Projektet för tillvaratagande av havsvattenvärme, Helsingfors
Publicerad: 26-05-2021

Beskrivning av projektet I projektet planerar man att bygga en värmepumpanläggning på Sundholmens kraftverksområde och att borra tunnlar som behövs för intag och utlopp av havsvatten från kraftv...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Projektet för tillvaratagande av havsvattenvärme, Helsingfors
Byggandet av Finno hamn
Publicerad: 17-07-2015

MKB-programmet  (sammandraget på svenska)(pdf 9,08 Mb) har mottagits: 22.3.2013 Bedömningsprogrammet finns påseende: 27.3.2013 - 27.5.2013 Kungörelsen  (...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Byggandet av Finno hamn