Gå till innehålletBehandlingsanläggning för farligt avfall, Korsholm
Publicerad: 15.4.2020

Beskrivning av projekt Kierto Ympäristöpalvelut Oy har till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTM-centralen) skickat ett bedömningsprogram enligt lagen om förfarandet vid...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Behandlingsanläggning för farligt avfall, Korsholm
Boliden Kokkola Ab:s utvidgning av avstjälpningsplatsen för farligt avfall, Karleby
Publicerad: 12.2.2016

Beskrivning av projektet Boliden Kokkola Oy planerar att utvidag zinkfabrikens avstjälpningsplats för farligt avfall i Karleby. Avstjälpningsplatsen ligger på Yxpila storindustriområde på d...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Boliden Kokkola Ab:s utvidgning av avstjälpningsplatsen för farligt avfall, Karleby
Alternativ användning av avstjälpningsplatsens utvidningsområde vid SAD:s avfallshanteringscentral, Esbo
Publicerad: 17.7.2015

Bedömningsprogrammet har mo...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Alternativ användning av avstjälpningsplatsens utvidningsområde vid SAD:s avfallshanteringscentral, Esbo
Utveckling av SAD:s avfallshanteringscentral, Esbo
Publicerad: 17.7.2015

  Bedömn...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Utveckling av SAD:s avfallshanteringscentral, Esbo
Central för behandling av förorenad jord, Risten, Lojo
Publicerad: 17.7.2015

Bedömningsprogrammet har mo...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Central för behandling av förorenad jord, Risten, Lojo
En återvinningsanläggning för organiskt avfall av företaget Solvera Oy
Publicerad: 17.7.2015

MKB-programmet, Solvera Oy  (pdf 3,06 Mb) har mottagits: 3.10.2013 Bedömningsprogrammet finns påseende: 14.10.2013 - 22.11.2013 Kungörelse, Solvera Oy  (pdf 73,6 Kb) ...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > En återvinningsanläggning för organiskt avfall av företaget Solvera Oy