Gå till innehållet

Åtgärdsprogram för vattenvården i Nyland

Syftet med åtgärdsprogrammet är att yt- och grundvattnen ska nå god status. Programmet innehåller information om vattendragens status och belastning. I programmet bedöms dessutom åtgärderna i syfte att uppnå och bevara god status i vattnen. I programmet föreslås också tilläggstid för de vattendrag som inte kan nå god status med nuvarande metoder fram till år 2027. Åtgärdsprogrammet har beretts i samarbete med regionens samarbetsgrupp för vattenvård. 

Åtgärdsprogrammet och genomföring av åtgärderna 2010-2015

Espoo
© Bild: Leena Eerola

 

 

Publicerad 2.12.2013 kl. 14.10, uppdaterad 26.4.2016 kl. 15.17