Gå till innehållet

VELMUs oganisation

Miljöministeriet leder administrationen av VELMU. Finlands miljöcentral svarar för att VELMU utvecklas och för verksamhetens riksomfattande koordinering.

Styrgruppen

VELMUs styrgrupp styr och övervakar förverkligandet av programmet och ansvarar över att olika gruppers intressen och behov tillgodoses. Miljöråd Saara Bäck från miljöministeriet är styrgruppens ordförande. Styrgruppens representanter kommer från:

 • Miljöministeriet
 • Jord- och skogsbruksministeriet
 • Travikledsverket
 • Arbets- och näringsministeriet
 • Finansministeriet
 • Försvarsministeriet
 • Marinstaben
 • Gränsbevakningsväsendet
 • Museiverket

Projektrupp

Projektgruppen svarar för praktiska ärenden som härrör sig till förverkligandet och organiseringen av VELMU. Projektgruppen ser till att karteringsarbetet producerar sammanhängande och lämplig information och att delprojekten och de regionala samarbetsgrupperna får tillräckligt med information om varandras aktiviteter. Projektgruppen leds av VELMU- programmets koordinator Markku Viitasalo från SYKE.

VELMU-aktörer

I VELMUs verksamhet deltar bl.a.

 • Finlands miljöcentral
 • NTM-centralerna längs med kusten
 • Forststyrelsen
 • Geologiska forskningscentral
 • Naturresursinstitut
 • Åbo Akademi
 • Sjökrigsskolans forskningscenter
Lugnt väder i Skärgårdshavet.
Lugnt väder i Skärgårdshavet. ©  Forststyrelsen 2007.

 

Publicerad 26.6.2014 kl. 15.22, uppdaterad 20.5.2019 kl. 10.58