Gå till innehållet


1
2
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar

Vindpark i Juthskogen, Malax
Publicerad: 29.5.2019

Beskrivning av projekt Vindpark Juthskogen i Malax ligger i området av Juthskogen, ungefär tio kilometer från Malax centrum mot sydost i området mellan riksväg 8 och Ribäcksvägen som går på...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Vindpark i Juthskogen, Malax
Vindkraftsprojekt och 400 kV:s kraftledning i Rajamäenkylä, Storå, Bötom, Kauhajoki och Honkajoki
Publicerad: 14.5.2019

Beskrivning av projekt Vindkraftsprojektet omfattar 57 vindkraftverk, av vilka 44 förläggs till Storå och 13 i Bötom. Dessutom granskas en 400 kV:s kraftledning som behövs för att ansluta projek...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Vindkraftsprojekt och 400 kV:s kraftledning i Rajamäenkylä, Storå, Bötom, Kauhajoki och Honkajoki
Vindkraftsprojekt i Halsua
Publicerad: 9.10.2015

Beskrivning ab projekt I Halsua vindkraftspark planeras högst 85 vindkraftverk, som förläggs till det tudelade 7470 hektar stora projektområdet, i vilket den ena delen gränsar till Karleby stad ...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Vindkraftsprojekt i Halsua
Vindkraftsprojekt i Tjöck i Kristinestad
Publicerad: 17.7.2015

Beskrivning av projekt Nykarleby Vindpark Ab planerar bygga ett vindkraftsprojekt i Tjöck i Kristinestad. Målet för projektet är att bygga en vindkraftspark med nio vindkraftverk. Projektal...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Vindkraftsprojekt i Tjöck i Kristinestad
Vindpark i Västra Toholampi, Toholampi
Publicerad: 17.7.2015

Beskrivning av projektet Vindkraftsbolagen wpd Finland Oy och Scandinavian Wind Energy SWE Oy planerar att bygga en vindkraftspark med 29–34 vindkraftverk i västra delen av Toholampi kommun, s...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Vindpark i Västra Toholampi, Toholampi
Härkmeri vindkraftspark, Kristinestad
Publicerad: 17.7.2015

Beskrivning av projekt MKB-förfarandet gäller OX2 Wind Finland Ab:s projekt med en vindkraftspark i Härkmeri by i Kristinestad. Bolaget planerar ett projekt med högst 31 vindkraftverk. Projektom...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Härkmeri vindkraftspark, Kristinestad
Vindkraftspark i Böle, Närpes
Publicerad: 17.7.2015

Beskrivning av projekt MKB-förfarandet gäller Vindin Ab Oy:s projekt för en vindkraftspark i Böle i Närpes stad. Bolaget planerar ett projekt med 25–29 vindkraftverk i området mellan Pjelax, Böl...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Vindkraftspark i Böle, Närpes
Märkenkall vindkraftspark, Vasa Korsholm
Publicerad: 17.7.2015

Beskrivning projekt MKB-förfarandet gäller vindkraftsbolaget OX2:s vindkkraftsprojekt på Märkenkall i Vasa stads och Korsholms kommuns områden. Bolaget planerar ett projekt med 22 eller högst 30...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Märkenkall vindkraftspark, Vasa Korsholm
Vindkraftspark i Rajamäenkylä, Bötom och Storå
Publicerad: 17.7.2015

Beskrivning av projektet MKB-förfarandet gäller O2 Finland Ab:s projekt för en vindkraftspark i Rajamäenkylä i kommunerna Storå och Bötom. Företaget planerar ett projekt med 80 eller högst 107 v...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Vindkraftspark i Rajamäenkylä, Bötom och Storå

Publicerad: 17.7.2015

Havsvindkraftpark utanför Raseborg-Ingå Projekt som är under arbete Projekt: Havsvindpark utanför Raseborg-Ingå Diarienummer: UUDELY/55/07.04/2010 (UUS-2008-R-27) Projekt...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt >
Vindkraftsprojekt i Heden-Björkliden, Närpes
Publicerad: 17.7.2015

