Gå till innehållet


1
2
3
4
...
10
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar

Aktuellt
Innehållssidå | Publicerad: 31.3.2020

Uppdatas......

Västra Finlands vattentjänststrategi 2050 > Aktuellt
Etusivu_iso_kuvanosto_sv
Innehållssidå | Publicerad: 31.3.2020

© Ilkka Lastumäki / SYKE Finska vikens vattenmassa har blivit omblandad och syresituationen är bättre än på flera år Pressmeddelanden 31.3.2020 Finlands miljöcentral Under......

Etusivu_iso_kuvanosto_sv
Finska vikens vattenmassa har blivit omblandad och syresituationen är bättre än på flera år
Pressmeddelande | Publicerad: 31.3.2020

I månadsskiftet januari-februari konstaterades anmärkningsvärda förändringar i Finska vikens tillstånd. Med undantag av de östligaste observationsstationerna hade Finska vikens vattenmassa i slutet av......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Hav > Finska vikens vattenmassa har blivit omblandad och syresituationen är bättre än på flera år
Hav > Uppföljning av Östersjöns tillstånd > Finska vikens vattenmassa har blivit omblandad och syresituationen är bättre än på flera år
St1 Oy:s Bränsleterminal och kaj - Ingå Joddböle
Publicerad: 31.3.2020

Beskrivning av projektet St1 har planer på att bygga en ny terminal och kaj på hamn- och industriområdet i Ingå Joddböle. Verksamheten omfattar terminalfunktionerna i hamnen (lossning av fartyg)...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > St1 Oy:s Bränsleterminal och kaj - Ingå Joddböle
Västra Finlands vattentjänststrategi 2050
Innehållssidå | Publicerad: 31.3.2020

Sidan är under uppbyggnad....

Västra Finlands vattentjänststrategi 2050
Etusivu_2_iso_kuvanosto_sv
Innehållssidå | Publicerad: 27.3.2020

© Mikael Ahlfors Forststyrelsens naturtjänster stänger överfulla rastplatser – Minister Mikkonen: Nu är det läge att varva ner i närliggande naturområden, undvik dock platser med my......

Etusivu_2_iso_kuvanosto_sv
Det mest betydande fågelvattnet i inlandet restaureras inom livsmiljöprogrammet Helmi: Grunddamm och muddring av fågelvattnet i Siikalahti
Pressmeddelande | Publicerad: 26.3.2020

Forststyrelsen ansöker om tillstånd för restaurering av fågelvattnet i Siikalahti i Parikkala. Forststyrelsen har lämnat in en tillståndsansökan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland för anläg......

Natur > Det mest betydande fågelvattnet i inlandet restaureras inom livsmiljöprogrammet Helmi: Grunddamm och muddring av fågelvattnet i Siikalahti
Arbetet för att minska bostadslösheten fortsätter – stöd till kommunerna, boenderådgivningen blir lagstadgad
Pressmeddelande | Publicerad: 24.3.2020

Regeringens mål är att halvera bostadslösheten före utgången av 2023. Arbetet fortsätter inom ramen för det treåriga samarbetsprogram för halvering av bostadslösheten som miljöministeriet inledde i bö......

Boende > Arbetet för att minska bostadslösheten fortsätter – stöd till kommunerna, boenderådgivningen blir lagstadgad
Vägtrafiken en betydande källa till mikroplast
Pressmeddelande | Publicerad: 24.3.2020

Finlands miljöcentrals utredning ger en mer exakt bild av nedskräpningen i den finländska marina miljön. På stränder i närheten av bosättning är 90 procent av skräpet som kan ses med blotta ögat olika......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Hav > Vägtrafiken en betydande källa till mikroplast
Kartor och statistik > Vägtrafiken en betydande källa till mikroplast
Konsumtion och produktion > Vägtrafiken en betydande källa till mikroplast
Finlands bästa landskapsprojekt utses för sjunde gången
Pressmeddelande | Publicerad: 23.3.2020

Det är åter dags för tävlingen Finlands bästa landskapsprojekt. Miljöministeriet ordnar vartannat år denna tävling för att efterlysa projekt som på ett lyckat sätt har bidragit till att vårda, skydda ......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Livsmiljön och planläggning > Finlands bästa landskapsprojekt utses för sjunde gången
Natur > Finlands bästa landskapsprojekt utses för sjunde gången
Natur > Landskap > Finlands bästa landskapsprojekt utses för sjunde gången
Natur > Landskap > Tävlingen Finlands bästa landskapsprojekt > Finlands bästa landskapsprojekt utses för sjunde gången
Fördröjningar på byggarbetsplatserna att vänta på grund av minskad tillgång till arbetskraft
Pressmeddelande | Publicerad: 20.3.2020

Regeringen har beslutat att begränsa trafiken över Finlands gränser från och med den 19 mars, vilket gäller också dem som pendlar till arbetet. Begränsningarna påverkar den finska byggbranschen, där s......

