Gå till innehållet

VELMU-programmets inventeringar och inventeringsområden

 
Sukeltaja töissä
En dykare i arbete vid ett linjedyk. Bild Forststyrelsen 2007.

VELMU-inventeringar

VELMU-programmet startade 2004.

I VELMU karteras havsmiljöns geologiska och fysikaliska egenskaper samt arter och de samhällen som de formar. Inventeringarna riktas till områden som är viktiga med tanke på naturens mångformighet och till områden där det förekommer hotade arter eller naturtyper.

Områden som skall inventeras

Målområdet för VELMU-programmet är hela Finlands havsområde: Bottenviken, Kvarken, Bottenhavet, Skärgårdshavet och västra och östra Finska viken. 

 

 

1. Skärgårdshavet
2. Kvarken
3. Finska viken
4. Bottenviken
5. Bottenhavet

 

Publicerad 17.9.2013 kl. 9.18, uppdaterad 13.5.2020 kl. 18.29