Gå till innehållet

Ytvattnens status

Aktuellt

Vattenvården, havsvården och förebyggandet av översvämningsskador

Bekanta dig med planerna som gäller åren 2016–2021. Mer: www.miljo.fi/paverkavatten

Regional information på svenska finns bara från NTM-centralen i Södra Österbotten, välj NTM-central