Gå till innehållet

Åtgärdsprogram - Egentliga Finland och Satakunta

Syftet med åtgärdsprogrammen är att yt- och grundvattnen ska nå god status. Programmen innehåller information om vattendragens status och belastning. I programmen bedöms dessutom åtgärderna som syftar till att uppnå och bevara god status i vattnen. I programmen föreslås också tilläggstid för de vattendrag som inte kan nå god status med nuvarande metoder fram till år 2021.

Åtgärdsprogrammen har beretts i samarbete med regionens samarbetsgrupp för vattenvården. På Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland område har 5 åtgärdsprogram utarbetats:

Åtgärdsprogrammen och genomföring av åtgärderna 2010-2015

Åtgärdsprogrammen nedan var i kraft under den föregående vattenvårdsperioden:

Mer information:

Ytvatten

Överinspektör Sanna Kipinä-Salokannel, tfn. 0295 022 879, fornamn.efternamn@ely-centralen.fi

Grundvatten

Överinspektör Maria Mäkinen, tfn. 0295 022 913, fornamn.k.efternamn@ely-centralen.fi

Publicerad 3.12.2015 kl. 14.00, uppdaterad 9.12.2015 kl. 13.26