Deltagande i vattenvården

Samråd om förslaget till vattenförvaltningsplan för Kymmene älvs-Finska vikens vattenförvaltningsområde åren 2022–2027 ordnas under tiden 2.11.2020 14.5.2021.

De kan ge respons

  • via remisstjänsten (systemet fordrar registrering)
  • per e-post: registratur.nyland(at)ntm-centralen.fi
  • med brev: NTM-centralen i Nyland, registraturen, PB 36, 00521 Helsingfors

Förslagen till åtgärdsprogram

Vattenförvaltningsplanerna som täcker hela Finland, och som sträcker sig till år 2021, godkändes i statsrådet i slutet av år 2015. Nu uppdateras  förvaltningsplanerna inför planeringsperioden 2021–2027. Samråd om arbetsprogrammet för planeringen och de väsentliga frågorna och miljörapporten i anslutning till vattenförvaltningsplanen ordnades 8.1.2018–9.7.2018.

Samrådsdokument

Samrådsdokument för Kymmene älvs-Finska vikens vattenförvaltningsområde  (doria.fi)

 

NTM-centralernas samarbetsgruppen för vattenvården

Samarbetsgrupperna för vattenvården, som NTM-centralen har kallat samman, deltar i beredningen av förvaltningsplanerna. Samarbetsgrupperna fortsätter sin verksamhet och behandlar verkställandet av målen och åtgärderna för vattenvården.

Publicerad 5.1.2018 kl. 12.37, uppdaterad 2.11.2020 kl. 13.12