etusivu_rahoitus_sv

Påbörja förberedelserna för att ansöka om finansiering till vattenvårdsprojekt redan under sommaren (ym.fi)
Programmet för effektiviserat vattenskydd berörda parter att ansöka om finansiering till vattendragsrestaurering samt till vattenhanteringen inom jord- och skogsbruket. Ansökningsomgången inleds på hösten men det är bra att redan under sommaren förbereda sig på att ansöka om finansiering.

Understöd för avstående från oljeuppvärmning i bostadsbyggnader (ely-keskus.fi)
Ägare till småhus som används som bostad året runt erbjuds statsunderstöd för att slopa oljeuppvärmningssystemet och ersätta oljeuppvärmningssystemet med andra uppvärmningsformer.

Publicerad 02-12-2020 kl. 8.40, uppdaterad 21-07-2021 kl. 16.57