Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
1
2

Utvidgning av deponin för överskottsjord på Pitkäsuo, Vanda
Publicerad: 17-07-2015

Bedömningsprogrammet har mottagits:11.12.2006 Bedömningsprogrammet finns påseende:8.1- 28.2.2007 Kungörelse om bedömningsprogrammet (pdf 21 Kb):27.12.2006 Informationsmöten: -den...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Utvidgning av deponin för överskottsjord på Pitkäsuo, Vanda
Förstoring av schaktbacken i Malmgård, Helsingfors
Publicerad: 17-07-2015

...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Förstoring av schaktbacken i Malmgård, Helsingfors
Behandling av överskottsmassor och stubbar från byggverksamhet samt lagring av stödkonstruktioner på Aurinkokallioområdet, Vanda
Publicerad: 17-07-2015

  Bedömningsprogrammet ( på finska.pdf , 3986 Kb) har mottagits: 22.5.2008 Sammandrag.pdf (853 Kb) Bedömningsprogrammet finns påseende: 28.5. - 10.7.2008 Kungörelse om b...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Behandling av överskottsmassor och stubbar från byggverksamhet samt lagring av stödkonstruktioner på Aurinkokallioområdet, Vanda
Energiproduktionens förnyelseprojekt vid M-real Abp:s fabrik i Gerknäs, Lojo
Publicerad: 17-07-2015

  Bedömningsprogrammet har mottagits: 29.9.2006 Bedömningsprogrammet finns påseende: 9.10. - 7.12.2006 Kungörelse om bedömningsprogrammet (pdf 28 Kb): 4.10.2006 Informatio...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Energiproduktionens förnyelseprojekt vid M-real Abp:s fabrik i Gerknäs, Lojo
Marktäktsverksamhet i Ripuby i Vanda
Publicerad: 17-07-2015

Bedömningsprogrammet (på finska).pdf (3930 kb) har mottagits: 8.7.2009 Bedömningsprogrammet finns påseende: 3.8.-2.10.2009 Kungörelse om bedömningsprogrammet.pdf (60 kb) 24.7.2009 ...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Marktäktsverksamhet i Ripuby i Vanda
Täkt av stenmaterial från berggrunden Greggböleområdet i Pernå
Publicerad: 17-07-2015

Bedömningsprogrammet har mottagits: 17.1.2006 Bedömningsprogrammet finns påseende: 18.1. - 28.2.2006 Kungörelse om bedömningsprogrammet (pdf 27 Kb): 13.1.2006 Informationsmöten: ...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Täkt av stenmaterial från berggrunden Greggböleområdet i Pernå
Återvinningsområden för stenmaterial vid huvudstadsregionen
Publicerad: 17-07-2015

Bedömningsprogrammet har mottagits: 5.4.2006 Bedömningsprogrammet finns påseende: 10.4. - 8.6.2006 Kungörelse om bedömningsrogrammet (pdf 28 Kb): 4.4.2006 Informationsmöten: - må...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Återvinningsområden för stenmaterial vid huvudstadsregionen
Central för behandling av förorenad jord, Risten, Lojo
Publicerad: 17-07-2015

Bedömningsprogrammet har mo...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Central för behandling av förorenad jord, Risten, Lojo
En återvinningsanläggning för organiskt avfall av företaget Solvera Oy
Publicerad: 17-07-2015

MKB-programmet, Solvera Oy  (pdf 3,06 Mb) har mottagits: 3.10.2013 Bedömningsprogrammet finns påseende: 14.10.2013 - 22.11.2013 Kungörelse, Solvera Oy  (pdf 73,6 Kb) ...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > En återvinningsanläggning för organiskt avfall av företaget Solvera Oy

Publicerad: 17-07-2015

Bedömningsprogram MKB-program för Jeppo Krafts Andelslags projekt för biogasanläggning  (2,8 MB) har anlänt: 4.7.2008 Kungörelse av MKB-programmet för Jeppo Krafts Andelslags ...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt >
Projekt för energiutvinning av avfall, Westenergy Oy Ab, Korsholm
Publicerad: 17-07-2015

Bedömningsprogrammet Bedömningsprogrammet.pdf (2,3 MB) anlänt: 15.11.2007 Bedömningsprogrammet är framlagt till påseende: 19.11.2007-19.12.2007 under tjänstetid i Korsholms kommun, d...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Projekt för energiutvinning av avfall, Westenergy Oy Ab, Korsholm

Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
1
2