1
2
3
Nästa Sista

Preliminär bedömning av översvämningsrisker från vattendrag och från havet - Egentliga Finland och Satakunta
Innehållssidå | Publicerad: 5.4.2018

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland har bedömt översvämningsriskerna på grund av vattendragen och högre havsvattenstånd i sin region. På basis av den preliminära riskbedömningen&......

Vatten > Flöden och översvämningar > Hantering av översvämningsrisker > Planering av hanteringen av översvämningsrisker > Preliminär bedömning av översvämningsrisker från vattendrag och från havet > Preliminär bedömning av översvämningsrisker från vattendrag och från havet - Egentliga Finland och Satakunta
Kontaktuppgifter
Innehållssidå | Publicerad: 17.8.2017

Sanna Tikander, koordinator Tel. 0295 023 019, sanna.tikander (at) ely-keskus.fi Anni Karhunen, överinspektör Tel. 0295 022 878, anni.karhunen (at) ely-keskus.fi,   Adres...

En näringsneutral kommun > Kontaktuppgifter
Teman
Innehållssidå | Publicerad: 23.8.2018

Återvinningsbara näringsämnen från många olika källor En näringsneutral kommun – projektet reder ut möjligheter till återvinning av näringsämnen enligt olika teman och enligt pilotkommunernas eg...

En näringsneutral kommun > > Teman
En näringsneutral kommun
Innehållssidå | Publicerad: 23.8.2018

En näringsneutral kommun (RANKU) var ett treårigt utvecklingsprojekt som koordineras av Egentliga-Finlands NTM-central. Projektets syfte var att främja återvinning av näringsämnen och stöda utnyttja...

En näringsneutral kommun
Plan för hantering av översvämningsrisker i kustområdet i Åbo, Reso, Nådendal och Raumo
Innehållssidå | Publicerad: 21.12.2015

Jord och skogsbruksministeriet har den 18 december 2015 godkänt planen för hantering av översvämningsrisker i kustområdet vid Åbo, Reso, Nådendal och Raumo för 2016 - 2021 Kungörelse (pdf)......

Vatten > Flöden och översvämningar > Hantering av översvämningsrisker > Planering av hanteringen av översvämningsrisker > Planer för hantering av översvämningsrisker > Plan för hantering av översvämningsrisker i kustområdet i Åbo, Reso, Nådendal och Raumo
Egentliga Finland och Satakunta
Innehållssidå | Publicerad: 12.11.2013

Påverka vattnen! Vattenförvaltningsplanerna som täcker hela Finland, och som sträcker sig till år 2021, godkändes i statsrådet i slutet av år 2015. Nu uppdateras av förvaltningsplanerna inför pl...

Vatten > Vattenskydd > Vattenvårdsplanering och samarbete > Vattenvården i NTM-centralerna > Egentliga Finland och Satakunta
Åtgärdsprogram
Innehållssidå | Publicerad: 12.11.2013

Syftet med åtgärdsprogrammen är att yt- och grundvattnen ska nå god status. Programmen innehåller information om vattendragens status och belastning. I programmen bedöms dessutom åtgärderna som syfta...

Vatten > Vattenskydd > Vattenvårdsplanering och samarbete > Vattenvården i NTM-centralerna > Egentliga Finland och Satakunta > Åtgärdsprogram
Utbyggnad av vindkraft - Egentliga Finland och Satakunta
Innehållssidå | Publicerad: 10.2.2014

I enlighet med de riksomfattande målen för markanvändning håller landskapen på att bereda etapplandskapsplaner för vindkraften. Målet med klimat- och energistrategierna på landskapsnivå är att må......

Livsmiljön och planläggning > Livsmiljön > Utbyggnad av vindkraft > Utbyggnad av vindkraft - Egentliga Finland och Satakunta
Samhällsstrukturen - Egentliga Finland och Satakunta
Innehållssidå | Publicerad: 3.2.2014

Tätorterna växer, samhällsstrukturen splittras Även i Sydvästra Finland består den rådande utvecklingen av att bosättningen koncentrerar sig till tätortsregionerna. Tätorterna har blivit stö......

Livsmiljön och planläggning > Samhällsstrukturen > Samhällsstrukturen - Egentliga Finland och Satakunta
Trafik - Egentliga Finland och Satakunta
Innehållssidå | Publicerad: 3.2.2014

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland behandlar de trafikrelaterade miljöperspektiven både när man styr markanvändning och planläggning och när man planerar och bygger trafiksys......

Livsmiljön och planläggning > Samhällsstrukturen > Trafik > Trafik - Egentliga Finland och Satakunta
Multifunktionell planering
Innehållssidå | Publicerad: 29.1.2014

Målet är en multifunktionell samordning Syftet med multifunktionell planering av strandområden (integrerad översiktsplanering) är att utveckla nya planeringsförfaranden, där man kombinerar m...

Multifunktionell planering
Pilotprojekt om kustplanering
Innehållssidå | Publicerad: 29.1.2014

Inom VELHO-projektet genomförs olika pilotförsök för vinter- och sommarklippning och nyttjande av vass. I pilotförsöken samlar man in kunskap om hur skörd av vass och nyttjandekedjan kan genomföra...

Pilotprojekt om kustplanering
Stöd för vassbärgning
Innehållssidå | Publicerad: 29.1.2014

Ett av syftena med VELHO-projektet är att bereda ett nytt miljöstöd för skörd och utnyttjande av vass för jordbrukets följande programperiod. Stödet skulle beviljas för områden som anvisats i ELY-...

Stöd för vassbärgning
Utnyttjande av vass
Innehållssidå | Publicerad: 29.1.2014

Sjövass är utmärkt som byggnadsmaterial och bioenergikälla. Utnyttjande av vass är ännu på försöksstadiet i Finland. I Mellaneuropa och de baltiska länderna har man däremot inte brutit traditionen...

Utnyttjande av vass
Verksamhetsområden
Innehållssidå | Publicerad: 29.1.2014

Inom VELHO-projektet utarbetas översiktsplaner för kustområdena i Oukkulanlahti, Masku, Virmoviken i Virmo samt för strandzonen mellan Euraåminne och Luvia. Förutom de egentliga planeringsom...

Verksamhetsområden
Internationellt samarbete
Innehållssidå | Publicerad: 30.1.2014

VASEMMALLE ASEMOITU KUVA - liitä kuva ja kirjoita tarvittaessa kuvaotsikko ja/tai kuvateksti - poista väkäset ( ) niistä tekstikentistä, jotka haluat näkyvän sivulla - määrittele tar...

Internationellt samarbete
Aktuellt om kustområdesplanering
Innehållssidå | Publicerad: 29.1.2014

Du hittar mer information om delområdens aktuella ärrenden på finska Ajankohtaista ranta-alueiden suunnittelusta ...

Aktuellt om kustområdesplanering

Innehållssidå | Publicerad: 17.6.2014

Sidan finns endast på finska. Ajankohtaista vesienhoidosta ...

> >
Fotografier
Innehållssidå | Publicerad: 14.1.2014

Gotland Natureship projektet hade möten i Gotland 27.–29.4.2011 och här man kan se några fotografier från olika situationer i möten.  KESKITETTY KUVA - liit...

Natureship > Fotografier
Gotland
Innehållssidå | Publicerad: 14.1.2014

RINNAKKAISET KUVAT - liitä kuvat ja kirjoita tarvittaessa kuvaotsikot ja/tai kuvatekstit - poista väkäset ( ) niistä tekstikentistä, jotka haluat näkyvän sivulla - yhdistele tarvitta......

Natureship > Fotografier > Gotland

1
2
3
Nästa Sista