Beskrivning av  projekt Vindkraftsbolaget PROKON Wind Energy Finland Oy planerar att bygga en vindkraftspark i Hedet-Björkliden i Närpes stad.I området planeras högst 28 vindkraftverk, vars...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Vindkraftsprojekt i Heden-Björkliden, Närpes
Kalax vindkraftspark, Närpes
Publicerad: 17.7.2015

Beskrivning av projekt VindIn Ab Oy planerar en vindkraftspark i ett skogsområde mellan Nämpnäs, Kalax, Norrnäs och Västra Yttermark. Projektområdets areal är cirka 3300 hektar. Enligt preliminä...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Kalax vindkraftspark, Närpes
Molpe-Petalax vindkraftspark, Korsnäs, Malax
Publicerad: 17.7.2015

Beskrivning av projektet VindIn Ab Oy planerar en vindkraftspark som är belägen i skogsområde mellan Molpe, Häggvik, Korsbäck Långbacken och Petalax. Projektområdet är beläget både i Malax och K...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Molpe-Petalax vindkraftspark, Korsnäs, Malax
Pjelax vindkraftspark, Närpes
Publicerad: 17.7.2015

Beskrivning av projektet Den vindkraftspark som VindIn planerar ligger på skogsbruksdominerade områden i Närpes intill riksväg 8, mellan byarna Pjelax och Myrkky. Den planerade vindkraftsparken ...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Pjelax vindkraftspark, Närpes
Lappfjärd Dagsmarks vindkraftspark, Kristinestad
Publicerad: 17.7.2015

Beskrivning av projektet MKB-förfarandet gäller O2 Finland Oy:s vindkraftsprojekt Lappfjärd Dagsmark i Kristinestad. Bolaget planerar att bygga en vindkraftspark i Dagsmark i Kristinestad, ungef...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Lappfjärd Dagsmarks vindkraftspark, Kristinestad
Sandbacka vindkraftspark, Nykarleby och Vörå
Publicerad: 17.7.2015

Beskrivningen av projektet Den planerade vindkraftparkens södra del är beläget i Vörå kommun och norra del i Nykarleby stads område. Projektområdet är beläget cirka 15 kilometer söder om Nykarle...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Sandbacka vindkraftspark, Nykarleby och Vörå
Storbötet vindkraftspark, Nykarleby och Vörå
Publicerad: 17.7.2015

Beskrivning av projektet Vindkraftsparken som PROKON Wind Energy Finland Oy planerar är främst belägen i cirka åtta kilometer öst om Oravais på Vörå kommuns och Nykarleby stads kommungräns. Avst...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Storbötet vindkraftspark, Nykarleby och Vörå
Mikonkeidas vindkraftspark, Kristinestad
Publicerad: 17.7.2015

Den vindkraftspark som planeras på Mikonkeidasområdet ligger några kilometer öster om riksväg 8, delvis i den södra delen av Kristinestad och delvis i Storå kommun. Avståndet till Kristinestads centr...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Mikonkeidas vindkraftspark, Kristinestad
Vindkraftspark Kristinestad Norr, Kristinestad
Publicerad: 17.7.2015

Beskrivning av projektet Vindkraftsparken som Triventus Wind Power AB planerar ligger främst på området som används för skogsbruk öster om riksväg 8 i Kristinestads nordostliga del. Avståndet ti...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Vindkraftspark Kristinestad Norr, Kristinestad
Pörtom vindkraftspark, Närpes
Publicerad: 17.7.2015

Beskrivning av projektet De vindkraftsparker som VindIn Ab och Triventus Ab planerar ligger främst på området som används för skogsbruk öster om riksväg 8, cirka 28 kilometer från Närpes centrum...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Pörtom vindkraftspark, Närpes

1
2
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar