1
2
3
4
...
10
Nästa Sista

Nu bereds långsiktiga mål för livsmiljöprogrammet Helmi – en brett sammansatt styrgrupp och arbetsgrupp har tillsatts
Pressmeddelande | Publicerad: 24.1.2020

Miljöministeriet har i dag tillsatt ett projekt för att bereda innehållet i och målen för livsmiljöprogrammet Helmi fram till 2030. Programmet, som inletts av miljöministeriet, är ett viktigt verktyg ......

Natur > Nu bereds långsiktiga mål för livsmiljöprogrammet Helmi – en brett sammansatt styrgrupp och arbetsgrupp har tillsatts
Revideringen av naturvårdslagstiftningen inleds med ett samråd med allmänheten
Pressmeddelande | Publicerad: 24.1.2020

Revideringen av naturvårdslagstiftningen har nu inletts. I det inledande skedet ordnas ett samråd där allmänheten har möjlighet att framföra synpunkter. Inom ramen för projektet revideras naturvårdsla......

Natur > Revideringen av naturvårdslagstiftningen inleds med ett samråd med allmänheten
Nu finns möjlighet att kommentera den långsiktiga renoveringsstrategin – målet att underlätta renoveringar som förbättrar byggnaders energiprestanda
Pressmeddelande | Publicerad: 23.1.2020

Miljöministeriet ber om kommentarer till ett utkast till långsiktig renoveringsstrategi. Strategin ska underlätta frivillig och kostnadseffektiv renovering av byggnadsbeståndet så att det uppnår en hö......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Byggande > Byggnadens energi- och ekoeffektivitet > Nu finns möjlighet att kommentera den långsiktiga renoveringsstrategin – målet att underlätta renoveringar som förbättrar byggnaders energiprestanda
Byggande > Nu finns möjlighet att kommentera den långsiktiga renoveringsstrategin – målet att underlätta renoveringar som förbättrar byggnaders energiprestanda
Byggande > Reparationsinformation > Nu finns möjlighet att kommentera den långsiktiga renoveringsstrategin – målet att underlätta renoveringar som förbättrar byggnaders energiprestanda
Unga tar fram rekommendationer med tanke på de internationella mål för biologisk mångfald som fastställs senare i år
Pressmeddelande | Publicerad: 21.1.2020

Fredagen den 24 januari ordnar Pohjola-Nordens Ungdomsförbund och miljöministeriet en workshop för unga kring temat biologisk mångfald. Under workshoppen får deltagarna ta fram egna rekommendationer m......

Natur > Unga tar fram rekommendationer med tanke på de internationella mål för biologisk mångfald som fastställs senare i år
Nu inleds ett samråd om förslaget till övervakningsprogram för Finlands havsförvaltningsplan 2020–2026
Pressmeddelande | Publicerad: 20.1.2020

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland och miljöministeriet ber om synpunkter på förslaget till övervakningsprogram för Finlands havsförvaltningsplan 2020–2026. Samrådet pågår 20.1–2......

Hav > Nu inleds ett samråd om förslaget till övervakningsprogram för Finlands havsförvaltningsplan 2020–2026
Utredare rekommenderar att förfarandet med MBT-avtal ska börja tillämpas i stadsregionerna Jyväskylä, Kuopio och Lahtis
Pressmeddelande | Publicerad: 17.1.2020

Miljöministeriet har slutfört sin utredning om möjligheten att tillämpa förfarandet med avtal för markanvändning, boende och trafik (MBT) inom stadsregionerna Jyväskylä, Kuopio och Lahtis. Utredaren M......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Boende > Utredare rekommenderar att förfarandet med MBT-avtal ska börja tillämpas i stadsregionerna Jyväskylä, Kuopio och Lahtis
Livsmiljön och planläggning > Utredare rekommenderar att förfarandet med MBT-avtal ska börja tillämpas i stadsregionerna Jyväskylä, Kuopio och Lahtis
Samråd med intressegrupper ger underlag för beredningen av utvecklingsprogrammet för bostadspolitiken
Pressmeddelande | Publicerad: 14.1.2020

Det ska utarbetas ett utvecklingsprogram för bostadspolitiken i Finland för åren 2021–2028. Som underlag för beredningen genomförs en webbenkät som ska klarlägga intressegruppernas syn på styrkor, sva......

