Riksomfattande algöversikt 6.6.2019: Inga blågrönalger i havsområdena, slumpmässiga observationer av små mängder blågrönalger i insjövattnen

Pressmeddelande 06-06-2019 kl. 13.39
Rantakallio
© Bild: Ilkka Lastumäki / itameri.kuvat.fi

Finlands miljöcentral SYKE har denna vecka inlett informeringen av blågrönalgläget för sommaren 2019. I Finlands havsområden har inga blomningar av blågrönalger observerats under denna vecka. I insjöarna har små mängder blågrönalger observerats endast på några observationsställen. Man kan delta i uppföljningen av blågrönalger under sommaren med hjälp av Havaintolähetti för smarttelefoner eller genom att grunda en egen observationsplats i nättjänsten Järvi-meriwiki. SYKE informerar om algläget varje vecka fram till början av september. SYKE har idag också publicerat en uppskattning på blomningsrisken av blågrönalger i Finlands havsområden för kommande sommar. Mera på finska 

Algsituationen (Järvi-meriwiki)

Bedömning av risken för algblomning:

 

Mer information

(Telefon 13.00 - 15.00)

Insjöarna

Enhetschef Marko Järvinen, Finlands miljöcentral SYKE (till 7.6.)
tfn. 0295 251 241, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Forskare Kristiina Vuorio, Finlands miljöcentral SYKE  (från 10.6.)
tfn. 0295 251 757, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Havsområdet

Blågrönalgsituationen

Äldre forskare Sanna Suikkanen, Finlands miljöcentral SYKE  (till 7.6.)
tfn. 0295 251 660, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Tutkija Heidi Hällfors, Finlands miljöcentral SYKE (från 10.6.)
tfn. 0295 251 114, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Östersjöns tillstånd

Enhetschef Harri Kuosa, Finlands miljöcentral SYKE (till 7.6.)
tfn. 0295 251 106, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Forskningsprofessor Markku Viitasalo, Finlands miljöcentral SYKE  (från 10.6.)
tfn. 040 5034 848, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Kommunikation

Kommunikationsexpert Hannele Ahponen, Finlands miljöcentral SYKE
tfn 050 327 5997, fornamn.x.efternamn@ymparisto.fi