Vattenvårdsplanering och samarbete

aktuellt

Statsrådet fattade beslut om en havsförvaltningsplan och sju regionala vattenförvaltningsplaner för åren 2022–2027. Dessutom godkände jord- och skogsbruksministeriet planerna för hantering av översvämningsrisker. Målet för vatten- och havsförvaltningen är att vattnen ska uppnå åtminstone god status och att statusen inte ska försämras.

Målet är god vattenstatus

Målet för vattenvården i hela EU är att yt- och grundvattnen ska uppnå åtminstone god status. Samtidigt får statusen inte heller bli sämre.

Vattenvården planeras inom sju vattenförvaltningsområden på det finska fastlandet. Information om vattnens status och de faktorer som påverkar vattnen samt om nödvändiga åtgärder för uppnå och upprätthålla god vattenstatus ges i vattenförvaltningsplanerna och de åtgärdsprogram som kompletterar planerna.

Publicerad 17-05-2021 kl. 9.29, uppdaterad 17-12-2021 kl. 13.33