Gå till innehållet

Västra Finska viken

Istidens slipade klippstränder är typiska för västra Finska viken och på flera ställen påträffas också sandstränder och åsar som också formats under istiden. Skärgårdszonerna är smalare än i Skärgårdshavet, men i övrigt finns här liknande livsmiljöer och arter. Längre österut minskar salthalten och artsammansättningen förändras. I Finska viken ligger den östliga utbredningsgränsen för tex bandtång, sandräka, blåmussla, blåstång och flundra. Naturen i Finska viken belastas i många områden av övergödning och ett stort rekreationstryck. De kontinuerligt ökande oljetransporterna ökar också riskerna för oljerelaterade olyckor.

Ekenäs skärgårds nationalpark grundades 1989. I området finns också flera både privata och statsägda skyddsområden, varav största delen hör till natura 2000 -nätverket. Till dessa hör tex Tulluddens fågelskyddsområde, Hangö och Ekenäs skärgårdar och Pojovikens marina skyddsområde, Kyrkslätts skärgård, Pernåviken och Pernå skärgårds marina skyddsområde. 2001 grundades två sälskyddsområden, Kallbådan i Kyrkslätt och Sandkallan och Stora Kölhällen- områdena söder om Borgå.

Tammisaaren kansallispuisto
Ekenäs skärgårds nationalpark. Bild Jussi-Tapio Roininen Forststyrelsen 2009.

Tilläggsinformation om naturen i västra Finska viken:

Ekenäs skärgårds nationalpark (Forststyrelsen)

Västra Finska viken (Hangö-Pellinge) (beskrivning av undervattensnaturen, Alleco Ab, på finska)

Natura 2000 -områden per kommun (Nylands NTM-central)

Publicerad 25.9.2014 kl. 11.51, uppdaterad 25.9.2014 kl. 11.51