1
2
3
4
...
8
Nästa Sista

Utvidgningen av Petikkotoppen, Vanda Stad
Publicerad: 26.8.2019

Beskrivning av projektet Petikkotoppens (f.d. Långmossens) fyllnadsbacke är ett i bruk varande deponiområde för jordmassor. Området är beläget i Vanda stad i Petikko stadsdel. I detta miljökonse...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Utvidgningen av Petikkotoppen, Vanda Stad
Natura 2000-områden - Nyland
Innehållssidå | Publicerad: 10.6.2019

I Finlands förslag till nätverket Natura 2000 ingår 98 områden i Nyland. Förslaget täcker sammanlagt 169 306 ha i Nyland. Dessa webbsidor är inte uppdaterad. Aktuella områdesspecifika u......

Natur > Skyddsområden > Natura 2000 -områden > Natura 2000-områden - Nyland
Vekkox Ab:s stentäktsområde och jordavstjälpningsplats i Massaholm, Vanda
Publicerad: 15.5.2019

Beskrivning av projektet Projektområdet ligger i Vanda stad så att det i nordost gränsar till Tusby gränsen. Förbindelse till projektområdet från Tusbysidan går från Senkkeris nuvarande krosstat...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Vekkox Ab:s stentäktsområde och jordavstjälpningsplats i Massaholm, Vanda
Finest Bay Area Development Ab:s järnvägtunneln mellan Finland och Estland
Publicerad: 4.1.2019

Beskrivning av projektet Projektets mål är att bygga en cirka 100 kilometer lång järnvägstunnel under vatten mellan Finland och Estland. I förfarandet av miljökonsekvensbedömningarna på den fins...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Finest Bay Area Development Ab:s järnvägtunneln mellan Finland och Estland
Remeo Ab:s återvinningsanläggning, Vanda
Publicerad: 16.8.2018

Beskrivning av projektet Remeo Oy planerar att koncentrera avfallshanteringen till östra sidan av förbränningsanläggningen på Långmossebergen i Vanda. En mekanisk anläggning för avfallssortering...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Remeo Ab:s återvinningsanläggning, Vanda
Utvidgning av Vanda Energi Ab:s avfallskraftverket, Vanda
Publicerad: 13.11.2018

Beskrivning av projektet Vanda Energis avfallskraftverk stod klart år 2014 och nu planerar Vanda Energi en utbyggnad av avfallskraftverket. Utbyggnaden är på samma tomt som den nuvarande anläggn...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Utvidgning av Vanda Energi Ab:s avfallskraftverket, Vanda
YIT Suomi Ab:s stenmaterialområde i Malmgård, Lovisa
Publicerad: 8.5.2019

Beskrivning av projektet Projektet gäller en tvådelad utvidgning av ett stenmaterialområde intill Mörskomvägen (väg 167) i byn Malmgård i Lovisa stad. I projektområdets västra del (Grus-Malmgård...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > YIT Suomi Ab:s stenmaterialområde i Malmgård, Lovisa
Preliminär bedömning av översvämningsrisker – Nyland
Innehållssidå | Publicerad: 6.4.2018

Förslag till områden med översvämningsrisk i Nyland Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) i Nyland har i enlighet med lagen om hantering av översvämningsrisker (620/2010) under......

Vatten > Flöden och översvämningar > Hantering av översvämningsrisker > Planering av hanteringen av översvämningsrisker > Preliminär bedömning av översvämningsrisker från vattendrag och från havet > Preliminär bedömning av översvämningsrisker – Nyland
Borealis Polymers Oy:n bergscistern, Borgå
Publicerad: 13.3.2018

  Beskrivning av projektet Borealis Polymers Oy:s etenanläggning i Sköldvik i Borgå använder industribensin och flytgas som råvara. Industribensinen har hittills lagrats i en cistern s...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Borealis Polymers Oy:n bergscistern, Borgå
NCC Industry Ab:s jordavstjälpningsplats, Borgnäs
Publicerad: 13.3.2018

Beskrivning av projektet NCC Industry Oy har ett pågående bergsbrott i byn Laha i Borgnäs kommun. Där sker brytning, krossning och lagring av stenmaterial. Det här förfarandet vid miljökonsekven...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > NCC Industry Ab:s jordavstjälpningsplats, Borgnäs
Helen Ab:s värmecentral i Tattarmossen, Helsingfors
Publicerad: 21.2.2018

Helen Ab planerar biomassa eller biomassa och avfallsbaserade fraktioner av återvinningsbränsle som bränsle i värmecentralen som uppförs i Tattarmossen i nordöstra Helsingfors. Värmecentralens p...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Helen Ab:s värmecentral i Tattarmossen, Helsingfors
Deltagande i vattenvården
Innehållssidå | Publicerad: 30.9.2014

 Förslag till fFFFörslaget Påverka vattnen! Vattenförvaltningsplanerna som täcker hela Finland, och som sträcker sig till år 2021, godkändes i statsrådet i slutet av år 2015. Nu uppdatera...

