Gå till innehållet

Utnyttjande av vattenresurser

Rent vatten, säkerhet och välfärd

Ärenden som gäller vatten sköts i samarbete med flera aktörer och förvaltningsområden. I det praktiska arbetet samordnas bland annat målsättningarna för hur vattentillgångarna och områdena används, för vattenskyddet, miljöhälsan och den inre säkerheten.

 flottan.556x240.jpg

Målsättningarna med hållbar användning av vatten

Jord- och skogsbruksministeriet kom tillsammans med ett brett samarbetsnätverk fram till bland annat följande målsättningar för användning av vatten:

  • Vattenvårdens risker kontrolleras från råvattenskällan till den inverkan som avloppsvattnet har.
  • I vattenregleringen förbereder man sig för översvämningsrisker och risker för torka enligt vattenområde.
  • Dammar och övriga vattendragskonstruktioner är säkra och fungerar i olika situationer.
  • I vattenhushållningen beaktar man förnybara energikällor, drar nytta av dem och deras effekter.
  • Mer i publikationen "Vesitalousstrategia 2011–2020.pdf" (på finska, 2 Mb, jord- och skogsbruksministeriet)
Publicerad 3.7.2013 kl. 12.36, uppdaterad 10.7.2019 kl. 14.00
Ämne: