Deltagande i vattenvården

Samråd om förslaget till vattenförvaltningsplan för Kymmene älvs-Finska vikens vattenförvaltningsområde åren 2022–2027 ordnades från 2.11.2020–14.5.2021. Vi tackar för responsen. Utgående från responsen utarbetas en förvaltningsplan för statsrådsbehandling i slutet av året.

Sammandrag av samrådsrespons på finska:

Förslag till förvaltningsplan:

Förslagen till åtgärdsprogram:

 

Samråd om väsentliga frågor och arbetsprogrammet för vattenvården ordnades år 2018

Vattenförvaltningsplanerna som täcker hela Finland, och som sträcker sig till år 2021, godkändes i statsrådet i slutet av år 2015. Nu uppdateras  förvaltningsplanerna inför planeringsperioden 2021–2027. Samråd om arbetsprogrammet för planeringen och de väsentliga frågorna och miljörapporten i anslutning till vattenförvaltningsplanen ordnades 8.1.2018–9.7.2018.

Samrådsdokument

Samrådsdokument för Kymmene älvs-Finska vikens vattenförvaltningsområde  (doria.fi)

 

NTM-centralernas samarbetsgruppen för vattenvården

Samarbetsgrupperna för vattenvården, som NTM-centralen har kallat samman, deltar i beredningen av förvaltningsplanerna. Samarbetsgrupperna fortsätter sin verksamhet och behandlar verkställandet av målen och åtgärderna för vattenvården.

Publicerad 05-01-2018 kl. 12.37, uppdaterad 30-09-2021 kl. 8.53