Gå till innehållet

Åtgärdsprogram för vattenvården i Nyland

Förslag till åtgärdsprogram för vattenvården i Nyland 2022–2027

Syftet med vattenvården är att förbättra och upprätthålla status i våra vatten. För tillfället pågår samrådet om förslaget till vattenförvaltningsplan för Kymmene älvs-Finska vikens vattenförvaltningsområde. Förvaltningsplanen är ett sammandrag av de regionala åtgärdsprogrammen, i vilka behandlas status, mål för och åtgärder i våra vatten regionalt. Samråd ordnas under tiden 2.11.2020 – 14.5.2021.

Noggrannare information om vattenstatus, mål och åtgärder i våra vatten finns:

 

Åtgärdsprogrammet som är i kraft 2016–2021

Syftet med åtgärdsprogrammet är att yt- och grundvattnen ska nå god status. Programmet innehåller information om vattendragens status och belastning. I programmet bedöms dessutom åtgärderna i syfte att uppnå och bevara god status i vattnen. I programmet föreslås också tilläggstid för de vattendrag som inte kan nå god status med nuvarande metoder fram till år 2027. Åtgärdsprogrammet har beretts i samarbete med regionens samarbetsgrupp för vattenvård. 

 

Åtgärdsprogram för vattenvården i Nyland 2010–2015

Espoo
© Bild: Leena Eerola

 

 

Publicerad 2.12.2013 kl. 14.10, uppdaterad 5.11.2020 kl. 15.45