Gå till innehållet

Undersökningsområden inom FINMARINET-projektet

På basen av karteringarna som görs inom FINMARINET försöker man få heltäckande information om undervattensnaturen i de finska havsområdena. Till målområdena hör sju Natura-områden inom finskt territorialvatten. Dessa är Bottenvikens nationalpark och Bottenvikens öar, Kvarkens skärgård, Raumo skärgård, Skärgårdshavets nationalpark, Ekenäs och Hangös skärgårdar och Ekenäs, Hangö samt Pojovikens marina skyddsområde och Östra Finska vikens skärgård och vatten samt den ekonomiska zonen (EEZ) i nära anslutning till ovannämnda.

FINMARINET_undersökningsområden

Undersökningsområdena i FINMARINET- projektet


Tilläggsinformation:

Forskardoktor Sonja Salovius-Laurén, Åbo Akademi, tel 02-215 3450, sonja.salovius(at)abo.fi

Publicerad 17.9.2013 kl. 15.05, uppdaterad 1.11.2013 kl. 13.27