Boende > Samråd med intressegrupper ger underlag för beredningen av utvecklingsprogrammet för bostadspolitiken
Från ingången av året beviljas understöd för undersökning och för planering av grundliga förbättringar i bostäder med inomhusluftproblem
Pressmeddelande | Publicerad: 2.1.2020

Från ingången av 2020 kan man ansöka om understöd för kostnader som föranleds av undersökningar av skicket och planering av grundliga förbättringar i bostäder och bostadsbyggnader med inomhusluftprobl......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Boende > Från ingången av året beviljas understöd för undersökning och för planering av grundliga förbättringar i bostäder med inomhusluftproblem
Byggande > Från ingången av året beviljas understöd för undersökning och för planering av grundliga förbättringar i bostäder med inomhusluftproblem
Sammanlagt 100 miljoner euro kan beviljas i energiunderstöd för bostadshus åren 2020–2022
Pressmeddelande | Publicerad: 19.12.2019

Statsrådet har utfärdat en förordning om energiunderstöd för bostadshus. Understöd kan beviljas för reparationsprojekt som leder till att energiprestandan i bostadshus förbättras. Sammanlagt 20 miljon......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Boende > Sammanlagt 100 miljoner euro kan beviljas i energiunderstöd för bostadshus åren 2020–2022
Byggande > Sammanlagt 100 miljoner euro kan beviljas i energiunderstöd för bostadshus åren 2020–2022
Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Tillstånd, anmälningar och registrering > Sammanlagt 100 miljoner euro kan beviljas i energiunderstöd för bostadshus åren 2020–2022
För att förbättra grundvattnens status behövs vattenvårdsförvaltning
Pressmeddelande | Publicerad: 17.12.2019

I Finland finns det cirka 3900 grundvattenområden som är viktiga för vattenförsörjningen och som lämpar sig för vattenförsörjning eller som upprätthåller ett ekosystem som är beroende av grundvatten. ......

Vatten > För att förbättra grundvattnens status behövs vattenvårdsförvaltning
Naturvårdslagstiftningen ses över – brett sammansatta grupper har tillsatts med uppdrag att följa upp och främja reformen
Pressmeddelande | Publicerad: 17.12.2019

Miljöministeriet ska se över naturvårdslagstiftningen. Inom ramen för projektet ska naturvårdslagen (1096/1996) och naturvårdsförordningen (160/1997) revideras samt en ny lag om förfarandet för ersätt......

Natur > Naturvårdslagstiftningen ses över – brett sammansatta grupper har tillsatts med uppdrag att följa upp och främja reformen
Motstridig stämning när klimatmötet i Madrid avslutades
Pressmeddelande | Publicerad: 16.12.2019

Klimatmötet i Madrid avslutades på söndag eftermiddag i motstridig stämning. Förhandlingarna om reglerna för marknadsmekanismerna, som var det huvudsakliga temat för klimatmötet, avslutades med ett pr......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Klimat och luft > Motstridig stämning när klimatmötet i Madrid avslutades
Motstridig stämning när klimatmötet i Madrid avslutades
Statsunderstöd för ordnande av vård för skadade vilda djur
Nyhet | Publicerad: 10.12.2019

Miljöministeriet utlyser statsunderstöd för 2020 för ordnande av vård för skadade vilda djur. Ansökningstiden inleds den 10 december 2019, och ansökan ska lämnas in till miljöministeriet senast den 24......

Natur > Statsunderstöd för ordnande av vård för skadade vilda djur
Nätverket av naturskyddsområden i Barentsregionen har kompletterats med två nya områden i nordvästra Ryssland
Nyhet | Publicerad: 9.12.2019

I Ryssland har det inrättats två nya naturskyddsområden nära gränsen mot Finland. På halvön Zaonezje i Karelen har det inrättats ett naturminnesmärke och i Archangelsk ett större skyddsområde. Finländ......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Natur > Nätverket av naturskyddsområden i Barentsregionen har kompletterats med två nya områden i nordvästra Ryssland
Natur > Skyddsområden > Nätverket av naturskyddsområden i Barentsregionen har kompletterats med två nya områden i nordvästra Ryssland
Finland börjar bereda det nationella genomförandet av direktivet om engångsplast
Pressmeddelande | Publicerad: 5.12.2019

Miljöministeriet tillsätter ett projekt för att börja bereda det nationella genomförandet av det så kallade direktivet om engångsplast*. Direktivet förutsätter olika åtgärder beroende på produktgrupp:......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Hav > Finland börjar bereda det nationella genomförandet av direktivet om engångsplast
Konsumtion och produktion > Avfall och avfallshantering > Finland börjar bereda det nationella genomförandet av direktivet om engångsplast
Konsumtion och produktion > Finland börjar bereda det nationella genomförandet av direktivet om engångsplast
Regeringen inleder ett program för främjande av cirkulär ekonomi - Reijo Karhinen är ordförande för styrgruppen
Pressmeddelande | Publicerad: 5.12.2019

Finland får ett strategiskt program för främjande av cirkulär ekonomi. Målet är att skapa en ny ekonomi som baserar sig på cirkulär ekonomi. Genom programmet vill regeringen stärka Finlands roll som f......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Byggande > Regeringen inleder ett program för främjande av cirkulär ekonomi - Reijo Karhinen är ordförande för styrgruppen
Konsumtion och produktion > Regeringen inleder ett program för främjande av cirkulär ekonomi - Reijo Karhinen är ordförande för styrgruppen
Miljöministeriet utvecklar systemet för ersättning av miljöskador
Pressmeddelande | Publicerad: 4.12.2019

Miljöministeriet har tillsatt ett lagstiftningsprojekt för att utveckla de subsidiära miljöansvarssystemen för miljöskador. Målet är att på ett mer heltäckande sätt än i dag hantera miljörisker, kompe......

Konsumtion och produktion > Miljöministeriet utvecklar systemet för ersättning av miljöskador
Samarbete åstadkom betydande skogsskyddsområde vid Losonvaara i Sotkamo
Pressmeddelande | Publicerad: 20.11.2019

Skyddet av Losonvaara värdefulla skogsområde i Sotkamo har utvidgats genom ett samarbete mellan miljöministeriet, närings-, trafik- och miljöcentralen i Kajanaland, Stiftelsen för naturarvet och markä......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Natur > Samarbete åstadkom betydande skogsskyddsområde vid Losonvaara i Sotkamo
Natur > Skyddsområden > Samarbete åstadkom betydande skogsskyddsområde vid Losonvaara i Sotkamo
Nu inleds beredningen av ett utvecklingsprogram för bostadspolitiken – en parlamentarisk uppföljningsgrupp och en arbetsgrupp har tillsatts
Pressmeddelande | Publicerad: 18.11.2019

Miljöministeriet har tillsatt en parlamentarisk uppföljningsgrupp och en arbetsgrupp som har i uppgift att bereda ett utvecklingsprogram för bostadspolitiken för 2021–2028. Programmet ska överlämnas t......

Boende > Nu inleds beredningen av ett utvecklingsprogram för bostadspolitiken – en parlamentarisk uppföljningsgrupp och en arbetsgrupp har tillsatts
Myrskyddet inom Helmi-programmet har inletts – en omfattande helhet av skyddsområden inrättas i Haukisuo i Juga
Pressmeddelande | Publicerad: 14.11.2019

Miljöministeriet, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Karelen och markägaren Tornator Oyj har ingått en överenskommelse om att det ska inrättas ett omfattande privat naturskyddsområde i Hauki......

Natur > Myrskyddet inom Helmi-programmet har inletts – en omfattande helhet av skyddsområden inrättas i Haukisuo i Juga

1
2
3
4
...
10
Nästa Sista