Organisering av vattenvården på Kumo älvs-Skärgårdshavets-Bottenhavets förvaltningsområde

Regionens närings-, trafik- och miljöcentraler är ansvarsmyndigheter på vattenförvaltningsområdet. Vattenförvaltningsområdet Kumo älv - Skärgårdshavet - Bottenhavet (det västra vattenförvaltningsområdet, VHA 3) hör till Närings-, trafik- och miljöcentralerna i Södra Österbottens, Egentliga Finlands, Birkalands, Tavastlands och Mellersta Finlands verksamhetsområden.

På varje vattenförvaltningsområde har en av närings-, trafik- och miljöcentralerna valts till att koordinera vattenvårdsarbetet på vattenförvaltningsområdet och rapportera uppställda mål, planer, åtgärder och fullföljandet av målen varje förvaltningsperiod. På vattenförvaltningsområdet Kumo älv - Skärgårdshavet - Bottenhavet har Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten koordineringsansvaret.

Närings-, trafik- och miljöcentralerna på vattenförvaltningsområdet Kumo älv - Skärgårdshavet - Bottenhavet

NTM-central Adress Webbsidor
NTM-centralen i Södra Österbotten Alvar Aallon katu 8, PB 156,
60101 Seinäjoki
www.ntm-centralen.fi/sodraosterbotten
NTM-centralen i Egentliga Finland

Lemminkäinengatan 14-18 B, PB 523,
20801 Åbo

www.ntm-centralen.fi/egentligafinland
NTM-centralen i Birkaland Yliopistonkatu 38, PB
297, 33101 Tammerfors
www.ntm-centralen/birkaland
NTM-centralen i Tavastland Birger Jaarlin katu 13,
PB 131, 13101
Tavastehus
www.ntm-centralen/tavastland
NTM-centralen i Mellersta Finland Cygnauksenkatu 1, PB 250, 40100 Jyväskylä www.ntm-centralen/mellerstafinland

Ledamöter i styrgruppen för västra vattenförvaltningsområdet skilt för varje NTM-central

Styrgruppen
Karoliina Laakkonen-Pöntys, NTM-centralen i Södra Österbotten (ordf.)
Vincent Westberg, NTM-centralen i Södra Österbotten (koordinator)
Heta Latvala, NTM-centralen i Södra Österbotten (sekreterare)
Mari Rajala, NTM-centralen i Birkaland  (vice ordf.)
Liisa Maria Rautio, NTM-centralen i Södra Österbotten
Olli Madekivi, NTM-centralen i Egentliga-Finland
Mirja Koskinen, NTM-centralen i Egentliga-Finland
Tommi Muilu, NTM-centralen i Tavastland
Petri Siiro, NTM-centralen i Tavastland
Kari Lehtinen, NTM-centralen i Mellersta Finland
Anne Laine, NTM-centralen i Norra Österbotten
Hannu Salo, NTM-centralen i Egentliga-Finland
Suppleanter
Sanna Kipinä-Salokannel, NTM-centralen i Egentliga-Finland

Samarbetsgrupperna i vattenförvaltningsområdet för Kumo älv-Skärgårdshavet-Bottenhavet 

De regionala närings-, trafik- och miljöcentralerna i Kumo älvs-Skärgårdshavets-Bottenhavets vattenförvaltningsområde kallade samman samarbetsgrupper i enlighet med förordningen om vattenförvaltningsområden. Till samarbetsgrupperna har man kallat representanter för centrala statliga och kommunala myndigheter, näringar, organisationer, ägare av vattenområden och vattenanvändare som påverkar nyttjandet och skyddet av vattnen och vattenstatus i närings-, trafik- och miljöcentralernas verksamhetsområde.

Publicerad 28-10-2020 kl. 8.59, uppdaterad 28-10-2020 kl. 9.02