Hantering av översvämningsrisker

AKTUELLT

Med hantering av översvämningsrisker avses en åtgärdshelhet som syftar till att bedöma och minska översvämningsrisker och förhindra eller förebygga skador som orsakas av översvämningar.

Hanteringen av översvämningsriskerna har traditionellt fokuserats till reglering av sjöar och vattendrag samt översvämningskydd som till exempel rensning av fårorna i åar och invallning av stränder. Översvämningsskadorna kan minskas betydligt om markanvändningen planeras klokt och nya byggnader förläggs till områden som ligger utanför översvämningszonerna.

tulvariskien_hallinnan_suunnittelu_SV.jpg

 

Ytterligare uppgifter

Utvecklingsingenjör Antti Parjanne, Finlands miljöcentral SYKE, förnamn.efternamn@miljo.fi

 

Publicerad 17-05-2021 kl. 15.23, uppdaterad 17-05-2021 kl. 15.23