Byggande > Fördröjningar på byggarbetsplatserna att vänta på grund av minskad tillgång till arbetskraft
Rekommendationer säkerställer smidig avfallshantering trots coronaviruset – inga förändringar i hushållens avfallssortering
Pressmeddelande | Publicerad: 20.3.2020

Miljöministeriet och social- och hälsovårdsministeriet informerar: Det är osannolikt att man smittas av coronaviruset via avfall. Enligt aktuella uppgifter medför det rådande läget inga förändringa......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Konsumtion och produktion > Avfall och avfallshantering > Rekommendationer säkerställer smidig avfallshantering trots coronaviruset – inga förändringar i hushållens avfallssortering
Konsumtion och produktion > Rekommendationer säkerställer smidig avfallshantering trots coronaviruset – inga förändringar i hushållens avfallssortering

Publicerad: 16.3.2020

Västra Finlands vattentjänststrategi 2050 >
Nu erbjuds möjlighet till finansiering, gruppstöd och gemensam utveckling för små klimatförsök i kommunerna
Pressmeddelande | Publicerad: 16.3.2020

Miljöministeriets program Kommunernas klimatlösningar öppnade på måndagen en ansökningsomgång för finansiering av små klimatförsök som stöder en minskning av kommunernas utsläpp. De försök som väljs u......

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Nu erbjuds möjlighet till finansiering, gruppstöd och gemensam utveckling för små klimatförsök i kommunerna
Nytt program ska satsa på äldres boende
Pressmeddelande | Publicerad: 16.3.2020

Miljöministeriet har inlett ett åtgärdsprogram för äldre personers boende 2020–2022. Målet är att hjälpa de äldre och kommunerna att förutse och förbereda sig på förändringar i boendet, öka utbudet av......

Boende > Nytt program ska satsa på äldres boende
Minister Mikkonen: Kommissionens handlingsplan för cirkulär ekonomi en viktig öppning för att lösa hållbarhetskrisen – Det är viktigt att produkterna planeras så att de är hållbara och kan repareras
Pressmeddelande | Publicerad: 11.3.2020

”Handlingsplanen för cirkulär ekonomi, som kommissionen offentliggjorde i dag, är en viktig öppning för att lösa hållbarhetskrisen. Den fokuserar starkt på hållbar produktplanering, vilket är nödvändi......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Klimat och luft > Minister Mikkonen: Kommissionens handlingsplan för cirkulär ekonomi en viktig öppning för att lösa hållbarhetskrisen – Det är viktigt att produkterna planeras så att de är hållbara och kan repareras
Konsumtion och produktion > Minister Mikkonen: Kommissionens handlingsplan för cirkulär ekonomi en viktig öppning för att lösa hållbarhetskrisen – Det är viktigt att produkterna planeras så att de är hållbara och kan repareras
Mer än 600 000 euro beviljas till klimatprojekt i kommuner och regioner
Pressmeddelande | Publicerad: 10.3.2020

Miljöministeriets program Kommunernas klimatlösningar har beslutat att med en summa på sammanlagt 640 000 euro stödja 14 projekt som har som mål att påskynda klimatarbetet i kommunerna och regionerna.......

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Mer än 600 000 euro beviljas till klimatprojekt i kommuner och regioner
Målet med renoveringsstrategin är att minska utsläppen från byggnadsbeståndet med 90 procent före 2050
Pressmeddelande | Publicerad: 10.3.2020

Finlands långsiktiga renoveringsstrategi har färdigställts. Strategin gäller de bostads- och servicebyggnader som uppförts före ingången av 2020. Det finns sammanlagt 1,4 miljoner byggnader av detta s......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Byggande > Byggnadens energi- och ekoeffektivitet > Målet med renoveringsstrategin är att minska utsläppen från byggnadsbeståndet med 90 procent före 2050
Byggande > Målet med renoveringsstrategin är att minska utsläppen från byggnadsbeståndet med 90 procent före 2050
Byggande > Underhåll och reparation av fastighet > Målet med renoveringsstrategin är att minska utsläppen från byggnadsbeståndet med 90 procent före 2050
Klimat och luft > Målet med renoveringsstrategin är att minska utsläppen från byggnadsbeståndet med 90 procent före 2050
Batterimaterialproduktion, Finnish Battery Chemicals Oy, Karleby, Vasa, Fredrikshamn och Kotka
Publicerad: 6.3.2020

Beskrivning av projektet Finnish battery chemicals Oy som ar dotterbolag av Finlands Malmförädling Ab har inlett MKB-förfarandet av två nya fabriker för framställande av prekursor (pCAM) och ka...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Batterimaterialproduktion, Finnish Battery Chemicals Oy, Karleby, Vasa, Fredrikshamn och Kotka
Minister Mikkonen: Kommissionens förslag till klimatlag är ett viktigt steg mot ett klimatneutralt Europa, men målet för 2030 måste skärpas snabbare
Pressmeddelande | Publicerad: 4.3.2020

”Det förslag till klimatlag som kommissionen i dag har lagt fram är ett viktigt steg mot ett klimatneutralt EU 2050. Europeiska unionen bör visa ledarskap när det gäller att begränsa klimatförändringe......

Klimat och luft > Minister Mikkonen: Kommissionens förslag till klimatlag är ett viktigt steg mot ett klimatneutralt Europa, men målet för 2030 måste skärpas snabbare

1
2
3
4
...
10
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar