Gå till innehållet


1
2
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar

Adven Oy:s biogasanläggning, Hangö
Publicerad: 7.5.2020

  Beskrivning av projektet Adven Oys biogasanläggning i Hangö kommer att ligga i omedelbar närhet av Genecor i fabriksområdet på Orionsgatan 4. Fastighetsägaren är staden Hangö. Område...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Adven Oy:s biogasanläggning, Hangö
Behandlingsanläggning för farligt avfall, Korsholm
Publicerad: 15.4.2020

Beskrivning av projekt Kierto Ympäristöpalvelut Oy har till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTM-centralen) skickat ett bedömningsprogram enligt lagen om förfarandet vid...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Behandlingsanläggning för farligt avfall, Korsholm
Utvidgningen av Petikkotoppen, Vanda Stad
Publicerad: 26.8.2019

Beskrivning av projektet Petikkotoppens (f.d. Långmossens) fyllnadsbacke är ett i bruk varande deponiområde för jordmassor. Området är beläget i Vanda stad i Petikko stadsdel. I detta miljökonse...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Utvidgningen av Petikkotoppen, Vanda Stad
Remeo Ab:s återvinningsanläggning, Vanda
Publicerad: 16.8.2018

Beskrivning av projektet Remeo Oy planerar att koncentrera avfallshanteringen till östra sidan av förbränningsanläggningen på Långmossebergen i Vanda. En mekanisk anläggning för avfallssortering...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Remeo Ab:s återvinningsanläggning, Vanda
Jeppo Biogas Ab:s utvidgning av verksamheten vid biogasanläggningen i Jeppo, Nykarleby
Publicerad: 9.8.2016

Beskrivning av projektet Jeppo Biogas Ab har till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten skickat ett program för miljökonsekvensbedömning enligt lagen om förfarandet vid miljök...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Jeppo Biogas Ab:s utvidgning av verksamheten vid biogasanläggningen i Jeppo, Nykarleby
Westenergy Oy Ab, ökning av avfallsförbränningskapaciteten, Korsholm
Publicerad: 17.7.2015

Beskrinving av projekt Westenergy Oy Ab äger och upprätthåller en avfallsförbränningsanläggning som togs i drift i Korsholm 2012. Anläggningen planerades för förbränning av 150 000 ton per år, m...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Westenergy Oy Ab, ökning av avfallsförbränningskapaciteten, Korsholm
Jordtäktverksamhetet i Bastukärr i Sibbo av företaget Rudus Oy
Publicerad: 17.7.2015

Beskrivning av projektet Projektet gäller stentäkt, mottagning av ren marksubstans samt återvinning av stenmaterial på om-rådet Bastukärr i Sibbo. Projektområdets totala areal är cirka 100 hekta...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Jordtäktverksamhetet i Bastukärr i Sibbo av företaget Rudus Oy
Jordtäktverksamhetet av företaget Esbogård Ab, Esbo
Publicerad: 17.7.2015

Bedömningsprogrammet (sammandraget på svenska)   har mottagits: 5.5.2014 (pdf 7,1 Mb) Bedömningsprogrammet finns påseende: 12.5.2014 - 13.6.2014 Kungörelsen  om bedö...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Jordtäktverksamhetet av företaget Esbogård Ab, Esbo
Produktionområdet av Rudus Oy i Ingå
Publicerad: 17.7.2015

MKB-programmet (sidor 1-57) (8,64 Mb) MKB-projektet (sidor 58-107) (5,44 Mb)  har mottagits: 18.12.2013 Bilaga nr 1 (på finska) Bedömningsprogrammet finns påseende: 30.12.20...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Produktionområdet av Rudus Oy i Ingå
NCC Roads Oy Återvinningsterminalen i Åboregionen - Åbo-Masku-Rusko
Publicerad: 17.7.2015

Miljökonsekvensbedömningsprogrammet Programmet del1 (2,4 Mt), osa2 (3,4 Mt) Kungörelse om bedömningsprogram Blankett för åsikt för bedömningsprogram Bedömningsskri...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > NCC Roads Oy Återvinningsterminalen i Åboregionen - Åbo-Masku-Rusko
Biokraftverk i Kervo
Publicerad: 17.7.2015

Bedömningsprogrammet har mottagits: 2.1.2004 Bedömningsprogrammet finns påseende: 9.2. - 11.3.2004 Kungörelse om bedömningsprogrammet (word 32 kb): 30.1.2004 Informa...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Biokraftverk i Kervo
Återvinningspark i Kervo
Publicerad: 17.7.2015

...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Återvinningspark i Kervo
Östra Nylands Avfallsservice Ab:s avfallsbehandlingscetral, Sibbo, Borgå
Publicerad: 17.7.2015

Bedömningsprogrammet har mottagits: 16.3.2004 Bedömningsprogrammet finns påseende: 17.3. - 13.5.2004 Kungörelse om...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Östra Nylands Avfallsservice Ab:s avfallsbehandlingscetral, Sibbo, Borgå
Anläggningen för framställning av betong- och tegelkross i Västersundom, Vanda
Publicerad: 17.7.2015

  Bedömningsprogrammet har mottagits: 26.3.2004 Bedömningsprogrammet finns påseende: 12.4. - 31.5.2004 ...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Anläggningen för framställning av betong- och tegelkross i Västersundom, Vanda
Alternativ användning av avstjälpningsplatsens utvidningsområde vid SAD:s avfallshanteringscentral, Esbo
Publicerad: 17.7.2015

Bedömningsprogrammet har mo...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Alternativ användning av avstjälpningsplatsens utvidningsområde vid SAD:s avfallshanteringscentral, Esbo
Brytning av området för avfallscentral i Sköldvik, Borgå
Publicerad: 17.7.2015

Bedömningsprogrammet har mottagits: 1.3.2007 Bedömningsprogrammet finns påseende: 6.3. – 3.5.2007 Kungörelse om bedömningsprogrammet (pdf 21 Kb): 1.3.2007 Informationsmöten: - To...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Brytning av området för avfallscentral i Sköldvik, Borgå
Utveckling av SAD:s avfallshanteringscentral, Esbo
Publicerad: 17.7.2015

  Bedömn...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Utveckling av SAD:s avfallshanteringscentral, Esbo
Utvidgning av deponin för överskottsjord på Pitkäsuo, Vanda
Publicerad: 17.7.2015

Bedömningsprogrammet har mottagits:11.12.2006 Bedömningsprogrammet finns påseende:8.1- 28.2.2007 Kungörelse om bedömningsprogrammet (pdf 21 Kb):27.12.2006 Informationsmöten: -den...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Utvidgning av deponin för överskottsjord på Pitkäsuo, Vanda
Förstoring av schaktbacken i Malmgård, Helsingfors
Publicerad: 17.7.2015

...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Förstoring av schaktbacken i Malmgård, Helsingfors
Behandling av överskottsmassor och stubbar från byggverksamhet samt lagring av stödkonstruktioner på Aurinkokallioområdet, Vanda
Publicerad: 17.7.2015

  Bedömningsprogrammet ( på finska.pdf , 3986 Kb) har mottagits: 22.5.2008 Sammandrag.pdf (853 Kb) Bedömningsprogrammet finns påseende: 28.5. - 10.7.2008 Kungörelse om b...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Behandling av överskottsmassor och stubbar från byggverksamhet samt lagring av stödkonstruktioner på Aurinkokallioområdet, Vanda

1
2
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar