1
2
3
4
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar

Trafikledsverkets Helsingfors-Åbo snabb tågförbindelse
Publicerad: 12-11-2019

Beskrivning av projektet I projektet för en snabb tågförbindelse mellan Helsingfors och Åbo ingår en ny dubbelspårig bana mellan Esbo och Salo (längd 95 kilometer) och byggandet av dubbelspår lä...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Trafikledsverkets Helsingfors-Åbo snabb tågförbindelse
Verkställande av Helmi-programmet - Egentliga Finland och Satakunta
Innehållssidå | Publicerad: 19-04-2021

Rävskär. © Charlotta Berlin Aktuellt Restaureringar av fågelvattnen i Bredviksfjärden och Kumo älvs delta planeras i samarbete (meddelande 14.4.2021) NTM-centralen......

Natur > Programmet Helmi > Verkställande av Helmi-programmet - Egentliga Finland och Satakunta
Hållbar näringsämneshantering inom biogasproduktion
Innehållssidå | Publicerad: 21-08-2020

Sustainable biogas -projekt Biogas är ett klimat-smart alternativ för energiproduktion. Produktionen av biogas är dock förknippad med risken för övergödningsproducerande näringsutsläpp. Sustain...

Hållbar näringsämneshantering inom biogasproduktion
Kontaktuppgifter
Innehållssidå | Publicerad: 21-08-2020

Sanna Tikander, koordinator Tel. 0295 023 019, sanna.tikander (at) ely-keskus.fi Adress: Egentliga-Finlands NTM-central, Självständighetsplan 2, PL 523, 20101 Åbo Mer om hela projekt...

Hållbar näringsämneshantering inom biogasproduktion > Kontaktuppgifter
Aktuellt
Innehållssidå | Publicerad: 08-04-2020

Gipsspridningen pågår På grund av den torra sommaren har skördearbetet och gipsspridningen börjat i förtid. Jyrki Heino på Meriaura Oy berättar att gipset sprids allt efter som det passar i jord...

Gipsspridning på åkrar i Skärgårdshavets avrinningsområde – KIPSI > Aktuellt
Gipsspridningsområden
Innehållssidå | Publicerad: 08-04-2020

I Skärgårdshavets avrinningsområde finns cirka 150 000 hektar åker som lämpar sig för gipsbehandling. Gipsspridningen som Programmet för effektiviserat vattenskydd finansierar är riktat mot Skär...

Gipsspridning på åkrar i Skärgårdshavets avrinningsområde – KIPSI > Gipsspridningsområden
Evenemang
Innehållssidå | Publicerad: 08-04-2020

Kommande evenemang KIPSI-Fältträff på Kimito Tid: 10.9.2021 kl. 10 - 11.15 Plats: Bjärnåvägen 564, Strömma Välkommen och kaffe Kipsi-info, Peter Fritzén, Finska Hushållnin...

Gipsspridning på åkrar i Skärgårdshavets avrinningsområde – KIPSI > Evenemang
Gipsspridning på åkrar i Skärgårdshavets avrinningsområde – KIPSI
Innehållssidå | Publicerad: 08-04-2020

Vi skyddar den finländska maten tillsammans – på land och till havs! Genom gipsbehandling kan man avsevärt minska erosionen på ytjord samt avsköljning av fosfor och kol från åkrarna. Gipset och ...

Gipsspridning på åkrar i Skärgårdshavets avrinningsområde – KIPSI
Kontaktinformation
Innehållssidå | Publicerad: 08-04-2020

KIPSI-projektet hör till bl.a. vattenenhetens uppgifter på NTM-centralen i Egentliga Finland Sami Talola, projektledare sami.talola(a)ely-keskus.fi, tfn. 050 3128 983 ...

Gipsspridning på åkrar i Skärgårdshavets avrinningsområde – KIPSI > Kontaktinformation
Presentation av projektet
Innehållssidå | Publicerad: 08-04-2020

KIPSI-projektets mål är att behandla 50 000–85 000 hektar åker i Skärgårdshavets avrinningsområde med gips under åren 2020–2022, vilket minskar betydligt på mängden fosfor- och sedimentbelastnin...

