Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
1
2

Deponeringen av rena överskottsmassor och marktäkt på Vinkelkärrområdet i Esbo
Publicerad: 17-07-2015

  Bedömningsprogrammet har mottagits: 1.8.2008 Bedömningsprogrammet finns påseende: 11.8. - 30.9.2008 Kungörelse om bedömningsprogrammet (pdf 26 Kb) 8.8.2008 Informationsm...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Deponeringen av rena överskottsmassor och marktäkt på Vinkelkärrområdet i Esbo
Återvinning av stenmaterial i Haxböle i Vanda
Publicerad: 17-07-2015

Bedömningsprogrammet (på finska) har mottagits: 2.2.2009 Bedömningsprogrammet finns påseende: 16.2.-31.3.2009 Kungörelsen om bedömningsprogrammet (pdf 28 Kb) 11.2.2009 Information...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Återvinning av stenmaterial i Haxböle i Vanda
Energiproduktionens förnyelseprojekt vid M-real Abp:s fabrik i Gerknäs, Lojo
Publicerad: 17-07-2015

  Bedömningsprogrammet har mottagits: 29.9.2006 Bedömningsprogrammet finns påseende: 9.10. - 7.12.2006 Kungörelse om bedömningsprogrammet (pdf 28 Kb): 4.10.2006 Informatio...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Energiproduktionens förnyelseprojekt vid M-real Abp:s fabrik i Gerknäs, Lojo
Marktäktsverksamhet i Ripuby i Vanda
Publicerad: 17-07-2015

Bedömningsprogrammet (på finska).pdf (3930 kb) har mottagits: 8.7.2009 Bedömningsprogrammet finns påseende: 3.8.-2.10.2009 Kungörelse om bedömningsprogrammet.pdf (60 kb) 24.7.2009 ...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Marktäktsverksamhet i Ripuby i Vanda
Täkt av stenmaterial från berggrunden Greggböleområdet i Pernå
Publicerad: 17-07-2015

Bedömningsprogrammet har mottagits: 17.1.2006 Bedömningsprogrammet finns påseende: 18.1. - 28.2.2006 Kungörelse om bedömningsprogrammet (pdf 27 Kb): 13.1.2006 Informationsmöten: ...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Täkt av stenmaterial från berggrunden Greggböleområdet i Pernå
Återvinningsområden för stenmaterial vid huvudstadsregionen
Publicerad: 17-07-2015

Bedömningsprogrammet har mottagits: 5.4.2006 Bedömningsprogrammet finns påseende: 10.4. - 8.6.2006 Kungörelse om bedömningsrogrammet (pdf 28 Kb): 4.4.2006 Informationsmöten: - må...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Återvinningsområden för stenmaterial vid huvudstadsregionen
Central för behandling av förorenad jord, Risten, Lojo
Publicerad: 17-07-2015

Bedömningsprogrammet har mo...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Central för behandling av förorenad jord, Risten, Lojo

Publicerad: 17-07-2015

Bedömningsprogram MKB-program för Jeppo Krafts Andelslags projekt för biogasanläggning  (2,8 MB) har anlänt: 4.7.2008 Kungörelse av MKB-programmet för Jeppo Krafts Andelslags ...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt >
Projekt för energiutvinning av avfall, Westenergy Oy Ab, Korsholm
Publicerad: 17-07-2015

Bedömningsprogrammet Bedömningsprogrammet.pdf (2,3 MB) anlänt: 15.11.2007 Bedömningsprogrammet är framlagt till påseende: 19.11.2007-19.12.2007 under tjänstetid i Korsholms kommun, d...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Projekt för energiutvinning av avfall, Westenergy Oy Ab, Korsholm

Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
1
2