Åtgärdsprogram och verkställande av åtgärderna - Nyland

Åtgärdsprogram för vattenvården i Nyland 2022–2027

Syftet med vattenvården är att förbättra och upprätthålla status i våra vatten. Information om vattnens status och de faktorer som påverkar vattnen samt om nödvändiga åtgärder för att uppnå och upprätthålla god vattenstatus ges i vattenförvaltningsplanerna och de åtgärdsprogram som kompletterar planerna. Nyland ingår i Kymmene älvs-Finska vikens vattenförvaltningsområde. Åtgärdsprogrammet har beretts i samarbete med regionens samarbetsgrupp för vattenvård.

Noggrannare information om vattenstatus, mål och åtgärder i våra vatten finns i följande rapporter på nätet:

Följ genomförandet av åtgärderna för vatten- och havsvården:
https://seuranta.vaikutavesiin.fi/sv/

 

Åtgärdsprogram för vattenvården i Nyland 2016–2021

 

Åtgärdsprogram för vattenvården i Nyland 2010–2015

Espoo
© Bild: Leena Eerola

 

 

Publicerad 02-12-2013 kl. 14.10, uppdaterad 04-08-2022 kl. 14.42