Vatten > Vattenskydd > Vattenvårdsplanering och samarbete > Vattenförvaltnings-områden > Kymmene älv - Finska viken > Deltagande i vattenvården
Nyland
Innehållssidå | Publicerad: 2.12.2013

Påverka vattnen! Vattenförvaltningsplanerna som täcker hela Finland, och som sträcker sig till år 2021, godkändes i statsrådet i slutet av år 2015. Nu uppdateras förvaltningsplanerna inför plan...

Vatten > Vattenskydd > Vattenvårdsplanering och samarbete > Vattenvården i NTM-centralerna > Nyland
YIT Infra Ab:s cirkulärekonomicenter i Kila i Vanda
Publicerad: 15.11.2018

Beskrivning av projektet YIT Infra Ab har för avsikt att jämna ut marken på fastigheten som Lemminkäinen Infra Ab äger för cirkulärekonomifunktioner samt för en betong- och asfaltstation. P...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > YIT Infra Ab:s cirkulärekonomicenter i Kila i Vanda
Hangö Hamns Ab och Trafikledsverkets avsikt att utvidga hamnen i Koverhar, Hangö
Publicerad: 15.3.2019

Beskrivning av projektet Hangö Hamn Ab planerar att utvidga hamnen i Koverhar på Hangö udd. Hamnen kommer att utvidgas genom att bygga till en eller flera kajer. Även farledens in till hamnen so...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Hangö Hamns Ab och Trafikledsverkets avsikt att utvidga hamnen i Koverhar, Hangö
Nord Stream 2 AG, Nord Stream 2, Nyland
Publicerad: 7.4.2017

Beskrivning av projektet Nord Stream utbyggnadsprojektet omfattar två naturgasledningar under vatten från Ryssland till Tyskland längs Östersjön. Sträckningsalternativen för naturgasledningarna ...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Nord Stream 2 AG, Nord Stream 2, Nyland

Innehållssidå | Publicerad: 5.12.2016

Regionens närings-, trafik- och miljöcentraler (NTM-centraler) är ansvarsmyndigheter på vattenförvaltningsområdet. Vattenförvaltningsområdet Kymmene älv-Finska viken hör till NTM-centralerna i S...

Vatten > Vattenskydd > Vattenvårdsplanering och samarbete > Vattenförvaltnings-områden > Kymmene älv - Finska viken >
Utveckling av Slåtlidens krossområde, Borgå, Vekkox Oy
Publicerad: 10.2.2016

Beskrivning av projektet Vekkox Oy håller på att utveckla och utvidga Slåtlidens krossområde för att öka stenmaterialets krossningskapacitet. Projektområdet ligger i Söderveckoski by i Borgå sta...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Utveckling av Slåtlidens krossområde, Borgå, Vekkox Oy

Innehållssidå | Publicerad: 28.1.2014

Regionala ELY-centraler av vattenförvaltningsområdet Kymmene älv - Finska viken   NTM-centralen i Södra Savolax - Vesienhoidon suunnittelu ja yhte...

Vatten > Vattenskydd > Vattenvårdsplanering och samarbete > Vattenförvaltnings-områden > Kymmene älv - Finska viken >
Översvämningsgruppen för Helsingfors och Esbo kustområde
Innehållssidå | Publicerad: 18.12.2015

Översvämningsgruppen för Helsingfors och Esbo kustområdes uppgift är att behandla utredningar som gjorts för planen för hantering av översvämningsrisker i nämnda område, slå fast mål för hanteringen ......

Vatten > Flöden och översvämningar > Hantering av översvämningsrisker > Planering av hanteringen av översvämningsrisker > Översvämningsgrupper > Översvämningsgruppen för Helsingfors och Esbo kustområde

1
2
3
4
...
8
Nästa Sista