Utvidgning av Vanda Energi Ab:s avfallskraftverket, Vanda
Publicerad: 13-11-2018

Beskrivning av projektet Vanda Energis avfallskraftverk stod klart år 2014 och nu planerar Vanda Energi en utbyggnad av avfallskraftverket. Utbyggnaden är på samma tomt som den nuvarande anläggn...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Utvidgning av Vanda Energi Ab:s avfallskraftverket, Vanda
Förnyande av kraftverk vid Borgå raffinaderi
Publicerad: 17-07-2015

MKB-programmet  (6,4 Mb) har mottagits: 26.4.2013 Bedömningsprogrammet finns påseende: 2.5.2013 - 1.7.2013 Kungörelsen  (86 Kb) om bedömningsprogra...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Förnyande av kraftverk vid Borgå raffinaderi
Öka användningen av biobränslen i produktionen av Helsingfors Energi
Publicerad: 17-07-2015

MKB-programmet  (sammandraget på svenska)(pdf 7,3 Mb) har mottagits: 15.2.2013 Bedömningsprogrammet finns påseende: 25.2.2013 - 25.4.2013 Kungörelsen  (p...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Öka användningen av biobränslen i produktionen av Helsingfors Energi
Energiproduktionens förnyelseprojekt vid M-real Abp:s fabrik i Gerknäs, Lojo
Publicerad: 17-07-2015

  Bedömningsprogrammet har mottagits: 29.9.2006 Bedömningsprogrammet finns påseende: 9.10. - 7.12.2006 Kungörelse om bedömningsprogrammet (pdf 28 Kb): 4.10.2006 Informatio...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Energiproduktionens förnyelseprojekt vid M-real Abp:s fabrik i Gerknäs, Lojo
Ersättande av den existerande oljepannan vid kraftverket i Kristinestad med en ny flerbränslepanna, Kristinestad
Publicerad: 17-07-2015

Projektbeskrivning: Projektet planeras på PVO:s kraftverksområde på Björnön i Kristinestad. Till projektets omedelbara verkningsområdet hör en kommun, Kristinestad. För tillfället består kr...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Ersättande av den existerande oljepannan vid kraftverket i Kristinestad med en ny flerbränslepanna, Kristinestad