Gå till innehållet

Deltagande i vattenvården

Påverka vattnen!

Vattenförvaltningsplanerna som täcker hela Finland, och som sträcker sig till år 2021, godkändes i statsrådet i slutet av år 2015. Nu uppdateras  förvaltningsplanerna inför planeringsperioden 2021–2027. Samråd om arbetsprogrammet för planeringen och de väsentliga frågorna och miljörapporten i anslutning till vattenförvaltningsplanen ordnades 8.1.2018–9.7.2018.

Samrådsdokument och kungörelser

Samrådsdokument för Kymmene älvs-Finska vikens vattenförvaltningsområde  (doria.fi)

 

NTM-centralernas samarbetsgruppen för vattenvården

Samarbetsgrupperna för vattenvården, som NTM-centralen har kallat samman, deltar i beredningen av förvaltningsplanerna. Samarbetsgrupperna fortsätter sin verksamhet och behandlar verkställandet av målen och åtgärderna för vattenvården.

Publicerad 5.1.2018 kl. 12.37, uppdaterad 10.7.2018 kl. 14.00