Jylkkä (Kalajoki) - Alajärvi 2x400+110 kilovolts kraftsledningsprojekts
Publicerad: 28-10-2021

Beskrivning av projektet Fingrid Abp (nedan den projektansvarige) har skickat ett program för miljökonsekvensbedömning enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (252/2017, MKB-lag...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Jylkkä (Kalajoki) - Alajärvi 2x400+110 kilovolts kraftsledningsprojekts
Vindkraftspark i Rajamäenkylä, Bötom och Storå
Publicerad: 17-07-2015

Beskrivning av projektet MKB-förfarandet gäller O2 Finland Ab:s projekt för en vindkraftspark i Rajamäenkylä i kommunerna Storå och Bötom. Företaget planerar ett projekt med 80 eller högst 107 v...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Vindkraftspark i Rajamäenkylä, Bötom och Storå
400 kV kraftledning Lovisa - Hikiä (Hausjärvi)
Publicerad: 17-07-2015

Bedömningsprogrammet har mottagits: 31.3.2004 Bedömningsprogrammet finns påseende: 7.4. - 5.6.2004 Kungörelse om b...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > 400 kV kraftledning Lovisa - Hikiä (Hausjärvi)
400 kV kraftledningsprojekt Västersundom- Nordsjö, Vanda - Helsingfors
Publicerad: 17-07-2015

Bedömningsprogrammet har mottagits: 15.1.2007 Bedömningsprogrammet finns påseende: 22.1-15.3.2007 Kungörelse om bedömningsprogrammet (pdf 28 Kb): 12.1.200 Begäran om bedömningsprog...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > 400 kV kraftledningsprojekt Västersundom- Nordsjö, Vanda - Helsingfors