Kontaktuppgifter

Ledande vattenhushållningsexpert Jyrki Lammila 

NTM-centralen i Egentliga Finland
tfn 0295 022 890
jyrki.lammila@ntm-centralen.fi  

Vattenhushållningsexpert Minna Nummelin

NTM-centralen i Egentliga Finland
tfn 0295 022 917
minna.nummelin@ntm-centralen.fi  

Publicerad 31.3.2020 kl. 16.14, uppdaterad 31.3.2020 kl. 16.13