | Publicerad: 3.10.2019

Kod FI0800157 Kommun Malax Areal 47 ha Områdestyp SAC Området på kartan Finlands miljöcen......

Natur > Skyddsområden > Natura 2000 -områden > Kajaneskogen
Lappfjärds våtmarker
Innehållssidå | Publicerad: 3.10.2019

Kod FI0800112 Kommun Kristinestad Areal 1224 ha Områdestyp SAC/SPA Området på kartan F......

Natur > Skyddsområden > Natura 2000 -områden > Lappfjärds våtmarker
Peräskogen
Innehållssidå | Publicerad: 3.10.2019

Kod FI0800105 Kommun Laihela, Vasa Areal 38 ha Områdestyp SAC Området på kartan Finlands ......

Natur > Skyddsområden > Natura 2000 -områden > Peräskogen
Petalax åmynning
Innehållssidå | Publicerad: 3.10.2019

Kod FI0800054 Kommun Malax Areal 543 ha Områdestyp SAC/SPA Området på kartan Finlands mil......

Natur > Skyddsområden > Natura 2000 -områden > Petalax åmynning
Utkast till lag som förbättrar möjligheterna att ladda elbilar och ökar byggnaders energiprestanda sänds på remiss
Pressmeddelande | Publicerad: 3.10.2019

Miljöministeriet ber om utlåtanden om ett utkast till en regeringsproposition som i betydande grad ska öka möjligheterna att ladda elbilar och förbättra byggnaders energiprestanda med hjälp av fastigh......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Byggande > Byggnadens energi- och ekoeffektivitet > Utkast till lag som förbättrar möjligheterna att ladda elbilar och ökar byggnaders energiprestanda sänds på remiss
Byggande > Utkast till lag som förbättrar möjligheterna att ladda elbilar och ökar byggnaders energiprestanda sänds på remiss
Bredviksfjärden
Innehållssidå | Publicerad: 1.10.2019

Kod FI1000004 Kommun Karleby, Kronoby Areal 194 ha Områdestyp SAC/SPA Området på kartan F......

Natur > Skyddsområden > Natura 2000 -områden > Bredviksfjärden
Hällörsfjärden
Innehållssidå | Publicerad: 1.10.2019

Kod FI0800052 Kommun Kronoby Areal 313 ha Områdestyp SAC/SPA Området på kartan Finlands m......

Natur > Skyddsområden > Natura 2000 -områden > Hällörsfjärden
Isosaari översvämningslund
Innehållssidå | Publicerad: 1.10.2019

Kod FI1000001 Kommun Karleby Areal 39 ha Områdestyp SAC Området på kartan Finlands miljöc......

Natur > Skyddsområden > Natura 2000 -områden > Isosaari översvämningslund

Första Föregående
1
2
3
4
5
6
7
...
10
Nästa Sista