Affärsverket Karleby Vatten, vattentäkt vid Karhinkangas, Karleby
Publicerad: 07-01-2019

Beskrivning av projekt Affärsverket Karleby Vatten har till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTMcentralen) skickat ett bedömningsprogram enligt lagen om förfarandet vid ...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Affärsverket Karleby Vatten, vattentäkt vid Karhinkangas, Karleby
Avloppsreningsverk i Esbo
Publicerad: 17-07-2015

  Bedömningsprogrammet har mottagits: 1.2.2008 Bedömningsprogrammet finns påseende: 18.2.-17.4.2008 Kungörelse om bedömningsprogrammet (pdf 20 Kb)  Informatio...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Avloppsreningsverk i Esbo