Gipsspridning på åkrar i Skärgårdshavets avrinningsområde – KIPSI > Presentation av projektet
Publikationer
Innehållssidå | Publicerad: 08-04-2020

Nedan finns en lista över publikationer och anvisningar som gäller gipsbehandling av åkermark. Gips som jordförbättringsämne (på finska) Gipsbehandling ...

Gipsspridning på åkrar i Skärgårdshavets avrinningsområde – KIPSI > Publikationer
Rådgivning
Innehållssidå | Publicerad: 08-04-2020

Rådgivning till odlare ges på finska av ProAgria Länsi-Suomi och på svenska av Finska Hushållningssällskapet. Kontaktuppgifterna till rådgivningen finns på sidan Kontaktinformation.   ...

Gipsspridning på åkrar i Skärgårdshavets avrinningsområde – KIPSI > Rådgivning
Ansökan om gipsbehandling
Innehållssidå | Publicerad: 24-07-2020

KIPSI-ansökan pågår till 31.7.2021 PRIMÄRT ANSÖKNINGSSÄTTET : En länk till ansökningsportalen: kipsinlevitys.fi Obs! Personen som loggar in i tjänsten ska vara gårde...

Gipsspridning på åkrar i Skärgårdshavets avrinningsområde – KIPSI > Ansökan om gipsbehandling
Vanliga frågor
Innehållssidå | Publicerad: 08-04-2020

Frågor och svar som framkommit under KIPSI-projektet Hur påverkan kipsen ? Påverkar gipsanvändningen växternas upptagning av näringsämnen? Gör gipset marken hårdare? Gör gi...

Gipsspridning på åkrar i Skärgårdshavets avrinningsområde – KIPSI > Vanliga frågor
Aktuellt
Innehållssidå | Publicerad: 31-03-2020

Under projektets förlopp ordnas bland annat evenemang för intressegrupperna, då det finns tillfälle att påverka innehållet i strategin och åtgärdsprogrammet som stöder den. Dessutom ges också möjligh...

Västra Finlands vattentjänststrategi 2050 > Aktuellt
Kontaktuppgifter
Innehållssidå | Publicerad: 31-03-2020

Ledande vattenhushållningsexpert Jyrki Lammila  NTM-centralen i Egentliga Finland tfn 0295 022 890 jyrki.lammila@ntm-centralen.fi   Vattenhushållningsexpert Minna Nu...

Västra Finlands vattentjänststrategi 2050 > Kontaktuppgifter
Material och publikationer
Innehållssidå | Publicerad: 31-03-2020

Vattentjänsternas utveckling och nuläge i Västra Finland  (pdf) Vision 2050 (pdf) Åtgärdsprogram  (pdf) ...

Västra Finlands vattentjänststrategi 2050 > Material och publikationer
Västra Finlands vattentjänststrategi 2050
Innehållssidå | Publicerad: 31-03-2020

En gemensam vattentjänststrategi, som sträcker sig fram till år 2050, görs upp för Västra Finlands område.  Strategin täcker landskapen Egentliga Tavastland, Birkaland, Satakunta, Ege...

Västra Finlands vattentjänststrategi 2050
Preliminär bedömning av översvämningsrisker från vattendrag och från havet - Egentliga Finland och Satakunta
Innehållssidå | Publicerad: 05-04-2018

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland har bedömt översvämningsriskerna på grund av vattendragen och högre havsvattenstånd i sin region. På basis av den preliminära riskbedömningen&......

Vatten > Flöden och översvämningar > Hantering av översvämningsrisker > Planering av hanteringen av översvämningsrisker > Preliminär bedömning av översvämningsrisker från vattendrag och från havet > Preliminär bedömning av översvämningsrisker från vattendrag och från havet - Egentliga Finland och Satakunta
Kontaktuppgifter
Innehållssidå | Publicerad: 17-08-2017

Anni Karhunen, överinspektör Tel. 0295 022 878, anni.karhunen (at) ely-keskus.fi,   Adress: Egentliga-Finlands NTM-central, Självständighetsplan 2, PL 523, 20101 Åbo ...

En näringsneutral kommun > Kontaktuppgifter

1
2
3
4
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar