Gå till innehållet

Kontaktuppgifter

Koordinering

Finlands miljöcentral SYKE

VELMU koordinator,  forskarprofessor Markku Viitasalo (förnamn.efternamn@miljo.fi)

Miljöministeriet

Konsultativ tjänsteman Penina Blankett (förnamn.efternamn@ym.fi)

VELMU partners

Geologiska forskningscentralen GTK

Geolog Jyrki Hämäläinen (förnamn.efternamn@gtk.fi)

Forststyrelsens Naturtjänster

Specialplanerare Anu Riihimäki (förnamn.efternamn@metsa.fi)

Naturresursinstitutet Luke

Forskningschef Meri Kallasvuo (förnamn.efternamn@luke.fi)

Åbo Akademi

Specialforskare Sonja Salovius-Laurén (förnamn.efternamn@abo.fi)

ELY-centralen i Norra Österbotten

Överinspektör Tupuna Kovanen (förnamn.efternamn@ely-keskus.fi)

ELY-centralen i Södra Österbotten

Specialforskare Hans-Göran Lax (förnamn.efternamn@ely-keskus.fi)

NTM-centralen i Egentliga Finland

Överinspektör Leena Lehtomaa (förnamn.efternamn@ely-keskus.fi)

ELY-centralen i Nyland

Biolog Mikaela Ahlman, , (förnamn.efternamn@ely-keskus.fi)

ELY-centralen i Sydöstra Finland

Biolog Kimmo Inki (förnamn.efternamn@ely-keskus.fi)

VELMU-logo_222px
 
Publicerad 26.6.2014 kl. 17.05, uppdaterad 13.2.2019 kl. 10.53