Riksomfattande algöversikt 6.8.2020: Blågrönalgsituationen i havsområden är typisk för sensommaren, i insjöar är algmängderna mindre än vanligt

Pressmeddelande 06-08-2020 kl. 13.32
Satellitbild av Finlands havsområden onsdagen den 5.8. Alger på vattenytan och alger som är utblandade i vattnet kan observeras på Bottenhavets öppna havsområden. Kraftig molnighet på Skärgårdshavet försvårar observationerna i området. Också på Finska viken kan alger utblandade i vatten och ytblomningar observeras på de öppna havsområdena i vikens västra delar. Innehåller modifierad Copernicus-data, SYKE (2020). Satellitbilder finns i SYKEs TARKKA-tjänst.

Under den första veckan i augusti är blågrönalgsituationen i havsområden typisk för tidpunkten. I den riksomfattande uppföljningen av blågrönalger har observationer gjorts i synnerhet i sydvästra skärgården, vid Bottenhavets och Kvarkens kuster och i huvudstadsregionen. I insjöar har alger observerats i mindre mängder än vanligt, i stil med föregående veckorna. Endast i Södra Österbotten, Norra Savolax och Södra Savolax är blågrönalgsituationen i insjöar typisk för tidpunkten. I många regioner har det ostadiga vädret hindrat uppkomsten av ytblomningar av blågrönalger, men algmassorna som blandat sig i vatten kan åter stiga till ytan när vinden mojnar.

Mer på finska 

Meddela dina algobservationer i Insjö-havswikin

I Insjö-havswikin, som Finlands miljöcentral upprätthåller, har var och en möjlighet att inrätta en observationsplats och på den lagra algobservationer i insjöar och kustområden. Det går också att skicka enstaka observationer när man rör sig på vattnet. Observationerna kan lämnas i appen Havaintolähetti som också fungerar i smarttelefoner. Anmälda observationer syns på den riksomfattande kartan över algläget och stöder bedömningen av den riksomfattande algsituationen. Även observationer av att blågrönalger inte förekommer är viktiga.

Insjö-havswikin är en webbtjänst som tillhandahålls i samarbete mellan myndigheterna och medborgarna. I tjänsten ingår grundläggande uppgifter om alla insjöar och olika delar av Östersjön som överskrider en hektar. Användarna kan bland annat dela bilder och andra observationer i tjänsten.

Kommunerna och städerna följer upp blågrönalgsläget på badstränderna så det lönar sig att meddela rikliga förekomster av blågrönalger till kommunens hälsoskyddsmyndigheter.

Blågrönalgsobservationer också i tjänsten Itämeri.fi

I sommar lanseras också webbsidan Algobservationer i tjänsten Itämeri.fi. Kartan över blågrönalger som visas på webbsidan Algobservationer sammanför blågrönalgsobservationerna som anmälts i Insjö-havswikin, blågrönalgsobservationerna på Helsingfors stads badstränder och blågrönalgsobservationerna som baserar sig på Finlands miljöcentrals satellittolkningar under de tre senaste dagarna.

Så här känner du igen blågrönalger

En liten mängd blågrönalger ser i vattnet ut som gröna eller gulaktiga partiklar. Smala ränder av alger kan flyta in till stranden. En riklig mängd blågrönalger bildar vid lugnt väder gröna- eller gulaktiga algflottor som anhopas i strandvattnen. Pollen förekommer till skillnad från blågrönalger förutom på vattenytan också på till exempel bryggor eller trädgårdsmöbler.

Om algmassan löser upp sig i korn i vattnet när du rör den med en pinne kan det vara fråga om blågrönalger. Om algerna fastnar vid pinnen är det fråga om något annat än blågrönalger. I ett vattenglas stiger blågrönalgerna till ytan som grönaktiga korn inom ungefär en timme.

Algsituationen (Järvi-meriwiki)

Bedömning av risken för algblomning

Riksomfattande information om algblomning

Satellitobservationer

Mer information

(Telefon 13.00 - 15.00)

Insjöarna

  • Forskare Laura Härkönen, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 009, fornamn.efternamn@ymparisto.fi 

Havsområdet

Blågrönalgsituationen

  • Specialforskare Sanna Suikkanen, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 660, fornamn.efternamn@ymparisto.fi 

Östersjöns tillstånd

  • Enhetschef Vivi Fleming, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 879, fornamn.efternamn@ymparisto.fi (til 7.8.)

  • Forskningsprofessor Markku Viitasalo, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 742, fornamn.efternamn@ymparisto.fi (från 10.8.)

Kommunikation

  • Kommunikationspraktikant Sini Harvo, Finlands miljöcentral SYKE, tfn 0295 252 184, fornamn.efternamn@ymparisto.fi