Åtgärdsprogram för vattenvården i Nyland

Förslag till åtgärdsprogram för vattenvården i Nyland 2022–2027

Syftet med vattenvården är att förbättra och upprätthålla status i våra vatten. Information om vattnens status och de faktorer som påverkar vattnen samt om nödvändiga åtgärder för att uppnå och upprätthålla god vattenstatus ges i vattenförvaltningsplanerna och de åtgärdsprogram som kompletterar planerna. Samråd om förslaget till vattenförvaltningsplan för Kymmene älvs-Finska vikens vattenförvaltningsområde åren 2022–2027 ordnades från 2.11.2020–14.5.2021. Vi tackar för responsen.

Noggrannare information om vattenstatus, mål och åtgärder i våra vatten finns:

 

Åtgärdsprogrammet som är i kraft 2016–2021

Syftet med åtgärdsprogrammet är att yt- och grundvattnen ska nå god status. Programmet innehåller information om vattendragens status och belastning. I programmet bedöms dessutom åtgärderna i syfte att uppnå och bevara god status i vattnen. I programmet föreslås också tilläggstid för de vattendrag som inte kan nå god status med nuvarande metoder fram till år 2027. Åtgärdsprogrammet har beretts i samarbete med regionens samarbetsgrupp för vattenvård. 

 

Åtgärdsprogram för vattenvården i Nyland 2010–2015

Espoo
© Bild: Leena Eerola

 

 

Publicerad 02-12-2013 kl. 14.10, uppdaterad 30-09-2021 kl. 8.41