Mottagning av jordmaterial i Greggböle, Lovisa
Publicerad: 31-05-2021

Beskrivning av projektet NCC innehar ett befintligt bergtäktsområde i Greggböle i Lovisa. För närvarande finns det för området ett gällande gemensamt tillstånd enligt marktäktslagen och miljösky...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Mottagning av jordmaterial i Greggböle, Lovisa
Vanda Energi Ab:s förbränningsanläggning för impregnerat träavfall, Vanda
Publicerad: 05-04-2021

Beskrivning av projektet I projektet byggs en ny förbränningsanläggning för farligt avfall där impregnerat träavfall som inte kan återvinnas förbränns i en rosterpanna. Utöver impregnerat trä br...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Vanda Energi Ab:s förbränningsanläggning för impregnerat träavfall, Vanda
Vanda Energi Oy:s förbränningsanläggning för farligt avfall, Vanda
Publicerad: 15-09-2020

Beskrivning av projektet Vanda Energi planerar att bygga en anläggning för termisk behandling av farligt avfall där den värmeenergi som uppstår vid behandlingen utnyttjas för energiproduktion. P...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Vanda Energi Oy:s förbränningsanläggning för farligt avfall, Vanda
Behandlingsanläggning för farligt avfall, Korsholm
Publicerad: 15-04-2020

Beskrivning av projekt I avfallsbehandlingsanläggningen kommer man att utföra sortering av styckegods av farligt avfall och ha behandlingsprocesser för farligt avfall i vätskeform för oljehaltig...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Behandlingsanläggning för farligt avfall, Korsholm
Boliden Kokkola Ab:s utvidgning av avstjälpningsplatsen för farligt avfall, Karleby
Publicerad: 12-02-2016

Beskrivning av projektet Boliden Kokkola Oy planerar att utvidag zinkfabrikens avstjälpningsplats för farligt avfall i Karleby. Avstjälpningsplatsen ligger på Yxpila storindustriområde på d...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Boliden Kokkola Ab:s utvidgning av avstjälpningsplatsen för farligt avfall, Karleby
Alternativ användning av avstjälpningsplatsens utvidningsområde vid SAD:s avfallshanteringscentral, Esbo
Publicerad: 17-07-2015

Bedömningsprogrammet har mo...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Alternativ användning av avstjälpningsplatsens utvidningsområde vid SAD:s avfallshanteringscentral, Esbo
Utveckling av SAD:s avfallshanteringscentral, Esbo
Publicerad: 17-07-2015

  Bedömn...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Utveckling av SAD:s avfallshanteringscentral, Esbo
Central för behandling av förorenad jord, Risten, Lojo
Publicerad: 17-07-2015

Bedömningsprogrammet har mo...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Central för behandling av förorenad jord, Risten, Lojo
En återvinningsanläggning för organiskt avfall av företaget Solvera Oy
Publicerad: 17-07-2015

MKB-programmet, Solvera Oy  (pdf 3,06 Mb) har mottagits: 3.10.2013 Bedömningsprogrammet finns påseende: 14.10.2013 - 22.11.2013 Kungörelse, Solvera Oy  (pdf 73,6 Kb) ...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > En återvinningsanläggning för organiskt avfall av företaget Solvera Oy