Gå till innehållet


Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
3
4
5
6
7
8
9
10
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar

Målet med renoveringsstrategin är att minska utsläppen från byggnadsbeståndet med 90 procent före 2050
Pressmeddelande | Publicerad: 10.3.2020

Finlands långsiktiga renoveringsstrategi har färdigställts. Strategin gäller de bostads- och servicebyggnader som uppförts före ingången av 2020. Det finns sammanlagt 1,4 miljoner byggnader av detta s......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Byggande > Byggnadens energi- och ekoeffektivitet > Målet med renoveringsstrategin är att minska utsläppen från byggnadsbeståndet med 90 procent före 2050
Byggande > Målet med renoveringsstrategin är att minska utsläppen från byggnadsbeståndet med 90 procent före 2050
Byggande > Underhåll och reparation av fastighet > Målet med renoveringsstrategin är att minska utsläppen från byggnadsbeståndet med 90 procent före 2050
Klimat och luft > Målet med renoveringsstrategin är att minska utsläppen från byggnadsbeståndet med 90 procent före 2050
Batterimaterialproduktion, Finnish Battery Chemicals Oy, Karleby, Vasa, Fredrikshamn och Kotka
Publicerad: 6.3.2020

Beskrivning av projektet Finnish battery chemicals Oy som ar dotterbolag av Finlands Malmförädling Ab har inlett MKB-förfarandet av två nya fabriker för framställande av prekursor (pCAM) och ka...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Batterimaterialproduktion, Finnish Battery Chemicals Oy, Karleby, Vasa, Fredrikshamn och Kotka
Minister Mikkonen: Kommissionens förslag till klimatlag är ett viktigt steg mot ett klimatneutralt Europa, men målet för 2030 måste skärpas snabbare
Pressmeddelande | Publicerad: 4.3.2020

”Det förslag till klimatlag som kommissionen i dag har lagt fram är ett viktigt steg mot ett klimatneutralt EU 2050. Europeiska unionen bör visa ledarskap när det gäller att begränsa klimatförändringe......

Klimat och luft > Minister Mikkonen: Kommissionens förslag till klimatlag är ett viktigt steg mot ett klimatneutralt Europa, men målet för 2030 måste skärpas snabbare
Finland driver på en snabb skärpning av EU:s utsläppsminskningsmål tillsammans med 11 andra EU-länder
Pressmeddelande | Publicerad: 3.3.2020

Finland och 11 andra EU-länder vädjar till Europeiska kommissionen om att unionens utsläppsminskningsmål för 2030 ska skärpas så snart som möjligt. Miljöministrarna diskuterar EU:s klimatåtgärder vid ......

Klimat och luft > Finland driver på en snabb skärpning av EU:s utsläppsminskningsmål tillsammans med 11 andra EU-länder
Finlands ekologiskt betydelsefulla marina undervattensmiljöer identifierade
Pressmeddelande | Publicerad: 27.2.2020

Identifieringen av värdefulla områden i havsmiljön är viktig med tanke på ett effektivt skydd och en hållbar användning av havsområdena. Information om 87 ekologiskt betydelsefulla marina undervattens......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Hav > Finlands ekologiskt betydelsefulla marina undervattensmiljöer identifierade
Natur > Finlands ekologiskt betydelsefulla marina undervattensmiljöer identifierade
Finlands ekologiskt betydelsefulla marina undervattensmiljöer identifierade
Pressmeddelande | Publicerad: 27.2.2020

Identifieringen av värdefulla områden i havsmiljön är viktig med tanke på ett effektivt skydd och en hållbar användning av havsområdena. Information om 87 ekologiskt betydelsefulla marina undervattens......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Hav > Finlands ekologiskt betydelsefulla marina undervattensmiljöer identifierade
Kartor och statistik > Finlands ekologiskt betydelsefulla marina undervattensmiljöer identifierade
Natur > Finlands ekologiskt betydelsefulla marina undervattensmiljöer identifierade
Genvägar i miljo.fi
Innehållssidå | Publicerad: 27.2.2020

Korta adresser, dvs. genvägar, används till innehållet på sidorna av miljo.fi. De korta adresserna gör det lättare att länka till sidorna. Adresserna är också lättare att komma ihåg. Det finns en för......

Genvägar i miljo.fi
Rekordmånga ansökningar om ersättning för skador som förorsakats av fridlysta arter 2018 – en ny lag har börjat beredas
Pressmeddelande | Publicerad: 19.2.2020

Närings-, trafik- och miljöcentralerna betalade ut bidrag till ett belopp av sammanlagt ca 1 470 000 euro som ersättning för skador som förorsakades av fridlysta djur 2018. Merparten av ersättningarna......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Natur > Arter > Fridlysta arter > Rekordmånga ansökningar om ersättning för skador som förorsakats av fridlysta arter 2018 – en ny lag har börjat beredas
Natur > Arter > Fridlysta arter > Skador förorsakade av fridlysta arter > Rekordmånga ansökningar om ersättning för skador som förorsakats av fridlysta arter 2018 – en ny lag har börjat beredas
Natur > Rekordmånga ansökningar om ersättning för skador som förorsakats av fridlysta arter 2018 – en ny lag har börjat beredas
Naturpanelen blir en oberoende forskarpanel som främjar den biologiska mångfalden – nu ska medlemmar nomineras
Pressmeddelande | Publicerad: 17.2.2020

Naturpanelens verksamhet kommer att förtydligas genom att panelens uppgifter fördelas på två grupper: Finlands naturpanel och den nationella IPBES-arbetsgruppen. Finlands naturpanel blir en oberoende ......

Natur > Naturpanelen blir en oberoende forskarpanel som främjar den biologiska mångfalden – nu ska medlemmar nomineras
Grundvattnens kvantitativa och kemiska status – Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten
Innehållssidå | Publicerad: 14.2.2020

På NTM-centralen i Södra Österbottens verksamhetsområde (landskapen Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten) finns för tillfället sammanlagt 430 klassificerade grundvattenområden. Fö......

Vatten > Grundvattnens status > Grundvattnens kvantitativa och kemiska status – Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten
Betydande köp av myrmark som är viktig för den biologiska mångfalden – 700 hektar börjar skyddas inom ramen för Helmi-programmet
Pressmeddelande | Publicerad: 13.2.2020

Miljöministeriet, NTM-centralen i Mellersta Finland och Vapo Oy har ingått ett avtal om en betydande fastighetsaffär som innebär att finska staten köper ca 700 hektar myrområden med betydande naturvär......

Natur > Betydande köp av myrmark som är viktig för den biologiska mångfalden – 700 hektar börjar skyddas inom ramen för Helmi-programmet
Ett nytt system för utsläppsberäkning till alla kommuner i Finland – utsläppen har minskat i genomsnitt med 15 procent från år 2005
Pressmeddelande | Publicerad: 10.2.2020

Klimatutsläppen har minskat i nästan alla kommuner i Finland sedan år 2005. I genomsnitt ligger minskningen på 15 procent. Kommunernas utsläpp har minskat betydligt tack vare minskade utsläpp från elp......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Klimat och luft > Ett nytt system för utsläppsberäkning till alla kommuner i Finland – utsläppen har minskat i genomsnitt med 15 procent från år 2005
Konsumtion och produktion > Ett nytt system för utsläppsberäkning till alla kommuner i Finland – utsläppen har minskat i genomsnitt med 15 procent från år 2005
Green deal-avtalet mellan RAKLI ry och miljöministeriet främjar hållbar rivning
Pressmeddelande | Publicerad: 7.2.2020

Miljöministeriet och RAKLI ry har i dag ingått ett Green deal-avtal för att främja materialeffektivitet i samband med rivning. Det huvudsakliga målet är att öka återanvändningen och återvinningen av r......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Byggande > Green deal-avtalet mellan RAKLI ry och miljöministeriet främjar hållbar rivning
Konsumtion och produktion > Green deal-avtalet mellan RAKLI ry och miljöministeriet främjar hållbar rivning
Miljöministeriet beviljar understöd för projekt som främjar cirkulär ekonomi inom träbyggande – nu också ny information om träbaserat rivningsavfall
Pressmeddelande | Publicerad: 7.2.2020

