Grundvatten i Finland

Jaamankangas.
© Foto: Mirjam Orvomaa

Grundvatten finns överallt - men i Finland är grundvattenformationerna huvudsakligen belägna i åsar, moränformationer och slutmoränformationer. Tjockleken av akvifärerna är i allmänhet cirka 10 meter och formationerna är utspridda och små i global jämförelse. Grundvattenytan är vanligen 3 - 5 meter under markytan och i åsar t.o.m upp till 50 meter. Finlands akvifärer rankas i naturlig kvalitet bland de bästa reserverna av grundvatten i världen (exklusive områden där kvaliteten försvagas p.g.a geologiska egenskaper). Eftersom beskyddande skikten är tunna, är kvalitetsförändring känsligt för föroreningar och klimatförändringarna.

Det huvudsakliga syftet med kartläggning och klassificering av grundvattenområden har varit vattenförsörjning. Informationen kan också användas för att stödja planering av markanvändningen och grundvattenskydd. De viktigaste akvifererna kartlades och klassificerades under 1990-talet till så kallade grundvattenområden enlighet behoven av vattenförsörjning skyddsbehov (tidigare klasserna I-III). Den genomsnittliga arealen på grundvattenområden är 1 - 2 km2.

Lagstiftningen om grundvatten beskyddning uppdaterades i februari 2015 och ekosystem som är beroende av grundvatten (både terrestra och ytvatten) erkändes. Enligt den tidigare klassificeringen finns det över 6000 kartlagda grundvattenområden varav:

  • över 2 000 är viktiga för vattenförsörjning (klass 1)
  • 1 600 lämpar sig för vattenförsörjning (klass-2)

Användning av grundvatten

I Finland används rikligt med grundvatten som hushållsvatten och som råvattenkälla i vattenverk, eftersom det är naturligt av bättre kvalitet och mer skyddat från förorening än ytvatten. Grundvatten kan i allmänhet användas som sådant utan vidare behandlingar. Av det hushållsvatten som vattenverken distribuerar består till ca 63 % av grundvatten, vilket inkluderar också konstgjort grundvatten, som man tillverkar genom att leda ytvatten genom marken på grundvattenområden.

Regional information på svenska finns bara från NTM-centralen i Södra Österbotten, välj NTM-central

Grundvattenområden - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten

Under åren 2018-2021 har grundvattenområdena i NTM-centralen i Södra Österbottens område klassificerats enligt den förnyade lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen. Uppgifterna om grundvattenområdena har förts in i databasen för miljöskydd www.syke.fi/avointieto. Den riksomfattande geografiska informationsdatabasen över grundvattenområden uppdateras endast två gånger per år, vilket betyder att de sista uppdateringarna syns i databasen först i december 2021. Nedan aktuella pdf-kartor över grundvattenområdena skilt för varje kommun.

Grundvattenområdena avgränsas och klassificeras på nytt enligt bästa tillgängliga information. NTM-centralen kan ändra grundvattenområdenas gränser och klassificeringar på basis av den nya informationen. Gränserna och klassificeringen nkan ändras exempelvis om vattenuttag i området inleds eller upphör eller man får ny information om området hydrogeologi eller grundvattenberoende ekosystem. Samråd ordnas alltid om förslag till ändring av avgräsningen eller klassificeringen av grundvattenområden.

Tilläggsuppgifter:

NTM-centralen i Södra Österbotten:

Grundvattenområden enligt den nya klassificeringen skilt för varje kommun

Alajärvi

Alavus

Bötom

Etseri

Evijärvi

Halsua

Ilmajoki

Jakobstad

Kannus

Karleby

Kauhajoki

Kauhava

Kaustby

Korsholm

Korsnäs

Kristinestad

Kronoby

Kuortane

Kurikka

Laihela

Lappajärvi

Lappo

Larsmo

Lestijärvi

Malax

Nykarleby

Närpes

Pedersöre

Perho

Seinäjoki

Soini

Storkyro

Storå

Toholampi

Vasa

Vetil

Vimpeli

Vörå

Östermark

Grundvattenområdena på kartan

Genom att klicka på kommunens namn öppnas i webbtjänsten Paikkatietoikkuna ett kartblad där du kan bekanta dig med de grundvattenområden som finns i kommunen. Du kan dra i kartan i och precisera den. För grundvattenområdena har presentationsskalor angetts färdigt för webbtjänsten, vilket leder till att när man zoomar ut kartan till mindre skala, syns grundvattenområdenas gränser inte längre i kartfönstret.

Man får noggrannare uppgifter om varje grundvattenområde när man klickar på området. I kartfönstrets nedre kant kan man byta grundkartan till terrängkarta med angiven knapp.

Publicerad 18-08-2021 kl. 8.44, uppdaterad 18-08-2021 kl. 8.43
Publicerad 29-09-2020 kl. 9.51, uppdaterad 29-09-2020 kl. 9.51