Plan för hantering av översvämningsrisker i kustområdet i Åbo, Reso, Nådendal och Raumo

Jord och skogsbruksministeriet har den 18 december 2015 godkänt planen för hantering av översvämningsrisker i kustområdet vid Åbo, Reso, Nådendal och Raumo för 2016 - 2021

Publicerad 21.12.2015 kl. 13.19, uppdaterad 21.12.2015 kl. 13.19