Under den tredje ansökningsomgången för miljöministeriets stödprogram för tillväxt och utveckling med trä beviljades sammanlagt ca 500 000 euro i understöd för projekt som främjar träbyggande och cirk......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Byggande > Byggnadens energi- och ekoeffektivitet > Miljöministeriet beviljar understöd för projekt som främjar cirkulär ekonomi inom träbyggande – nu också ny information om träbaserat rivningsavfall
Byggande > Miljöministeriet beviljar understöd för projekt som främjar cirkulär ekonomi inom träbyggande – nu också ny information om träbaserat rivningsavfall
Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljöministeriet beviljar understöd för projekt som främjar cirkulär ekonomi inom träbyggande – nu också ny information om träbaserat rivningsavfall
Statsunderstöd för insamling, transport och lagring av oljeavfall
Nyhet | Publicerad: 6.2.2020

Vid miljöministeriet pågår en tidsbegränsad statlig stödordning vars mål är att främja riksomfattande insamling av oljeavfall och lämnande av oljeavfall till behandling på behörigt sätt. Statsunderstö......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Konsumtion och produktion > Avfall och avfallshantering > Statsunderstöd för insamling, transport och lagring av oljeavfall
Konsumtion och produktion > Statsunderstöd för insamling, transport och lagring av oljeavfall
EU:s nya dricksvattendirektiv förbättrar säkerheten i fråga om hushållsvatten
Pressmeddelande | Publicerad: 5.2.2020

EU-ländernas ambassadörer godkände i dag en politisk överenskommelse om innehållet i det nya dricksvattendirektivet. Syftet med det nya dricksvattendirektivet är att trygga hushållsvatten av allt högr......

Vatten > EU:s nya dricksvattendirektiv förbättrar säkerheten i fråga om hushållsvatten
Minister Mikkonen deltar i Barents miljöministermöte i Luleå – Finland axlar ordförandeskapet i miljöarbetsgruppen
Pressmeddelande | Publicerad: 5.2.2020

Miljö- och klimatminister Krista Mikkonen deltar i Barents miljöministermöte som ordnas i Luleå i Sverige onsdagen den 5 februari. I samband med mötet övertar Finland ordförandeskapet i miljöarbetsgru......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Klimat och luft > Minister Mikkonen deltar i Barents miljöministermöte i Luleå – Finland axlar ordförandeskapet i miljöarbetsgruppen
Natur > Minister Mikkonen deltar i Barents miljöministermöte i Luleå – Finland axlar ordförandeskapet i miljöarbetsgruppen
Teppo Lehtinen utnämnd till överdirektörstjänst vid miljöministeriet
Pressmeddelande | Publicerad: 30.1.2020

Statsrådet har utnämnt Teppo Lehtinen till en tjänst som överdirektör vid miljöministeriet för tiden 1.2.2020–31.1.2025. Överdirektören är chef för ministeriets avdelning för den byggda miljön....

Samma innehåll finns på flera ställen:
Boende > Teppo Lehtinen utnämnd till överdirektörstjänst vid miljöministeriet
Byggande > Teppo Lehtinen utnämnd till överdirektörstjänst vid miljöministeriet
Unga vill se robusta internationella mål för biologisk mångfald och en tydlig plan för hur de ska uppnås
Pressmeddelande | Publicerad: 27.1.2020

Unga vill att det i år sätts upp robusta internationella mål för biologisk mångfald och utarbetas en tydlig plan för hur målen ska uppnås. De unga betonar vikten av att man i målen beaktar företagens ......

Natur > Unga vill se robusta internationella mål för biologisk mångfald och en tydlig plan för hur de ska uppnås
Nu bereds långsiktiga mål för livsmiljöprogrammet Helmi – en brett sammansatt styrgrupp och arbetsgrupp har tillsatts
Pressmeddelande | Publicerad: 24.1.2020

Miljöministeriet har i dag tillsatt ett projekt för att bereda innehållet i och målen för livsmiljöprogrammet Helmi fram till 2030. Programmet, som inletts av miljöministeriet, är ett viktigt verktyg ......

Natur > Nu bereds långsiktiga mål för livsmiljöprogrammet Helmi – en brett sammansatt styrgrupp och arbetsgrupp har tillsatts

Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
3
4
5
6
7
8
9
10
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar