Riksomfattande algöversikt 14.6.2018: Blågrönalger har ökat i insjöarna, blomningar ställvis vid södra kusten

Pressmeddelande 14.6.2018 kl. 12.53
Rantamaisema
© Kuva: Ilkka Lastumäki / itameri.kuvat.fi

Blomningar av blågrönalger har ökat sedan förra veckan i insjöarna i Södra och Mellersta Finland. Vid öppna havsområden har inga blomningar observerats, men vid södra kustområden har blomningar ställvis upptäckts. Under sommaren kan vem som helst ta del av uppföljningen av blågrönalger med hjälp av Havaintolähetti för smarttelefoner eller genom att grunda en observationsplats i nättjänsten Järvi-meriwiki. Mera på finska 

Stor karta om veckans 24 algsituation

Algsituationen (Järvi-meriwiki)

Risken för algblomningar

Mer information

(Telefon 13.00 - 15.00)

Insjöarna

Forskare Kristiina Vuorio, Finlands miljöcentral SYKE
tfn 0295 251 757, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Havsområdet

Blågrönalgsituationen

Forskare Heidi Hällfors, Finlands miljöcentral SYKE (till 15.6.)
tfn. 0295 251 114, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Äldre forskare Sanna Suikkanen, Finlands miljöcentral SYKE (från15.6.)
tfn. 0295 251 660, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Östersjöns tillstånd

Enhetschef Mika Raateoja, Finlands miljöcentral SYKE 
tfn. 0295 251 536, fornamn.efternamn@ymparisto.fi (till 15.6.)

Ledande forskare Harri Kuosa, Finlands miljöcentral SYKE (från 18.6.)
tfn. 0295 251 660, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Kommunikation

Kommunikationsexpert Hannele Ahponen, Finlands miljöcentral SYKE
tfn 050 327 5997, fornamn.x.efternamn@ymparisto.fi